Herconditionering van de concertstudio: kosten

Volgens een bericht op de Kortrijkse website starten morgen de werken aan het muziekcentrum TRaCK, meer speciaal de concertstudio. Later fases (bijv. de popzaal van De Kreun) volgen nog.
De offertes voor de werken moesten binnen op 28 november vorig jaar. Tot op de dag van vandaag staan de aanbestedingen nog altijd te lezen op de website van Stad.

Hierbij enige cijfergegevens, zodat we in de toekomst allemaal kunnen nagaan hoeveel het project uiteindelijk zal kosten, vergeleken met de oorspronkelijke ramingen.
Het College heeft op 18 juli 2006 al bedongen bij de ontwerper dat de eerste fase – officieel genoemd: “herconditionering van de Concertstudio” – zeker niet meer mag kosten dan 1.635.000 euro. Dit om binnen het budget te blijven voorzien in de begroting 2006. Maar die begrotingspost (art. 73410/723-60) voorzag slechts 1 miljoen! En daar was toen ook nog sprake van een cafetaria. En de post moet ook het honorarium van de ontwerper financieren: 146.400 euro. (Krijgen we die subsidie van 51.600 euro wel van Interreg IIIB?)

Ontwerper is Dial Architects uit Nederzwalm. Schepen Bral maakte deel uit van de jury bij die keuze.

Nu goed.
Volgende gemeenteraad weten we meer over de begroting 2007.

In elk geval blijven we met die eerste fase nog binnen het vooropgestelde bedrag van 1,63 miljoen. We zitten voorlopig aan 1.544.109 euro.

Lot 1 gaat over de “ruwbouw en afwerking” en is toegewezen aan de firma BVBA H. Hugelier uit Gullegem.
(Vandaar dat schepen Bral dan bij die keuzes voor werken altijd opnieuw het College moet verlaten.)
Het geraamde bedrag was 1.051.515 euro. Met 1.060.785,99 euro is er slechts een overschrijding van 0,8 procent. Hoe dat eigenlijk allemaal lukt…

De kosten voor Lot 2 bedragen wel 18 procent méér dan oorspronkelijk werd geraamd. (Moet dit dan niet voor de gemeenteraad komen?) Het gaat om HVAC en sanitair. Gegund aan de firma Vandewalle NV uit Jabbeke voor 264.716,06 euro. Oorspronkelijk dacht men aan 222.735,59 euro.

Lot 3 is elektriciteit. Gegund aan NV Electro Enterprise uit Gullegem voor 218.607,02 euro. Was geraamd op 214.811,30 euro. De inschrijving is 1,8 procent hoger dan de raming.

In het totaal lopen de kosten dus op van 1,48 miljoen naar 1,54 miljoen. Dat is nog niet erg. We gaan zien of er geen problemen zijn met de riolen of met asbest. Of de aannemers tot hun spijt geen noodzakelijke meerwerken zullen ontdekken.
Keep in touch ! Misschien komt er nog ergens een groen dak op.

Tot ziens aan de definitieve oplevering.
Waar we nooit het bedrag van zullen weten. (Staat nooit in de notulen van CBS.)
Ik zeg u: nooit. Zie de kosten van het nieuwe stadhuis.
Schepen Johan de Bethune geeft daarover geen uitleg meer. Wordt er ook niet om gevraagd. Tricky.

P.S.
Die cijfers achter de komma zijn aandoenlijk. 0,99.
Wat er totaal niet te verstaan is: hoe kan het stadsbestuur een zo nauwkeurige raming maken? Overal al die dingen. Uit eigen bestuurskracht. Slagkracht?
Dat zou ik wel eens willen weten. En waarom ze soms missen. Zich al of niet vergissen.
Door wie worden al die ramingen (over grote projecten) gemaakt? Dat ik het niet weet, jongen.
Ik durf het zelfs niet vragen.

Dat is nu wel politiek.