30 jaar OCMW op 1 maart 2007

De OCMW-wet die elke inwoner van België een menswaardig bestaan garandeert en in elke gemeente een OCMW oprichtte (voorheen de C.O.O.) viert haar 30ste verjaardag.

U weet ongetwijfeld al dat Christian Dupont, onze Minister van Maatschappelijke Integratie, deze gebeurtenis wil onderstrepen met een groots evenement. Meer speciaal rond initiatieven van OCMW’s om hun cliënten meer en beter te laten participeren aan het sociale, culturele en sportieve leven.
Want doorheen de jaren is de hulpverlening die het OCMW biedt ingrijpend gewijzigd. Gaande van financiële steun tot meer emanciperende maatregelen zoals het aanbieden van een gerecycleerde PC aan kansarmen.

Het evenement van minister Dupont zal plaatshebben op 1 maart in de Brussel Event Brewery (BEB), Delaunoystraat 58 te 1080 Brussel.
U kan nu tóch nog inschrijven tot en met 23 februari. Per email op uw gerecycleerde PC naar het adres events@fast.be. Declareer uw kosten als kansarmoedige cliënt of medewerker maar bij het OCMW. Geld genoeg. (Men krijgt het niet op, terzake participatie.)

Best parkeren aan het slachthuis van Anderlecht. Daar zijn héél gezellige cafeetjes. Resto’s voor de meest verscheidene soorten marginalen. (Ga vooral eten bij de zwartjes.)
Laurette Onkelinx, Miet Smet, Magda De Galan, Johan Vande Lanotte, Frans Destoop, Franceska Verhenne komen ook.

En Kortrijkwatcher viert mee. Al lezend.
Want ondanks de vele inspanningen die OCMW-personeelsleden én mandatarissen dag na dag leveren, blijven armoede en sociale uitsluiting bestaan. Kijk maar rondom u.

Lees een volgende keer alhier iets over de studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA- verbonden aan de KUL) met betrekking tot de werkgelegenheid en de sociale economie in Kortrijk.
Die (dure) studie – nota bene in opdracht van Stad (schepen Lieben Lybeer?) – is nog nergens besproken, niet in de gemeenteraad, niet in de OCMW-raad.
Wat zijn de ambities, mogelijkheden en grenzen voor Stad? Een rapport dat al dateert van juni 2006. Door niemand gelezen.

STRAKS HIER EINDELIJK EENS EEN EIGENGEREIDE SAMENVATTING VAN HET VERTICAAL GEKLASSEERDE DOSSIER.
Meenemen naar Anderlecht!