Onbegrijpelijk (1)

Is dat bij u ook zo?
Dat er geen dag voorbijgaat of er gebeurt iets (of je hoort iets, of je leest iets) dat u niet verstaat?

Neem nu de reclame van het weekblad “Knack”.

Roularta Media Group NV kreeg van Stad alweer een viertal locaties toegewezen om reuzecovers te plaatsen. De burgemeester, wiens dochter bij de firma werkt, gaf gunstig advies.
En zo wordt dat mooie Begijnhofpark ook grondig verstoord door een reuzecover. Met het opschrift: “Knack covert je stad”.
Zie het laatste nummer 12 van het weekblad van woensdag 21 maart. Een heel aantal pagina’s gewijd aan Kortrijk en Roeselare. Met de hierdoor regionaal en lokaal verkregen talloze commerciële advertenties. (Daar gaat het om, in de media.)
De covers mochten er staan vanaf 14 maart. En moesten weggenomen worden “ten laatste op de dag voor het erop volgende Knacknummer verschijnt”.
Die van het Begijnhofpark althans staat er nog!
Zal Roularta nu een boete krijgen?
En hoeveel betaalt de firma eigenlijk voor de plaatsing?
Uw Kortrijkwatcher covert praktisch dagelijks uw Stad.
Ik doe nu bij het College ook een aanvraag voor het plaatsen van een heel klein, kunstig miniatuurcovertje in het Begijnhofpark.

Neem nu de financiering van de herinrichting van het Veemarktbeluik en het Groeningebeluik.

Eerst het goede nieuws.
De in juli 2003 geraamde kostprijs voor de herinrichting was 150.983,95 euro. Zonder de studiekosten.Het inschrijvingsbedrag bleek uiteindelijk slechts 132.939,71 euro. En de nu goedgekeurde afrekening: 136.489,98 euro.
De bugettering daarvan staat in art. 421/731-60 van de buitengewone begroting 2007. Projectnummer 12.
Maar als je bij die post gaat kijken in de begroting staat daar géén projectnummer 12 vermeld. Wel nummer 13 en dat slaat op wegenwerken.
Toen de gemeenteraad het project goedkeurde hoopte men nog op trekkingsrechten uit het Investeringsfonds. Tot 100 procent. Niet gevonden bij de ontvangsten.

Neem nu de toelage voor de vzw Habbekrats.

We spraken hier al onze verbazing uit over het feit dat de vzw Habbekrats van de familie Vlerick-Bouckaert met werkplaats in de de Heilige Geeststraat 19/21 (een schitterend gebouw) slechts 40.000 euro als toelage voor dit jaar zou ontvangen.
Er was immers vorig jaar een overeenkomst gesloten tussen Stad (wie?) en de vzw om zeker voor drie jaar 100.000 euro te schenken. Bovenop die 40.000? De gemeenteraad heeft die overeenkomst nog niet gezien.
Habbekrats krijgt nu toch bij de eerstvolgende begrotingswijziging die 100.000. Er is al een visum maar nog geen begrotingspost voozien.
De private vzw heeft nu ook een stuurgroep. Met niet minder dan drie stadsambtenaren ! En nog een magistraat en iemand van de politie.
Probeer jij nu maar eens een vzw’tje op te richten met zoveel financiële en logistieke steun.