NEVEN-MANDATEN (1): bij intercommunales en bouwmaatschappijen

Zeer gegeerd.
Presentiegelden in Algemene Vergaderingen. Etentjes. En voor de echte bestuurleden in de Raden van Bestuur, de Dagelijkse Besturen, de directie’s, nog wat méér centen. Maar over die bezoldigingen verneemt men in de jaarverslagen nooit iets.
Ge kunt u dat niet inbeelden hoe graag politiekers in bepaalde opzichten mekaar zien. Schouderklopjes delen en uitdelen. Behoefte hebben aan nestwarmte, want er is altijd – vroeg of laat – een ogenblik waarbij zij in hetzelfde schuitje zitten.

Lezer, anti-politieker.
Het gaat niet altijd over zoveel geld als u denkt te weten.
Niet zagen. Politiekers mogen toch ook een keer van een verzetje genieten zeker, als zij hard werken voor ons?
Lezers, u allen verdient véél meer in ‘t zwart dan al die politiekers samen. Zeg het nu maar een keer, aan den toog.
Het gaat hier om het principe: een civil servant zou gratis moeten werken. Gewoon tegen onkostenvergoeding. Tenzij het om een noodzakelijk voltijdse job gaat: burgemeesters en schepenen voor bepaalde gemeenten.

Vandaar dat u recent bijv. in de reguliere pers las hoe ontgoocheld schepen Hilde Demedts is over het feit dat zij bij de afvalintercommunale IMOG (den oven in Harelbeke) niet opnieuw tot ondervoorzitter werd verkozen. Net nu zij zo zoveel begon te weten over CO² en papierverwerking uit bossen. Lekkende stylo’s.
Dat is gewoon een uiting van animositeit bij bepaalde buurgemeenten (Deerlijk, enz.) die vinden dat Kortrijk in de regio al genoeg de plak zwaait, bijvoorbeeld via Leiedal. Wellicht was er ook concreet geen goede communicatie binnen ons eigen College (rivalen schepen Bral en Demedts). Bral stemde voor zijn eigen?
Maar misschien kan er een mouw aan gepast. Hilde, hou er de moed maar in. Bral is daarenboven geen beroepspoliticus. Kan leven zonder.

Onderstaande lijst is nog heel onvolledig en wordt zeker nog aangevuld.
De plaatsvervangers van de mandatarissen worden niet vermeld.
Want als de echte mandatarissen niet kunnen aanwezig zijn kraait er toch geen haan naar. Plaatsvervanger weet vaak nergens van. Weet zelfs niet dat hij plaatsvervanger is. Ja, zo erg is dat.

VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM
Alle partijen dienden kandidaturen in.
De kandidaten van het Vlaams Belang kregen de zes stemmen van de eigen fractie. De anderen 29 tot 31 stemmen op 38 aanwezigen.

Johan Coulembier
Jean De Bethune
Antoine Sansen
Pieter Soens
Petra Demeyere heeft een “raadgevende” stem.
In feite hebben enkel de voorgedragen kandidaten Walter Deleu en Pol Hiergens (niet-raadsleden en van VLD-obediëntie) enige kennis van het vliegwezen.

Bij (buitengewone) Algemene Vergaderingen van intercommunales duidt men ook altijd iemand aan die als vertegenwoordiger van Stad het standpunt van de gemeenteraad moet vertolken terzake de agendapunten. Maar de gemeenteraden bepalen nooit een standpunt! Wat een klucht. En als het dan toch één keer gebeurt (door de oppositie), wordt dit niet gedaan.
Voor de WIV gaat het dit keer om nieuw raadslid Joost Ghyssel (VLD).
De volgende gemeenteraad moet nog deskundigen voor het vliegveld aanduiden. Experten. Stad Harelbeke vond daartoe ooit een bakker bereid.
Persoonlijk heb ik het ooit nog meegemaakt dat een afgevaardigde van een gemeente Wevelgem zich afvroeg of de “piste” een vierkant was. Ge kunt u soms niet inbeelden, burger, wie u in uw plaats naar waar zendt.

LEIEDAL

Het is een publiek geheim dat Filiep Santy (CD&V-fractieleider) voorzitter wordt.
Hij kon geen schepen worden? Laat het bij hem opdagen dat hij machtiger wordt dan onze burgemeester, mits subtiele bijstand achter de schermen van voormalig voorzitter Frans Destoop c.s. Dexia. Studiebureaus. Amelior.
FLUP! DAT IS POLITIEK!
Hier moeten officieel ook nog deskundigen aangeduid. Ik verlang al. Is J.Laverge nog onvermijdelijk?

In de gemeenteraad van februari kreeg raadslid Filiep Santy 26 stemmen achter zich, met 3 nee en 10 onthoudingen. Schepen Wout Maddens 30 ja en 9 onthoudingen. Raar maar waar.
Patrick Jolie mag onze vertegenwoordiger worden in de Algemene Vergadering terwijl plaatsvervanger Koen Byttebier één stem meer behaalde (33).
Een meerderheid kan meedogenloos zijn tegenover de oppositie. Kandidaat Marc Lemaitre (SP.A) behaalde de stemmen van zijn fractie en daarbij nog 12 tegen en 18 onthielden zich. ‘t Is erg gesteld. In de politiek.

GASELWEST

Raad van Bestuur: Carl Decaluwé en Guy Leleu. Laatsgenoemde zal doen wat zijn broer hem influistert.
In ons sectorcomité niet minder dan zes vertegenwoordigers.
Traditioneel gewezen burgemeester Antoine Sansen die ooit eens was vergeten dat hij in de directie zat. Verder nog: Johan Coulembier, Carl Decaluwé, Guy Leleu, Pieter Soens, schepen Marie-Claire Vandenbulcke.
Commissaris: Joost Ghyssel.
En Godelieve Vanhoutte (nu CD&V) mag ons vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering. Ook zij weet van toeten noch blazen, en is een krak inzake absenteïsme.

FIGGA

Dat is de financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest. Ter info voor onze bestuurders Alain Cnudde en Guy Leleu: 1247 aandelen bij Distrigas, 1.247 bij Fluxys, 4.491 bij Publi-T, 74.965 bij Elia.
Godelieve Vanhoutte mag opnieuw het standpunt van de gemeenteraad (van ons) vertolken op de Algemene Vergadering.

CV. IMOG

Dat is de intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid. Zeer gewaardeerd om zijn lunches.
Acht bestuurders die daar naartoe mogen: Stefaan Bral, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Hilde Demedts (kreeg één neen-stem!), Patrick Jolie, Lieven Lybeer, Hans Masselis, Martine Vandenbussche.
Raadgevende stem: Bert Herrewyn (SP.A).
Vertegenwoordiger die alweer in naam van de gemeenteraad zal zeggen wat wij zoal denken over vuilnis: Jean de Bethune.

CREMATORIUM

Ook IVC genoemd: intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer.
Twee bestuurders van onze kant: Lieven Lybeer en Marie-Claire Vandenbulcke.
Raadgevende stem: Catherine Matthieu (Groen)
Vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering: Philippe De Coene (SP.A), Wout Maddens, Filiep Santy.

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING (VMW)

Afgevaardigd in het provinciaal comité: Alain Cnudde.
Afgevaardigd in het sectorcomité: Katrien Braem, Bart Deneckere, Pieter Soens. Allen deskundig in water.

BOUWMAATSCHAPPIJ “GOEDKOPE WONING”

Koen Byttebier
Anthony Vandeburie
Stefaan De Clerck is vertegenwoordiger bij de Algemene Vergaderingen.
Het mandaat van Marc Lemaitre (SP.A) loopt nog tot mei 2008. Zal het dan moeten aftrappen, terwijl hij daar goede dingen deed.

BOUWMAATSCHAPPIJ “CVBA DE LEIE” (Wervik)
Er werden enkel door de CD&V kandidaten voorgedragen.

Luc Scharre
Vertegenwoordiger : Isabelle Vandenberghe

BOUWMAATSCHAPPIJ “EIGEN HAARD IS GOUD WAARD” (Lauwe)
Kandidaten uit alle partijen.
Hier wou de SP.A absoluut Roger Lesaffre naar voor schuiven. Niet gelukt. Slechts 8 stemmen en 18 onthoudingen op 38.

Johan Baert
Joël Delputte
Christine Devos
Filiep Santy
Luc Vanhauwaert
Lieve Vansevenant
Carine Vercleye
Vertegenwoordiger: Greta Vandevelde

BOUWMAATSCHAPPIJ “EIGEN HAARD” (Zwevegem)
Enkel kandidaten van CD&V en VLD.

Vertegenwoordiger: Rik Planckaert

ZUID-WEST-VLAAMSE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
CD&V is er hier al in geslaagd om Johan Desmet als bestuurder aan te duiden tot 15 juni 2012.
Enkel nog een kanddaat van de VLD.

Vertegenwoordiger: Koen Byttebier

KREDIETVENNOOTSCHAP “ELK ZIJN HUIS”
Alleen kandidaturen van de CD&V.

Vertegenwoordiger: Gilbert Strackx.

KREDIETMAATSCHAPPIJ “NIEUWE MAATSCHAPPIJ ROND DE HEERD”
Alleen kandidaturen van de CD&V.

Vertegenwoordiger: Gerard Parmentier.
Gerard is een heel apart geval. Van Unizo. Zit het zgn. politiek comité voor van de Middenstand. En presteert het om te zeggen dat Unizo zich volledig van de politiek heeft losgeweekt (Knack, “covert je stad”, van 21 maart, pag. 28).

—–
(Wordt aangevuld. In de volgende gemeenteraad van april worden ten andere nog veel postjes toebedeeld.)