Business Airport Kortrijk-Wevelgem

Op woensdag 7 februari gaat er een informatievergadering door over het veld (konijnen en vogels), meer speciaal over wat er daar zoal vorig jaar is gebeurd. Maar ook over de toekomst, mag men hopen. Allen daarheen, naar dat schone luchthavengebouw om 19 uur. Ook onze Rudy uit Bissegem, die éne omwonende en over zijn toerental geraakte gespogen vijand van het vliegveld.

Om u de juiste vragen te laten stellen en om wat dommigheden te voorkomen volgt hierna nog diverse en uitgelezen informatie.
Het vliegveld wordt “internationaal” genoemd, gewoon omdat er internationale vluchten mogelijk zijn. Over de grenzen heen.
Dat wil zeggen: je kunt vanuit Wevelgem naar Lille vliegen of naar Lourdes, Benidorm, en omgekeerd. Met om het even welk ding. Een ICAO-geaccepteerd vliegend strijkijzer zou ook kunnen. Soms zelfs zonder douane-controle: de Schengen-landen.
Heeft allemaal niets met grootte van het veld te maken of type van vliegtuigen dat er kan landen of opstijgen. Tegelijk bestempelt men het juridisch-paradoxaal als een “regionaal vliegveld” omdat het nu ook gesubsidieerd wordt door de regionale (Vlaams-gewestelijke) overheid. Zo zijn Oostende (EBOS) en Antwerpen (EBAW) ook tegelijk regionale en internationale luchthavens.

In pilotenjargon heet onze luchthaven EBKT: de letters van Europe, Belgium en Kortrijk. De piste is niet heel lang (< 2000 m), maar toch wel veilig genoeg om een Boeing 737 te laten opstijgen. Veel van onze Vlaamse vakantiegangers naar exotisch-warme oorden weten gelukkig niet eens dat ze al een keer op veel kortere pistes zijn aanbeland. Tussen tempels. Met de kindjes, de kleinkindjes, zwemvliezen en skilatten en liefjes. Opa en oma. Vervangingsorganen. Nieren, om niet te zeggen: bloed alom. Ons kindje dat nu een keer niet elders buitenlands zal doodgaan en hier misschien kan blijven leven. (Als u zgn. 's nachts een vliegtuig hoort landen: altijd bedenken dat het met het kindje van uw buur kan zijn. Of uw grootvader met zijn erfenis.) En die kerktorens van Wevelgem en Bissegem dan? Zal u zeggen? Daar moeten uw piloten vooraan die al een keer met u allen en uw zwart geld en pseudo-Arabische tapijten en gebroken benen in de cabine ook elders zijn geland een beetje mee lachen. Ze zitten bij landing langs het centrum heen van Kortrijk met de hostessen in de cockpit te schateren vanwege al die rare lichtjes. Net een kerstboom. Denken en hopen dat ze in een 'red zone' van Kortrijk zijn beland. En 't is nog zo ook. BESTUUR: van intercommunale naar LOM en LEM Op heden is het terrein nog altijd in handen van de "West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld" (WIV). Een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 13 gemeenten plus nog drie publiekrechtelijke rechtspersonen: de provincie, Leiedal, de West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij. Kortrijk bezit 264 aandelen. Dat gaat veranderen, en maar goed ook want de Raad van Bestuur bestaat momenteel uit politiekers die niet veel weten van Luchtvaart. Zoals men dat zegt: niet geheel zijn gehinderd door kennis van zaken. Eind dit jaar alleszins komt er een nieuw organisatiemodel. Een NV van publiek recht zal instaan voor de ontwikkeling en het beheer: de Luchthaven-Ontwikkelings-Maatschappij (LOM). Die LOM zal de basisinfrastructuur via een concessie ter beschikking stellen van de LEM: de Luchthaven-Exploitatie-Maatschappij. Een NV van privaat recht die instaat voor de exploitatie en promotie van het vliegveld. (Dat is raar: de haven van Antwerpen is een autonoom gemeentebedrijf!) In theorie komt er al in april een LOM en zou Vlaanderen instaan voor 4,5 miljoen euro. (Nog niet gezien in de begroting.) Men is ook bezig met het uitschrijven van een 'tender' voor het aantrekken van een private exploitant. Selectie in juli. (Als er geen gevonden wordt stel ik voor dat we ook voor de Leie gaan zoeken naar een vorm van PPS.)

Om dit alles voor te bereiden is er een stuurgroep opgericht. Onze regio is daarin vertegenwoordigd door onze burgemeester (namens RESOC), Karel Debaere van Leiedal, en Christian Dumolin van de dakpannen die soms wegvliegen als er een vliegtuig te laag aan het landen is. Geen piloot of luchtvaartbedrijf in die stuurgroep te bespeuren.

Vlaams Minister Kris Peeters heeft aan het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) de opdracht gegeven om een businessplan op te maken voor een duurzame en rendabele exploitatie van de luchthaven. Toen ik daarover toendertijd belde met het VIL wist men nergens van. Maar die studie is er nu, gemaakt door het bureau How-To-Advisory. Zou vandaag of morgen moeten overhandigd worden aan de stuurgroep.
Voor wanneer een businessplan voor het kanaal Kortrijk-Bossuit? Doelstelling: méér dan drie schepen per jaar.

EBKT moet een zakenluchthaven worden. Er zijn een aantal niches met groeipotentieel: taxi-vluchten, medische vluchten, express cargo. En er zijn potenties uit zowel aviation als non-aviation: retail, vastgoed, reclame, packing, catering.
Er is blijkbaar nog weinig aandacht voor scholing en recreatief vliegen? Voor scholing ziet het er naar uit dat Oostende een soort quasi-monopolie krijgt.

VLAAMSE SUBSIDIES

Dit jaar krijgt het vliegveld voor het eerst in zijn geschiedenis subsidies van het Vlaamse Gewest voor de exploitatie. 764.000 euro om de kosten van pesoneel en de werkingskosten van de brandweer te dekken.
In 2005 kreeg EBKT wel een eenmalige investeringssubsidie voor het vernieuwen van de start- en taxibaan. 1.500.000 euro.
In vergelijking met de miljoenen die EBOS en EBAW krijgen is dit een niemendal. Van een gelijkwaardige behandeling van de regionale vliegvelden is zeker nog geen sprake.
In de Vlaamse begroting is nog een één miljoen ingeschreven voor investeringen in Vlaamse luchthavens. Maar “hoofdzakelijk” beloofd voor Wevelgem.

Die brandweer CAT4 (later CAT5?) speelt EBKT parten.
Er zijn nu plots permanent 3 spuitgasten nodig om het certificaat 2B-luchthaven te behouden. Dat is een ploeg van 15 man. De bruto-loonkost wordt geraamd op 671.000 euro. En de werkingskosten (vooral de huur van die nogal potsierlijke pompierwagen) op 93.000 euro.
Piloten vragen daar niet echt om. U vraagt ook niet om een ploeg van spuitgasten als u een BBC in de wijk organiseert. Met die cheque van Bertje? Door ons allen betaald, en we zijn er niet eens bij. Wie betaalt al uw dennenverbrandingen?

FINANCIELE INFORMATIE

Nog enkel cijfers bekend van het jaar 2005.
Finaal was er een verlies genoteerd van 81.432 euro.
(Enkel kenners kunnen dit vergelijken met het ‘verlies’ van het kanaal Kortrijk-Bossuit, of de kerkfabrieken of KVC.) Kent er iemand van ons de prijs van de Leiewerken?

De bedrijfskosten bedroegen toen 1.053.012 euro.
Een onnodig duur obstakelonderzoek was dat: 30.500 euro. En de personeelskosten namen met ruim 61.000 euro toe.

Bedrijfsopbrengsten: 963.309 euro.
Zeer markante stijging van de landingsrechten. Piloten betalen namelijk om te mogen landen! En zelfs om hun voertuig te parkeren. Véél meer dan wij in de ondergrondse parking van het Schouwburgplein.
Er werd voor een totaal aan brandstof 1,2 miljoen uitgegeven. De taksen gaan naar de Staat (naar ons).

SUBJECTIEVE INFO

Wees nu een keer blij met EBKT
Net als vroeger.