Eindejaarstoelage en vakantiegeld voor mandatarissen

Eindelijk gevonden hoe men dat moet berekenen!

U weet al dat de basiswedde (aan 100 procent) van onze Kortrijkse burgemeester 61.940,91 euro bedraagt. Geïndexeerd moet u dit cijfer nu vermenigvuldigen met 1,4002. Dat geeft dan als jaarwedde 88.729,66 euro.
De brutomaandwedde is dus 7.227,47 euro.

Het vakantiegeld bedraagt 92 procent van de brutomaandwedde van de maand maart. We gaan ervan uit dat die wedde dan nog dezelfde is en komen aan een bedrag van 6.649,27 euro.

De eindejaarstoelage kan nu nog niet berekend omdat het geldend indexcijfer van oktober nog niet is gekend.
Maar het mechanisme kennen we.
Er is een forfaitair en een variabel gedeelte.

Het forfaitaire gedeelte wordt als volgt berekend.
Het bedrag vast gedeelte jaar 2006 vermenigvuldigen met de deling van de gezondheidsindex van oktober 2007 en oktober 2006.
Dit bedrag dan verhogen met 248,74 euro. Waarom weet ik niet.
Het veranderlijk gedeelte bedraagt 2,5 procent van de bruto-bezoldiging die verschuldigd is voor de maand oktober.

Mogen we veronderstellen dat voor de schepenen dezelfde manier van werken wordt toegepast?
Een Kortrijks schepen verdient (geïndexeerd) een jaarwedde van 65.047,24 euro. In januari : 5.420,60 euro.