De prijs van het doortrekkersterrein (3): herziening

In een stuk van laatstleden 5 november was hier een poging om de prijs van een standplaats te berekenen op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners in Heule-Watermolen.
Op basis van onvolledige gegevens raamden we die op 50.783 euro per plaats.

Op basis van nieuwe gegevens kan nu de zaak wat beter ingeschat. Die nieuwe gegevens werden kenbaar gemaakt ter gelegenheid van de prijsuitreiking “Gouden Woonwagen” aan schepen Frans Destoop op 10 november in het stadhuis.

Het voornaamste nieuwe element is dat men voor 318.000 euro grond heeft aangekocht voor de aanleg van het terrein. Mijn schatting bij extrapolatie van mij bekende cijfers was dat het kon gaan om een bedrag van ca. 274.000 euro. Het blijkt dus meer.

Blijkt nu ook dat de gebruikte oppervlakte ca. 8500 m² zou zijn.
Wel, dat klopt dan niet met wat in de gemeenteraad van overmorgen maandag 13 november zal worden goedgekeurd.
Daar is echt sprake van 8.373 m². We blijven dus bij dat officiële cijfer. Dat geeft dan 37,9 eupo per m².

(Leiedal verkocht zijn grond voor ongeveer 19 euro. Het Vlaams Gewest voor 21 euro. Heeft de familie Sabbe de prijzen in de hoogte gejaagd?)

De aanleg van het terrein vergt 740.827 euro, inclusief het colllectieve dienstgebouw dat ca. 391.000 euro zal kosten. Dat blijft.

Nieuwe berekening.
Grondaankopen plus aanleg terrein (met dienstgebouw) geeft een bedrag van 1.058.827 euro.
Gedeeld door 20 standplaatsen: 52.941 euro.
We waren een vorige keer er toch niet erg naast. Slechts 2.200 euro.

Administratie-, studie- en notariskosten en honoraria (bijv. ook voor Leiedal, en wat men daar nog uitspookt.)
En dit desalniettemin nog even in herinnering brengen. Puur pro memorie want er wordt hier vaak veel vergeten.
Oorspronkelijk en lang geleden dacht men dat de realisatie van een standplaats zoiets van 6.250 euro kon kosten. Zonder verwervingskosten. Dat is nu opgelopen tot 37.000 euro, all in, maar zonder de aankoop van de grond.

En ook nooit vergeten: onze nomaden lezen kortrijkwatcher. Hebben ze lol.

KIJK.
HET DOET ER ALLEMAAL NIET TOE.
MAAR WAT MET DE INVESTERINGEN VOOR EEN CAMPING VOOR EUPOPESE TOERISTEN MET MOBILHOMES IN KORTRIJK?
Een putje met een kraantje is toch genoeg?
En nu alle onze schilderijtjes weg met dat huilende zigeunermeisje.

DAT GOLFTERREIN. DIE YACHTHAVEN. Moet komen. Ook goed voor zigeuners. Willen namelijk alles weten over Gadgo’s.