Publieksprijs voor Kunstwerkstede De Coene ?

Op 5 februari worden de Cultuurprijzen Vlaanderen 2006 (vroeger wel eens Staatsprijzen genoemd) door muilentrekker en mimespeler Bert Anciaux uitgereikt. Met een speech in het A.N. hem eigen waarin men gaandeweg zal merken wat hijzelf en niemand anders dan zijn vrouwke (naam vergeten, kwam op TV) nog heeft bedacht. Kunstwereld weer op zijn achterste poten.

Het project “Kunstwerkstede De Coene” is genomineerd in de categorie ‘cultureel erfgoed’. Samen met de vzw ‘Brussel behoort ons toe’ en het Museum Dr. Guislain van Gent.
Voor een volledig overzicht van de genomineerden en toelichting : zie www.cultuurweb.be.

Het project “Kunstwerkstede De Coene” gaat om méér dan die afgelopen tentoonstelling. Er zijn in dit kader allerhande activiteiten gepland rondom thema’s als design, innovatie en creatie.
Info op www.kunstwerkstede.be en www.erfgoednet.be/kortrijk.

Vlug gaan stemmen, voor de publieksprijs dan op www.cultuurnet.be (links in dat raam)
of op
www.klara.be:html/cultuurprijzen/voting.shtml.