Een bigotte staatsgreep van het Vlaams Blok

Er is een Arabisch spreekwoord dat zegt: “Een wijs man spreekt van ideeën, een middelmatig man van handelingen, een dwaas van personen”.
Pas dit nu maar eens toe op een partij als het Vlaams Belang (VB).

Want de fractieleider van het VB-Kortrijk wil nu ook een voorstel neerleggen tot verwijdering van staatsieportretten van de koning en de koningin in de raadszaal en in andere gemeentelijke lokalen en gebouwen.
In Mortsel is het VB daarin geslaagd. Tenminste voor wat de raadszaal betreft. Want burgemeester Pira (Groen toch?) wil de portretten laten hangen in de trouwzaal en in haar kabinet. Er waren voldoende stemmen achter het voorstel omwille van onthoudingen vanuit de CD&V en Groen. De stemming kwam onverwacht, niemand had zich goed voorbereid. Men was wat verstrooid-nonchalant, daar in Mortsel.
Dit soort dingen gebeurt tevens bij ons, dat men niet weet hoe te stemmen. Soms zelfs betekent een ja: een neen. Soms en dikwijls weten onze raadsleden gewoon niet waarover het gaat. Je moet er een keer soms bij zijn geweest, om het te weten althans. Het is veel erger dan wij – onschuldige – sommige kiezers weten.

In Dendermonde nu is het VB er dan weer niet gelukt om het nodelooos agressieve voorstel te laten goedkeuren.

Het VB en zijn kiezers zijn eigenlijk niet republikeins.
VB-kiezers (rechtsen!) weten zelfs niet dat de partij anti-royalistisch is. Rechtse Vlamingen zijn gezagsgetrouw en daarom ook monarchisten. Herinnert u zich nog de koningskwestie? Ook in onze streek waren de straten volgekalkt met pro Leopold III- symbolen.
Anti of pro-royalistisch is dat wel different van anti- of pro-monarchistisch?

Als die Saksen-Coburgs (Duitsers!) nu een beetje meer en beter Vloms zouden praten, winnen ze ogenblikkelijk de harten van alle Vlaams-nationalisten.
Weet u dat een van de nauwste raadgevers van Flupke iemand is van Harelbeke? Van de Zandberg!
Mocht met niemand spelen. Nu nog altijd moederskindje.

STOOPIE ! DIE KLETSEKOP DIE JE NU EN DAN ZIET WEGDUIKEN ACHTER DE CAMERA’s, BIJ VRT-WTV-VTM-PRINSENBEZOEK.

Zal ik u eens wat vertellen dat de VB-fractieleider Seynhaeve zal vergeten te vertellen?
In maart 2001 heeft de partij een wetsvoorstel ingediend met de bedoeling de troon weer toegankelijk te maken voor de Oranjes. Zoek maar: www.kamer.be.
Onze raadsleden weten dus wat te doen: een tegenvoorstel indienen. De portretten van Albert en Paola vervangen door die van de kroonprins van Oranje en zijn lieftallige echtgenote Alexandra.
Het VB is niet principieel tegen de monarchie. Wel tegen bepaalde gedragingen van de Saksen-Coburgs. Kan ook zijn van niet hoor. Och,ja. ‘t Zijn ook maar mensen. En wij deugen ook niet.

Onze Kortrijkse raadsleden kunnen een amendement indienen bij het voorstel. Meteen erin voorzien dat ook alle portretten en beelden van de graven van Vlaanderen worden verwijderd. Die spraken ook Frans.
Dat beeld van Boudewijn IX aan de gevel van het stadhuis moet in de eerste plaats onthoofd. Was me dat een schurk zeg! Sloot zich aan bij de Vierde kruistocht (1202) om dood en vernieling te zaaien in Constantinopel. En laat ons meteen het beeld van zijn dochter Johanna in het Begijnhof ook neerhalen.

Het iconoclastishe voorstel van het VB is een aanfluiting van de ware republikeinse waarden. Echte republikeinen houden zich niet bezig met dergelijke futiliteiten. Zie bijvoorbeeld de website van de overigens nogal belgicistische en zeker anti-fascistishe Republikeinse Kring. www.crk.be

In onze gemeenteraad zetelen toch wel enkele republikeinen.
Meest bekend op dit gebied is staatssecretaris Q. Minder bekend is dat Spirit (Bart Caron) ook een republikeins programma heeft. “Integraal-democratisch”, derde paragraaf. De N-VA, waartoe Lieve Vanhoutte zich ooit heeft bekeerd, kiest ook resoluut voor de republiek. Zie het Manifest van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, punt 7.
De SP.A laat het allemaal ijskoud. Willen gewoon de monarchie herleiden tot een symbolische functie. De CD&V ook.
Ben het allemaal niet zeker. Van al die slippendragers.

Hoe zullen de republikeinen stemmen over het iconoclastische voorstel van het VB? Krijgen ze koudwatervrees?
Ik zou zeggen: laat het VB een keer de nodige handtekeningen en adressen (zowat 6 à 7.000) verzamelen om met een verzoekschrift van de Kortrijkse bevolking naar de Raad te komen. Sinds het nieuwe gemeentedecreet kan dit nu.
Vraag eens aan de bevolking of Paola en Albert of Mathilde zich nog binnen onze township mogen vertonen. Het koninklijk peterschap voor hun zevende zoon zouden weigeren. Nog een koekendoos met het portret van de verongelukte Astrid bezitten en naar containerpark gaan dragen?

P.S.
Kom nu a.u.b. maandag niet naar de Raad om het gekissebis hieromtrent te aanhoren.
Kom liever luisteren naar de onzin (onkunde) die het VB zal verkopen rondom de begroting 2007 en het bijhorend beleidsplan.