Verloningen voor mandatarissen (3)

We hebben hierover toch al veel verteld? Over wedden, bezoldigingen, vergoedingen, onkosten, presentiegeld. En toch blijft men maar aan mijn kop zeuren om meer. Info. Geen duiding, geen kommentaar. Alleen facts.

De VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten) gaf op de website nog verkeerde informatie over de wedden van burgemeesters en schepenen. Maar de vereniging heeft intussen kortrijkwatcher gelezen en vandaag een en ander gecorrigeerd.
Aangezien Kortrijk zowat 75.000 inwoners telt krijgt onze burgemeester 86.729,66 euro. Schepenen 65.047,24 euro.
Zonder het vakantiegeld en de eindejaarstoelage. (De VVSG weet hierover ook nog nergens van.)

Een burgemeester van een gemeente met minder dan 300 inwoners verdient 19.305,51 euro.
Van zodra Kortrijk zou 80.001 inwoners tellen gaan die wedden met een ruk omhoog naar resp. 104.552,53 euro en 78.414,39 euro. Allez, moeders! Doe een keer uw best vanavond.

De mandatariswedden zullen dit jaar nog tweemaal verhogen, want ze zijn gelinkt aan de vergoeding voor Vlaamse parlementariërs. En die worden in mei en aan het eind van het jaar verhoogd door indexeringen van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

Over de presentiegelden die gemeenteraadsleden zichzelf toekennen (wanneer komt dat punt voor in de Raad?) hebben we het hier ook al gehad. Minimaal 40 en maximaal 175 euro.
Ik dacht dat voor de bepaling van het bedrag voor de politieraad dezelfde regels golden als voor de leden van de gemeenteraad maar dat blijkt niet zo te zijn.
De politieraad bepaalt de hoogte van het presentiegeld binnen de door de WGP (wet op de geïntegreerde politie) vastgelegde grenzen.
In onze meergemeentezone VLAS kan dit bijvoorbeeld het gemiddelde zijn van de presentiegelden voor de raadsleden in Kortrijk, Kuurne, Lendelede. Of het hoogste van de drie gemeenten.
Maar kan dat wel??
Volgens de VVSG is het maximumbedrag 121,05 euro. Gekoppeld aan het indexcijfer te vermenigvuldigen met 1,4002 geeft dat 169,49 euro.

Hoe komt men aan dat maximumbedrag ?
We gaan dat nu eens schoon uitleggen.
Het maximumbedrag is afhankelijk van het presentiegeld van provincieraadleden. En het art. 61 van de Provinciewet bepaalt dat dit presentiegeld wordt verkregen door het hoogste bedrag van de weddenschaal van de bestuursassistenten in dienst van de federale Staat te delen door 180. Te verhogen of te verlagen, volgens de voor die schaal geldende regels van de indexkoppeling.
Wie bedenkt er nu zoiets?
En het is nog niet gedaan.
Merk toch op dat de Provinciewet ondertussen is vervangen door het Provinciedecreet. Maar dat telt hier niet. En waarom? zegt u nu. Clever!
Doordat de link met de WGP moet worden geïnterpreteerd in de versie van het ogenblik. Vergeten?
U herinnert zich niet dat Gewesten zich niet kunnen bemoeien met politionele aangelegenheden?

Zo.
Nu weet u alles.

Maar wist u dat zelfs bodes of koffiedames van het griffiepersoneel geen politiek mandaat kunnen opnemen? De VVSG heeft dit nu ontdekt. Art. 353ter van het Gerechtelijk Wetboek. Komen er in bepaalde gemeenten nieuwe verkiezingen?