Incidentenrijke installatie nieuwe gemeenteraad

1. Politie aanwezig!

Al jaren niet meer gezien dat er agenten stonden geposteerd in het stadhuis. Ongetwijfeld omwille van de actie van het Vlaams Belang die met een groot spandoek en pamfletten waarschuwde voor de ondergang van de democratie. “SOS-democratie” is een initiatief van Jurgen Verstrepen dat al dateert van september vorig jaar. Het zoveelste protest tegen het cordon sanitaire en ook tegen het proces waarbij een aantal franstalige partijen (min of meer gesteund door SP.A en Spirit) het Vlaams Belang financieel willen “droogleggen”.
De website “sosdemocratie” werd ontworpen door Fabrice Morreau uit Zottegem, de art director van de partij. De foto van een
jongedame met een rood kruis over de mond is door het Front National (FN) van Daniel Féret al gebruikt. Het is geen vlaamse schone! Het FN is een pro-Belgische extreemrechtse partij. De Belgische driekleur is zelfs verwerkt in haar logo. Weet het kersverse raadslid en uiterst flamingantische vaandelzwaaier Jan Deweer dat dan niet?
De burgemeester was absoluut niet gediend met de actie en liet uitschijnen dat dit soort van manifestaties in de toekomst nog nauwelijks zullen geduld worden. SOS democratie.

2. Reclame voor een privé-bedrijf.

Ook nog nooit meegemaakt. Het politiek bewustzijn blijft dalen.
Nog voor de zitting goed en wel was begonnen maakte de voorzitter-burgemeester reclame voor de koffiebranderij Viva Sara (Vichte) en het Kortrijks Koffiehuis (Leiestraat). Dit alles omdat Peter Deprez van Viva Sara het barista-kampioenschap had gewonnen. Hij werd meesterkoffiezetter. Heeft de raadsleden een presentje geschonken. Nu begin ik te verstaan waarom er al een tijdje geruchten lopen over de mogelijke oprichting van een koffiemuseum (in de Oude Dekenij?).
Ten voordele van onze verkozenen: zij wisten niet wat ze hoorden.
In de nieuwe te maken deontologische code voor raadsleden zou men nu best ook toevoegen dat een gemeenteraad onder geen beding een collectieve schenking van een privé-persoon (bedrijf) kan aanvaarden. En dat er in een gemeenteraadszitting absoluut geen reclame mag gemaakt voor een commercieel bedrijf.
En dan verzwijgen we nog dat een koffie een verslavende drug is. Ooit verboden. Daarom: altijd chicorei en kamfer toevoegen. Gloeiend kokend water opgieten. Nylonkousen van grootmoeder als filter gebruiken.

3. Heelwat organisatorische zaken laten nog op zich wachten.

De burgemeester kondigde aan dat hij nog een vergadering van de fractieleiders zal bijeenroepen om een aantal concrete zaken met betrekking tot de werking en organisatie van de Raad en de Commissies bijv. te regelen. (Commissies zijn voortaan openbaar!)
Er was in december al een keer een bijeenkomst van de fractieleiders, maar de burgemeester was er toen niet bij.
P.S. even hierbij: op de dag zelf van eerste zitting van 2 januari stond de agenda van gemeenteraad nog niet eens op de website van Stad.

4. De burgemeester geeft richtlijnen aan de pers.

Dat is nu wel niet de eerste keer dat dit gebeurt, zowel in de Raad als in persontmoetingen.
De burgemeester kon nog op 2 januari zelf en bij het ochtendgloren zijn eed afleggen bij de gouverneur. In Ieper, en niet in Brugge. Rijkelijk laat dus. Stefaan De Clerck gaf aan de pers mee dat men daar niets moet blijven achter zoeken en dat minister Marino Keulen al op 28 december zijn fiat had gegeven aan de voordracht.

5. Een steeds meer frivole Hilde Demedts.

De kwaliteit van de gemeenteraad wordt vestimentair bekeken steeds beter. Iedereen was op zijn paasbest. Schepen Hilde Demedts legde de eed af in een pittig jurkje met bijhorende voor fetisjisten aantrekkelijke laarzen. Toch jammer dat zij nog slechts drie jaar zal te zien zijn, op die stellage van de schepenbank.

6. De burgemeester-voorzitter zegt aan het Vlaams Belang waarover en hoe de fractie mag tussenkomen in de Raad.

Als het aan de burgemeester ligt mag de nieuwe fractieleider van het Vlaams Belang bijna zijn mond niet meer opendoen. Maarten Seynaeve had nog nauwelijks een teken van leven gegeven of het zat er al bovenarms op. De burgemeester voorspelde wat er zou gezegd worden, aan de hand van een nota van Francis Van den Eynde (federaal volksvertegenwoordiger en Gents raadslid) met enkele instructies voor de raadsleden van het Belang. De voorzitter liet die nota zelfs circuleren in de Raad.
Dat mag volgens Stefaan blijkbaar niet: dat een nationale partijleiding inzake bepaalde materies die in alle gemeenteraden ter sprake komen probeert gemeenschappelijke standpunten te formuleren.
Burgemeester waarschuwt het Vlaams Belang dat men het in een gemeenteraad niet moet hebben over “nationale” materies.
Gemeenteraden moeten zich bezighouden met het lokale beleid.

Nou, nou. De aanstelling van voorzitter van de Raad (moet niet meer noodzakelijk de burgemeester zijn), de opname van de OCMW-voorzitter in het Schepencollege zijn geregeld in een gemeentedecreet.
Eénvormige standpunten van partijen in alle gemeenten laten innemen, dat is nu net wat véél meer zou moeten gedaan worden, wil men het niveau of de kwaliteit van de tussenkomsten (en de dorpspolitiek in het algemeen) verhogen. Kerntaken formuleren bijvoorbeeld, deontologische code, overheidsopdrachten, delegatie van bevoegdheden, grensoverschrijdende samenwerking, PPS, autonome gemeentebedrijven, enz., zijn wel degelijk onderwerpen voor gemeenschappelijke partijstandpunten in het hele land.
Maar flauw dan weer was de roep vanop de banken van het Vlaams Blok om een leeuwenvlag uit te hangen in de raadszaal.

HET MOET WEER LUKKEN.
Net op dezelfde dag waarop de burgemeester vindt dat lokale gemeenteraadsleden (partijen) geen instructies hoeven te krijgen vanuit het nationale niveau verspreidde de CD&V bij monde van senator Jan Streverlynck een persbericht. Daarin wordt een oproep gedaan: alle gemeenteraadskeden zouden minstens éénmaal per jaar de kans moeten krijgen om met de korpchef van de politie van gedachten te wisselen en vragen te stellen.
De senator diende hiertoe overigens al in oktober 2006 zelfs een wetsvoorstel in, en het is mede ondertekend door senatoren van de VLD, de CDH en de MR.

Lapt de burgemeester dit aan zijn laars? Toont hij in de volgende gemeenteraad aan elkeen deze instructie?

In zijn slotwoord gaf de burgemeester nog een sneer naar het V.B, zonder de partij bij naam te noemen. Een gemeenteraad mag kritisch zijn, maar dan wel in opbouwende zin en positief. Constructief. (Wil dat zeggen: geen “creatieve destructie” meer?)
“Wie hier niet spreekt met een goed hart voor de Stad zit hier niet op zijn plaats.” Een statement om in uw oren te knopen.

7. Zeer karig applaus van oud-burgemeester Tone Sansen en kusjes van de burgemeester.

Traditioneel krijgen de raadsleden bij hun eedaflegging van ongeveer iedereen applaus. Zelfs voor de kandidaten van het Vlaams Belang was er op tamelijk veel banken handjeklap. Sansen bleef er stoïcijns bij. Hoofd naar beneden gericht. Kreeg de handen niet op elkaar, zelfs niet voor de CD&V-schepenen. Nieuweling Bert Herrewijn (SP.A) en de schepenen Wout Maddens en Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) lokten dan plots wel enige reactie uit. Sansen blijft bij de pinken.
De voorzitter gaf alle 13 vrouwelijke raadsleden een kus. Inclusief Isa en Nadia van het Vlaams Belang, want hij was nu eenmaal gestart met het gebruik.

8. Een verkeerde eedaflegging.

De nieuwe eed luidt dat raadsleden zweren dat zij DE verplichtingen van hun mandaat trouw zullen nakomen.
Jan Deweer (VB) maakte daarvan dat hij ZIJN (“mijn”) verplichtingen als mandataris zou nakomen. Niemand vroeg om een correctie. Dat wordt moeilijk.

9. Christine Depuydt gemuilkorfd.

Onze lezers zijn er al geruime tijd van op de hoogte dat zij de grootste babbelkous is van de gemeenteraad. Maar nu heeft zij waarlijk brute pech. Ze is haar vroegere buurvrouw Lieve Vanhoutte kwijt en kreeg een plaats toebedeeld naast Roel Deseyn. De volksvertegenwoordiger is alom bekend om zijn ernst en werkkracht. Christine kreeg niet het minste gehoor bij de nieuwe buurman en kon enkel tijdens de schorsingen nog een babbeltje slaan. Dat zal haar leren, om schepen te worden. Nog jaren zwijgen en opletten in de klas.

10. Een niet geheel verwachte captatio benevolentiae.

Voormalig schepen Philippe De Coene (SP.A) was bijzonder grootmoedig, niettegenstaande hij werd buitengebonjourd.
Hij bracht een heilwens uit op het nieuwe schepencollege en prees meer in het bijzonder de nieuwe VLD-schepenen om hun gedrevenheid en bekwaamheid. Dat belooft veel goeds voor de VLD-fractie.
Anderzijds bedankte de burgemeester ook de gewezen schepen (plus Frans Destoop) in vurige bewoordingen. In de politiek kan men wél vrienden hebben.

11. Jan Dhaene door het oog van de naald in de OCMW-raad.

De stemprocedure is nogal ingewikkeld. Meervoudig stemrecht in tegenstelling tot het moderne principe: one man, one vote. Elk gemeenteraadslid krijgt (in Kortrijk dan) acht stembriefjes en stemt voor een effectieve kandidaat, niet voor een opvolger. En met potlood! Allemaal redenen om vergissingen te maken. Om rechtstreeks verkozen te worden moest men 23 stemmen halen. Dit verkiesbaarheidscijfer is het resultaat van een deling: aantal raadsleden maal 8 stembriefjes gedeeld door aantal OCMW-raadsleden (13) plus 1.

Drie kandidaten behaalden 24 stemmen: Marc Cottenier (VB) en Gerard Parmentier (CD&V en Unizo), Jean-Marc Van Belle (VB en beetje warhoofd).
Acht kandidaten behaalden 23 stemmen: Eline Brugman (VLD), Ben Delabie (CD&V), Ludo Halsberghe (VLD), Frank Neyrinck (CD&V), Vincent Salembier (VLD), Luc Scharre (CD&V), Katrien Van der Meulen (CD&V), Franceska Verhenne (CD&V).

En toen kwam de kat op de koord.
Iemand van de SP had teveel stemmen gegeven aan Patrick Nuyttens (32 stemmen in totaal), zodat Jan Dhaene met 16 stemmen het verkiesbaarheidcijfer niet haalde. Drama: ook iemand als Phyllis Roosens kreeg 16 stemmen. Gelukkig had Jan Dhaene voorrangd omdat hij de jongste van beiden is. (Vroeger was de voorrangsregel in het voordeel van de oudste.)
Jan Dhaene had net als Eddy Van Lancker en Hilde Overbergh zijn mogelijk mandaat als gemeenteraadslid opgeheven om (voor drie jaar) in het OCMW te geraken. Oef.

En nogmaals oef voor de VLD.
Vincent Van Quickenborne kon er op 2 januari niet zijn wegens trouwverplichtingen (moest meelopen in de suite) en Hans Masselis zat ook in Azië. Met een voltallige fractie van 9 leden kon men zonder problemen het verkiesbaarheidcijfer voor drie kandidaten behalen. Eén van beiden moest dus halsoverkop even huiswaarts keren. Masselis heeft zich opgeofferd. Dure en lange reizen zijn dat! Maar zelfs met 8 aanwezigen was de VLD nog niet zeker. Dus werden stemafspraken gemaakt met de CD&V.
Gelukkig voor de VLD ook dat er bij de CD&V-fractie niemand in het verkeer was opgehouden of verongelukt.
De goden waren iedereen gunstig gezind.

12. Iemand met nul stemmen.

Bij de stemming over de kandidaten voor de OCMW-Raad kreeg Maria Heuvelman geen stemmen achter zich.
Begrijpelijk. Geen affront. Met zijn zes raadsleden moest het Vlaams Belang wel alles op alles zetten om Marc Cottenier en Jean Marc Van Belle verkiesbaar te stellen. De partij beschikte slechts over 48 stemmen.

13. Er is een nieuwe fractie geboren.

SP.A. én Spirit én Groen vormen nu officieel één fractie in de gemeenteraad. Dat wil ondermeer zeggen dat de drie partijen gezamenlijke standpunten gaan innemen en éénzelfde stemgedrag vertonen.
In dit verband misschien even een voetnoot.
Ik herinner me niet dat ooit in de gemeenteraad officieel is aangekondigd dat Lieve Vanhoutte van de N-VA is overgestapt naar de CD&V.
Maar voor een simpele watcher was dit al in de jaren 2001-2002 vanuit een buikgevoel waarneembaar. Zij schaarde zich toen zogezegd aan bij de gelederen van het VLD-kartel maar papte in die tijd alreeds aan met CD&V-raadsleden en schepenen.
Voor elkeen zichtbaar, in de Raadskelder na de gemeenteraadszittingen.
Dat is politiek.