Investeringen en jaaractieplan 2007 (1): korte inleiding

Waar ben ik nu aan begonnen?
Ter gelegenheid van de eerste begroting 2007 werd aan de gemeenteraad ook het jaaractieplan voor dit jaar voorgesteld.
Een goede aanleiding om even na te gaan hoe die begroting correspondeert met het actieplan.
Een hels karwei, hoewel onze vergelijking zich enkel nog toespitst op de voorgenomen investeringen in het actieplan en voor wat de begroting betreft dus op wat men noemt “de buitengewone dienst”, het zgn. “programma van de uit te voeren werken”.
Hels karwei, ondermeer omdat het jaaractieplan nogal literair is opgevat. Kan zeker niet doorgaan als een businessplan.

Au fond verrichten we een werkje dat zou kunnen gedaan worden door het stadsbestuur. Of door reguliere onderzoeksjournalisten. Geef ze een keer een beurs!

Of door raadsleden !
In dit verband was de laatste gemeenteraad historisch te noemen.
De bespreking van de begroting en het jaaractieplan stond als een zoveelste punt op de agenda.
In de goeie ouwe tijd trok men daarvoor alleen al twee avonden uit. Nu was de begrotingsbespreking in zowat een half uur afgelopen. De fractieleiders van de meerderheidspartijen (Filip Santy en Koen Byttebier) hebben zelfs geen woord gezegd. Nooit zoiets meegemaakt.
Er waren ook geen vragen. Iedereen verstond alles. Tenzij dan het nieuwe VB-raadslid Flo. Een ongeleid en beetje beangstigend projectiel. Zijn vraag over een bepaald artikel uit de begroting sloeg op de verkeerde kolom (die van vorig jaar).

Het is een aloude klacht. Jaaractieplannen pakken praktisch nooit uit met financiële cijfergegevens en geven ook zelden of nooit een echte timing aan. Als bepaalde uitgaven worden vermeld kloppen ze dan plots niet altijd met de ramingen uit de begroting.

Een andere zaak die hier al werd aangekaart is dat men zich bij bepaalde posten afvraagt of die wel kunnen beschouwd worden als investeringen. (Over het begrip pure investeringen, vastleggingen en aanrekeningen hadden we het hier vroeger al.)

Typisch voor de huidige “overgangsbegroting” is nog dat bepaalde investeringen reeds voorzien waren in de begroting 2006. Dat wijst op een lage realisatiegraad. Traagheid van bestuur in de voorgaande legislatuur? (De burgemeester heeft het dan over de zorg voor “continuïteit”.)

Ook merkwaardig is dat het actieplan dan omgekeerd niet verwijst naar werken die dan wél in de begroting voorkomen. Een zeker tekort aan congruentie.

Wordt dus vervolgd, maar ik weet heus niet wanneer.
Is er soms iets op WTV vandaag?