Kosten politiezone VLAS: het politiegebouw (5)

De geraamde kostprijs van het bouwprogramma van het nieuwe politiegebouw ziet er zo uit:

* Administratief complex (11.361 m²): 12.724.320 euro.
* Logistiek complex (3.934 m²): 3.245.550.
* Buitenparking (4.775 m²): 382.000.
* Buitenaanleg: 80.000.
* Ereloon (maximaal!): 1.971.824 (dat is 12 procent)
* Een kunstwerk: 164.319 (1 procent)
* Werftoezicht, verzekering: 246.478 (1,5 procent)

Totaal: 19 miljoen euro, EXCLUSIEF BTW. (In de aanbesteding heeft men het over 20 miljoen.)
Vandaar onze uitlating dat er niet te vroeg mag gejuicht worden over die positieve rekeningen. De gemeentelijke toelagen aan VLAS zullen heus niet verminderen.

Wat is immers het aandeel in die bouwkosten voor onze politiezone?
Er is voorlopig althans een verdeelsleutel voorzien met de federale politie.
Voor het administratief complex betaalt VLAS 63,43 procent. Dit maakt 8.071.036 euro.
Voor het logistiek complex gaat het om 93,50 procent: 3.034.589 euro.
De parking kost ons 71,20 procent: 271.984 euro.

Totaal voor VLAS: 11.377.609 euro, – nogmaals: zonder BTW.

—–
(Wordt vervolgd. Er is even een huisbezoek van een inspecteur-wijkagent. Hij komt vriendelijk goeie dag zeggen. Waarom nu? Heb hem van mijn leven nog niet gezien. (…) Oef. Hij is weg. Kon niet antwoorden op mijn vragen. Zijn ogen niet afhouden van mijn PC. Schrok ook toen hij hoorde dat het nieuwe gebouw voorzien is voor 420 personeelsleden)
—–

Met BTW zal het gebouw dus algauw 25 miljoen kosten. Die “vermoedelijke hoeveelheden” kunnen nog veel wijzigen, zoals we al zagen bij het nieuw stadhuis.
Het aandeel van onze lokale politie zal met BTW bijna 14 miljoen bedragen.
Reken daar nog prijs van de grond bij. De oppervlakte van het perceel is 7.400 m². Voor die grond heeft de politiezone in de laatste begroting 2006 een krediet van 2,2 miljoen ingeschreven.

Bon. Dat wordt dus alles samen zeker 28 miljoen. Als de staalprijs intussen weer niet is verhoogd.
En het gebouw moet ergonomisch bemeubeld. Met vloerbedekking die bestand is tegen laarzen, zeesavatten, spuug, ADHD’ers, honden, vallende brillen en high heels. Zonneschermen hadden we ook weer vergeten.

Een vraag waar geen antwoord is op te vinden is wat het aandeel van de drie VLAS-gemeenten afzonderlijk in dit alles (die 14 miljoen wel te verstaan) zal zijn. Kuurnenaars, Lendeledenaars, al enig idee?

En ‘t is nog niet gedaan.
De bouwheer is het Kortrijkse Stadsontwikkelingsbedrijf.
Het SOK zal zo goed en kwaad als het kan het project “begeleiden”.
Kost ook geld. SOK zal zeker ook “derden” moeten inschakelen voor zijn werkzaamheden, want kan dit alleen niet aan. (Er is ook nog een stuurgroep en een bouwteam en die werken ook niet gratis?)

Even recapituleren.
VLAS koopt “het terrein”.
Het SOK krijgt het recht van opstal (voor hoelang? tegen welke prijs?) om daar een gebouw op te trekken van 20.070 m² “nuttige oppervlakte”. (Netto: 15.925 m².)

Een keer het gebouw er staat (kan nog drie jaar duren) zal SOK dat in onroerende leasing geven aan Stad. Voor een periode van 20 jaar (de federale ministerraad van 21 oktober vorig jaar dacht aan 25 jaar).
Vervolgens zal de lokale politie (VLAS) enerzijds en de federale politie anderzijds heel het gebouw huren van Stad, voor diezelfde periode van 20 jaar.
Ook dat kost geld! Voor VLAS en de federalen.
De vermoedelijke huurprijs voor onze lokale politie alleen zal 1.311.121 euro per jaar bedragen. De Regie der Gebouwen (de federale politie) betaalt een huur van 570.564 euro per jaar.
Inkomsten voor Stad. Dus niet voor Kuurne en Lendelede. Wordt u nu ook gek?

Wat gebeurt er dan na afloop van die termijn van 20 jaar?
(VLAS heeft dan al 26,2 miljoen euro aan huur betaald. Zonder indexering!)
Stad heeft een aankoopoptie aan het eind van de leaseperiode!
Maar alleen voor het gebouw natuurlijk, niet voor het terrein.

We schrijven nu ongeveer 2030 na Christus.
Het College is dan compleet homogeen samengesteld, als afspiegeling van de gemeenteraad waar iedereen verkozen is op de lijst van de Partij van de Goede Mensen en Dieren. SOK is ook van naam veranderd: Eurosok-ZWVL.
Licht Stad de optie niet dan blijft SOK eigenaar van het complex. Zal dan de huurovereenkomsten met VLAS en de federale politie verlengen tot de opstalperiode een einde neemt.
Idem als Stad het gebouw zou kopen.

Wat op het ogenblik dat het opstalrecht van SOK een einde neemt?
Dan zal de PZ VLAS door natrekking eigenaar worden van het gebouw op het Terrein dat men reeds bezit. Natrekking: de eigenaar van de grond wordt vermoed de eigenaar te zijn van de gebouwen. Dat is de redding, voor ons, volgende generatie VLAS-bewoners.
Maar wat met de Regie der Gebouwen (de federale politie)? Die kan verder huren aan VLAS, of zijn delen van het gebouw aankopen. Nog zo goed.

Dit alles is een raamovereenkomst. Kan nog veranderen. Zal Lendelede nog bestaan?
Waarom iets zo ingewikkeld bedenken?

U weet toch dat u niet aan belastingontduiking mag doen? Wel mag u proberen om belastingen te ontwijken.
Wel – dat is net wat Stad, SOK, de politie, ja zelfs de Regie (minister van Financiën Reynders) nu doen met deze ingenieuze constructie.
Het is pure fiscale spitstechnologie om bijv. BTW te ontwijken.
Wat hebben al die juristen gekost en zullen ze nog kosten?

Over een halve eeuw zal men nog niet weten wat het nieuwe politiegebouw ons allen uiteindelijk heeft gekost.
Tenzij er dan een nieuwe kortrijkwatcher is opgestaan.

N.B.
De kandidaturen voor het ontwerp van het gebouw moesten binnen op 5 oktober. De selectie van de (5) bureaus die nog mogen meedoen gebeurt eind november. Offertes: binnen in februari 2007. En in maart volgend jaar komt de definitieve jurering en de aanstelling van de architect.
Dan nog een aannemer gekozen. Eén aannemer? Dat wordt een hele Tijdelijk Verenigde Bende (TVB), met onderaannemers. Die dan later nog vervolgopdrachten zullen krijgen, zonder aanbesteding of offerte. Dat groen dak is toch weer vergeten zeker? Nog een beetje meer ICT? Van dit en van dat. Lichtje hier, lichtjes daar. Zie nogmaals de historie van ons stadhuis.
Onze burgemeester en de korpschef en de stadsarchitect behoren tot de jury bij de keuze van de ontwerper. Verder nog de Vlaamse bouwmeester (Marcel Smets), de voormalige Nederlandse bouwmeester – uitstekend -, twee mensen van de Regie der Gebouwen, en de directeur infrastructuur van de federale politie.