Aanwerving kabinetspersoneel: klein probleempje voor kommaneukers

De Vlaamse Regering is er maar weer eens in geslaagd om in het kader van goed bestuur met betrekking tot het sturend gemeentelijk beleid met een laattijdig besluit op de proppen te komen.

Al onze schepenen hebben reeds respectvol en volgens alle normen en waarden hun kabinetsmedewerkers aangeduid. Via terbeschikkingstelling of pure aanwerving.
De burgemeester heeft zelfs vijf medewerkers (chauffeur inbegrepen) voor hem alleen, bemachtigd.

Maar voor juridische, normenwaardige kommaneukers stelt er zich nu wel een probleem.
Op 12 januari heeft de Vlaamse Regering (in casu de minister van Binnenlands Bestuur, Marino Keulen) geregeld dat het de gemeenteraad is die beslist over de wijze van aanwerving van kabinetspersoneel.
En dit besluit (in zijn geheel trouwens) treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari !
(Allemaal gebeurt na advies van de Raad van State. Zoek dat maar eens op, als leek. Of als schepen. Op de website van de RvS: geen adviezen te zien. Awel, ja.

Met andere woorden: onze eigenste nieuwe verkozen raadsleden hadden vanuit hun cognitatieve gezindheid of vaardigheid zonder het toen op 2 januari 2007 te beseffen kunnen beslissen dat kabinetsmedewerkers via een of ander examen of test (in t’ Kortriks: aazesmenete) konden worden aangeworven. Of iets anders uitvinden, om de uitvoerende macht van Stad (het College) even de duvel aan te doen. Daar dienen die raadsleden nu eenmaal voor, in ons naam.

Het komt nu ook aan de gemeenteraad toe om de betrekkingen voor het kaderpersoneel in te passen in de personeelsformatie.
Betekent dit dan dat bijvoorbeeld de burgemeester wat minder kabinetsleden had kunnen krijgen? Geen idee.
Het is ook aan de Raad gegeven om de graden en niveaus van dat kabinetspersoneel te bepalen. Dus: K3.

Verder kan de gemeenteraad beslissen wat voor mogelijke toelage die kabinetsleden kunnen ontvangen, naast het salaris. Ook interessant.

Er moet nog op ambtelijk niveau een evaluatie komen van het kabinetspersoneel, op basis van een verslag van de burgemeester en schepenen waarvoor het kabinetslid werkt. Nu nog wachten op uitvoeringsbesluiten,? Gegarandeerd, iedereen geslaagd. Tenzij er ruzie komt aan de koffiemachine.

Tenslotte is er in dat regeringsbesluit voorzien dat er eventueel fractiepersoneel kan aangeworven worden.
Bij ons in Kortrijk is dat er tot op heden niet. Maar als men daartoe bereid is, moet het gebeuren voor alle fracties. Dus voor het VB.

Waarschijnlijk zal de gezamenlijke fractie SP.A-Spirit-Groen terzake een voorstel indienen. (Waren het nog afzonderlijke drie fracties geweest, zouden ze eventueel drie “secretarissen” gehad hebben…). En indertijd wou de VLD zo’n soort bijstand achter de schermen. Besef vooral heel goed: raadslid zijn is totaal geen sinecure. Papieren die je krijgt. Bijwijlen vier kilo. In een witte zak.
Het is niet aan iedereen gegeven, zo ‘n zak, in een democratie van het gezond verstand.
(Wat is dit: een sinecure?)

In dit verband nog even dit.
Raadsleden krijgen per persoon, en als ze er zijn, – maar ze zijn er, en nog net voor het gedaan is – presentiegeld.
Maar de fracties in hun geheel worden ook betoelaagd. Ik geloof jaarlijks 100 euro per raadslid. In oorsprong was het de bedoeling dat de partijen (fracties) dit geld zouden besteden aan serieuze zaken (boeken, cursussen, kortom: studiewerk). Nu niet aan eten of drinken, of gezellig samenzijn. Niet aan verkiezingspropaganda.
Er was eens een tijd dat juffrouw Hilde Demedts als schepen van Financiën daar eens streng heeft op gewezen.
De hand wou aan houden?
En over het gebruik van de toelage zou men verantwoording afleggen. Minister Van Grembergen heeft daar ooit een circulaire over rondgestuurd.