Kosten politiezone VLAS: de samenwerkingsovereenkomst (6)

Soms hebben we de nauwelijks bedwongen neiging om van ons zelven te vallen.
Maar ga maar rustig slapen.

Hier is al veel geschreven over de kosten van het nog op te richten politiegebouw op Kortrijk Weide. (Reken maar stilletjes op 30 miljoen.)
En in dit verband hadden we het ook over de heel complexe samenwerkingsovereenkomst tussen Stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), de Regie der Gebouwen, de Federale Politie, de politiezone VLAS, ten einde dit project te realiseren.
Zie stuk van 26 oktober.

Even vereenvoudigd recapituleren.
VLAS koopt het terrein aan de Regie der Gebouwen (zeg maar de NMBS, de minister van Financiën). Het SOK krijgt opstalrecht, is de bouwheer en zal met “derden” het project begeleiden. Een keer het gebouw er staat zal SOK dit in onroerende leasing geven aan Stad. Vervolgens zal VLAS (en de federale politie) het gebouw voor een termijn van 20 jaar huren van Stad. Enzovoort.

Men heeft deze ingewikkelde constructie bedacht om aan “fiscale optimalisatie” te doen. BTW ontwijken.
Belastingontwijking is géén misdrijf, maar het doet toch eigenaardig aan als overheidsinstanties gebruik maken van leemten en achterpoortjes in de wetgeving die zij zelf hebben gemaakt.

Welke juristen de ingenieuze Kortrijkse
samenwerkingsovereenkomst hebben op touw gezet weet ik niet, maar dat advocatenkantoor zal ook wat geld hebben gekost.

En het is nog niet gedaan.
Toen het College eind augustus principieel akkoord ging met de constructie gaf men nog opdracht aan de eigen stadsdirecties “recht” en “financiën” om de overeenkomst nog even vanuit fiscaal, financieel en juridisch oogpunt te bekijken.

Daardoor heeft onlangs het College ontdekt wat hier al vroeger te lezen stond.
Men vraagt zich af of de fiscale regelingen wel haalbaar zijn.
Méér nog: ook dient verder uitgezocht of de ingewikkelde constructie (er zijn bijv. ook nog stuurgroepen en bouwteams) niet resulteert in een té zware beheerskost, afgewogen aan het beoogde fiscaal voordeel.

Awel ja.
Om dat te ontdekken gaat men nog wat kosten méér maken door alweer een advocatenkantoor in te schakelen.
Zoals verwacht: huize Laga uit Kortrijk.
Zo’n studie is ook een overheidsopdracht en dientengevolge onderworpen aan het principe van de mededinging.
Maar in Kortrijk gaat dit soort opdrachten voor advocaten ongeveer altijd naar huize Laga. Argument: de expertise is gewoon daar en nergens anders te vinden.
Maar Huize Laga bouwt zijn expertise juist stelselmatig op door regelmatig stadsopdrachten van dit kaliber te krijgen! Wat is dat nu voor iets?! Puur kafka.

NU: Constructief Voorstel. Afgekort: c.v. kortrijkwatcher.
Dat Huize Laga eens spontaan door een stagiair laat onderzoeken wat er is misgelopen bij het project van het Gentse politiegebouw. Dan weten we tenminste welke fouten we hier dreigen te maken. Een kosteloze bijdrage tot beter bestuur in Kortrijk, als wederdienst. Sponsoring. (De andere systematisch bediende advocaten mogen ook een bijdrage leveren.)

Er zijn natuurlijk nog andere juristenkantoren die het probleem aankunnen en bij een offerte wellicht minder zouden aanrekenen.
Bijvoorbeeld “Realis Advocaten” is zeer gespecialiseerd in BTW-optimalisatie bij lokale besturen. Heeft al 20 autonome gemeentebedrijven helpen oprichten.

En Stad is toch aandeelhouder en heeft nauwe banden met Dexia? Daar zit ook een groot kenner van fiscale spitstechnologie (Bart Beheydt) en die is vennoot bij BDO Atria. Dexia zou ons zeker tegen een zacht prijsje kunnen helpen. Dexia is het vroegere Gemeentekrediet en Bacob (goed gelieerd met het ACW).

Voorts geeft Dexia over vastgoedpolitiek bij autonome gemeentebedrijven zoals ons SOK wel eens een cursus. Laatst nog op 6 juni. Zijn er stadsambtenaren naartoe geweest? Voor 220 euro kon men zich daar laten voorlichten over onze samenwerkingsovereenkomst. En bij Kluwer kan men nog lessen volgen op 1 en 8 maart volgend jaar. 560 euro plus BTW.
Er zijn ook Boeken over de materie. Wie kent er niet de “Vastgoed Cahiers Immobiliers” van Larcier?

P.S.
– De kandidaturen voor het ontwerp van het politiegebouw werden ingewacht tegen 5 oktober.
– De samenwerkingsovereenkomst zelf is al goedgekeurd door de politieraad van VLAS op 25 september.
– De gemeenteraad wordt daar netjes buiten gelaten.
Een actuele vraag zou kunnen zijn of de advocatenkosten (in plaats van de beheerskosten) wel opwegen tegen de door hen beoogde fiscale voordelen.