Een (financiële) noodkreet !

Als het juist zou blijken te zijn dat er pas in maart een begroting 2007 komt zijn de gevolgen rampzalig.
Dan kunnen er geen recepties meer gehouden worden. Geen kosten gemaakt voor representatie. (Of men moet schulden maken.)

Als het juist zou blijken te zijn, dan zullen onvoorstelbaar veel verenigingen of instellingen maandenlang moeten wachten op hun subsidies. We sommen er enkele op. En niet eens allemaal, om geen paniek te zaaien.
De W.A.A.K, Syntra West, Unizo, de universiteitsbibliotheek, muziekverenigingen, Overleg Cultuur, Guldensporencomité, de persbond, vaderlandslievende verenigingen, sportverenigingen, de kinderboerderij, Stimulans, gezinsvervangende tehuizen, bonden voor minder-validen, de Bond Beter Leefmilieu, het Trommel- en klaroenkorps van de brandweer, de medische urgentiegroep (MUG), de seniorenraad. Enzovoort.

Scholen zullen maandenlang moeten wachten op projecttoelagen. Premies of subsidies voor starters blijven uit. Idem voor het Ondernemerscentrum. De groenbemesters. De PIH-stad voor ontwerpers. Sculpturen in de stad. De private professionele podiumkunstensector. Geboortepremies!
Premies blijven nog uit voor wonen boven winkels, renovatie, zonne-energie, alarmknoppen, inbraakbeveiliging, beschermde zwaluwnesten. Jumelages kunnen niet doorgaan. Begrafenissen voor oudstrijders.
Zelfs de stedelijke bibliotheek zal moeten wachten op subsidies, en De Schouwburg. Bepaalde evenementen van Bruisende Stad.
De drie platformen: vereniging, kunsten, erfgoed.

Maar, hoe kan dat nu?
Maandag 11 december is er gemeenteraad. De laatste kans om een begroting 2007 voor te leggen. Die is er niet.
Is er geen aangenomen begroting op 1 januari, dan mogen gemeenten toch bepaalde uitgaven doen, door middel van voorlopige kredieten. In het jargon: “voorlopige twaalfden”. Want die mogen per verlopen of begonnen maand niet meer dan een twaalfde bedragen van het begrotingskrediet dat men voor die uitgaven had voorzien in het vorige dienstjaar.

Maar. Die voorlopige kredieten mogen ten eerste enkel dienen voor zgn. gewone en verplichte uitgaven. Laat ons zeggen al deze die strikt noodzakelijk zijn om de dagelijkse werking van Stad te garanderen. Personeels- en werkingskosten.
Dus géén niet-verplichte uitgaven.
Die facultatieve (gewone) uitgaven zijn vaak subsidies, toelagen, premies.
Vandaar ons lijstje hierboven. Gemakkelijk te vinden wat niet-verplichte uitgaven zijn: op onze begroting staan ze aangeduid met een sterretje. Goed kijken naar: *.

Voorlopige twaalfden mogen ten tweede ook niet dienen voor uitgaven op de buitengewone begroting. Dat zijn investeringen.
Dus: zolang er voor 2007 geen begroting is kan Stad geen “buitengewone” werken uitvoeren. Geen waterverzachters kopen, geen zonneweringen, geen meubilair, geen informatica, geen openbare verlichting, geen wegbeplanting, geen grond, etc. Zelfs niet bepaalde studies laten uitvoeren. Geen nieuwe voetpaden aanleggen. Niks te lenen. Alles wat nieuw zou kunnen zijn ligt stil.
Zeg maar nu een keer bij u thuis dat u tot eind april volgend jaar de wasmachine niet meer zal mogen vervangen, en ze draait nu al vierkant.

Alweer een constructief voorstel.
Nu het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie CD&V-VLD op papier staat (het wordt morgennamiddag publiek gemaakt) kan men toch met bekwame spoed een begroting vastleggen tegen eind januari?
Geen vakantie voor beleidspolitiekers – net aan het begin van een legislatuurwisseling!
Voor wij, onderdanen-burgers wel. WIJ ZIJN DE WERKGEVERS.
Wij betalen jullie om iets voor ons te doen. En dat is wat jullie ons beloofden toen we voor jullie stemden.
‘t Is toch waar?
Zalig kerstmis en goed nieuwjaar.