Het doortrekkersterrein komt eraan (1)

Het stond in de sterren geschreven.
Het dossier omtrent de realisatie van het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (in de volksmond: zigeuners) sleept al minstens een decennium aan. De streefdatum voor de aanleg was 2003. En nu, ja nu de gemeenteverkiezingen voorbij zijn heeft het Schepencollege eindelijk de moed opgebracht om over te gaan tot de uitvoerende fase van het project.
In de volgende gemeenteraad van maandag 13 november wordt namelijk een bestek voorgelegd over de werken en bepaalt men de wijze van gunnen (openbare aanbesteding) voor de realisatie van het doortrekkersterrein.
‘t Is schoon. Nogal wat gemeenteraadsleden zullen toch weer min of meer in verlegenheid gebracht worden. Goed kijken wie afwezig is bij de stemming. Punt 4.1.

Over heel dit project zijn intussen al diverse stemmingen geweest. Bijvoorbeeld over de aankoop van gronden . (Véél meer dan nodig, om de familie notaris-Sabbe genoegdoening te doen.)
De belangrijkste stemming was wel die in de gemeenteraad van september 2002 toen men besliste over het principe van de realisatie en keuze van de locatie. Heule-Watermolen, aan de ring, niet zover van het speelplein De Warande, het Ring Shopping Center en de WAAK/Branding. (Kromme Olm.)

Hoe is dat dan gegaan?
Patrick Jolie van de CD&V (die van Heule is) was radicaal tegen de keuze van de locatie en is sinsdien bij andere stemmingen over de zaak stelselmatig even een strategisch plasje gaan doen. Godelieve en Lieve Vanhoutte (VLD, dan N-VA, nu in kartel met de CD&V) was zoals zo vaak gewoon afwezig, strategisch-tactisch of niet. Bij haar (wist) weet je nooit.
Geloof het of niet, maar toen heeft het Vlaams Blok NIET tegengestemd.
Toenmalig Zonnekein en Bouteca hebben zich onthouden!
Idem voor de VLD. (Moniek Gheysens, die niet echt falikant tegen is, was afwezig.) Nu zal de nieuwe VLD-schepen van ruimtelijke ordening of stadsplanning (Wout Maddens) het doortrekkersterrein volgend jaar willens nillens moeten realiseren.

BUFFERZONE

Hoe ziet het ontwerp er nu uit?
Het terrein zal een oppervlakte krijgen van 8.373 m². Oorspronkelijk dacht men aan zowat 7.000 m².
Een heel groot deel daarvan (3.000 m²) zal ingenomen worden door groen.
Er worden nu 20 standplaatsen voorzien met voor ieder zowat 106 m². Echte zigeunerkenners weten dat dit nogal krap is: zij opteren voor 240 m². (Oorspronkelijk dacht men aan 50 standplaatsen, later herleid tot 25.)
De rest van het terrein wordt ingenomen door een collectief dienstgebouw (bureau, sanitair en zo), een centraal binnenplein en wegenis.
Opmerkelijk is dat 35 procent van de oppervlakte gaat naar groen. Vergelijk: 25 procent naar de standplaatsen. Al dat groen is te beschouwen als “bufferzone” (soms 7 meter diep), opdat de omwonenden geen schrik zouden krijgen van die zigeuners, en omgekeerd. Zij ook niet van ons, GADGO’s. Opdat we mekaar niet zouden horen of zien.
Het bestaande bosje wordt zoveel als mogelijk bewaard. En er komt nog “streekeigen” bosgroen. Een haag. Een “stevige” omheining.
Het plein waar de kindjes en orkestjes kunnen spelen wordt met opzet centraal gehouden. Het dienstgebouw kan men beschouwen als een soort muur ten opzichte van de buitenwereld.
De eigenlijke toegang tot het terrein wordt afgesloten met neerklapbare beugels die enkel door de toezichthouder (of de “veiligheidsdiensten”) kunnen ontgrendeld.

En wat kost de aanleg van dit terrein, zonder de grond wel te verstaan?
Het voorontwerp raamt het budget op 740.827 euro, inclusief BTW. Dat is ca. 37.000 euro per standplaats, zonder de prijs van de grond. (Prijs inclusief grond kan ik niet berekenen, wegens gebrek aan transparante gegevens.)

Men hoopt wel weer op een subsidie van 90 procent vanwege de Vlaamse regering.
Me dunkt komt dat dik in orde.
Kortrijk werpt zich hier weer op als “pilootgemeente”. De subsidies kunnen dienen als lokaas voor de andere gemeenten in West-Vlaanderen die beloofd hebben om GELIJKTIJDIG ook een doortrekkersterrein aan te leggen. Bijvoorbeeld nog: het Oostende van Vande Lanotte. Het Roeselare van Luc Martens. Het Ieper van de minister-president. Het Brugge van Landuyt.

Wie wordt er conciërge van het terrein?
Zou best een diploma hebben in de tsiganologie. En veel talenkennis. Ook liefst een ietwat struise man. Geen agoog.