Financiële meevallers (2): de Elia-heffing

Is mijn rekentoestel nu een “emotion machine” aan het worden? Begint vreemd gedrag te vertonen. Lacht met mij?

We zijn samen aan het uitrekenen hoeveel het stadsbestuur verwachtte aan inkomsten uit de Elia-heffing voor de periode 2004-2006.
En hoeveel er uiteindelijk effectief vanwege CREG op de bankrekening van Stad is gegireerd? Ik geloof mijn calculator niet.
Het is iets van 2,3 miljoen euro méér dan waarop het stadsbestuur had gehoopt. Een eerste schijf werd uitbetaald in juni 2005.
Lapt mijn rekenmachine mij nu een practical joke?
Neen, de definitieve afrekeningen zijn nu gekend.

In 2004 verwachtte het stadsbestuur 283.337 euro aan inkomsten uit de Eliaheffing. Uiteindelijk werd het voor dat jaar 1,91 miljoen euro, uitbetaald in 2005.
In 2005 begrootte men 1,95 miljoen. Het werd effectief 2,77 miljoen euro.
Voor 2006 voorzag men 2,79 miljoen. Het is een beetje minder geworden: 2,70 miljoen.

Het totaal aan ontvangsten komt voor de periode 2004-2006 op 7,39 miljoen. En de raming was 5 miljoen en een beetje.
De onverwachte meerinkomsten bedragen 2.360.817 euro.
Als het goed is zeggen we het ook.

P.S.

De Elia-heffing wordt betaald door gezinnen en bedrijven: nu 4,91 euro per magawattuur. Vooral bedrijven zijn de dupe.
De (federale) heffing moet de gemeenten compenseren voor het inkomenverlies dat ze leden na de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Vóór de liberalisering stonden gemeenten immers in voor zowel de distributie als de levering van elektriciteit. Nu zijn ze nog louter verantwoordelijk voor de distributie. Hierdoor verloren de gemeenten een deel van hun vroegere inkomsten. Want gemeenten kregen vroeger jaarlijks een materieel dividend (voor ons op basis van aandelen bij Gaselwest) en een immaterieel (op basis van energieverbruik).

Groot principe van de liberalisering is de scheiding tussen de activiteit van het netbeheer (dat een natuurlijk monopolie blijft) en de overige activiteiten die aan concurrentie blootstaan, namelijk de productie en de levering.
De productie is in handen van bijv. Electrabel, SPE.
Het transport via het hoogspanningsnet is een monopolie van Elia. Elia beheert ook het lokale transportnet voor spanningen van 30.000, 36.000 en 70.000 volt. (De gemeenten hebben via Publi-net een belang van 30 procent in Elia.)
Het beheer van de elektriciteitsdistributienetten is in handen van distributienetbeheerders (DNB’s). Gemengde of zuivere intercommunales.
Gemengde DNB’s doen een beroep op Eandis als operator.
In gemengde intercommunales gebeurt de participatie van de gemeenten via de financieringsintercommunales (bij ons Figga voor Gaselwest).
Leveranciers zijn bijvoorbeeld Electrabel, SPE, Nuon, Luminus, Ecopower. In feite is er slechts op dit niveau sprake van vrije concurrentie.