Financiële meevallers (1): gemeentefonds

Gemeentefonds niet verwarren met stedenfonds, of stadsvernieuwingsfonds. Of verkeersveiligheidsfonds.
Stad Kortrijk krijgt veel geld uit al die fondsen van hogere overheden. En wel een keer méér dan gedacht.

Voortaan lijkt het onze taak om sytematisch de financiële meevallers die zich voordoen te signaleren.
Waarom?
Omdat de burgemeester er in de laatste gemeenteraad weeral heeft op gezinspeeld dat we het financieel lastig zullen hebben om zonder belastingverhoging de lasten te dragen die hogere overheden ons opleggen. Zo dacht hij nu aan de eventuele méérkosten voor de brandweerhervorming.
Hierbij laat hij zorgvuldig buiten beschouwing dat hogere overheden ook voor allerhande compensaties zorgen.

En weet u wat?
Als burgemeester het heeft over financiële uitdagingen die “op ons afkomen” gaat het altijd om zaken die slaan op materies van de federale regering. Dus niet op die van Vlaams CD&V’er minister-president Leterme.

Alle gemeenten (en OCMW’s) krijgen een dotatie uit het Vlaams Gemeentefonds. Het ene bestuur al wat meer dan het andere. Want uiteraard heeft een centrumgemeente (met centrumfunctie) meer lasten te dragen dan een andere. Er zijn ook gemeenten die “te rijk” zijn en daardoor kleine aanslagvoeten kunnen hanteren. Andere lijden dan weer aan “fiscale armoede”.

Nu goed.
In de begroting 2006 had Kortrijk op een dotatie gerekend van 22,4 miljoen euro. Nu blijkt dat het uiteindelijk in het echt 24,3 miljoen zal worden.
Een meevaller van bijna 2 miljoen. Euro!

Die 24,3 miljoen worden verdeeld onder Stad en het OCMW (8 procent).
Stad zelf krijgt nu 22.424.396 euro voor het jaar 2006. En het OCMW 1.949.947 euro.

Voor de begroting van dit jaar mag men volgens de mij laatst bekende gegevens zeker globaal 25,3 miljoen aan ontvangsten inschrijven.
Als ‘t goed is zeggen we het ook.