Wordt Lieven Lybeer waarnemend burgemeester ?

Connie zou dat uit de grond van haar hart wel willen.
Maar maakt Lieben een kans?

Bij onstentenis of verhindering van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door de eerstgekozen schepen, tenzij de burgemeester zijn bevoegdheid aan een andere schepen opdraagt.
Als titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck ooit na de verkiezingen van 10 juni tot federaal minister wordt benoemd, kan normaliter Lieben Lybeer als eerste schepen gebombardeerd tot waarnemend burgemeester.
Normaliter, want in Knack (“covert je stad”) van 21 maart staat nog letterlijk te lezen dat “iedereen bij het ACW erkent dat hij veel te licht weegt” (pag. 31 van onze editie). BINNEN HET ACW is dit de algemene opinie! Dus niet bij kortrijkwatcher.
En er is in dat hypocriet pseudo-opinie draaikonterige weekblad nog even aan herinnerd dat er zich tussen Guy Leleu (ook van de Gilde, maar ietwat overstegen) en Lieben Lybeer vorig jaar nog een bittere strijd heeft afgespeeld om de tweede plaats op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat Knack dit allemaal durft te schrijven.
Knack is vanuit historisch-familiale redenen (moeder NOLFIE!) wel christendemocratisch en fundamentalistisch katholiek maar nu ook niet per se fervent pro-Gilde als het op centen aankomt. Roularta is daar samen met de Bank van vlassers en textielbazen uit Texas-Roeselare te rijk-kapitalistisch voor uitgegroeid. Dat zijn nu eenmaal Trends.
Wie helemaal in den beginne als journalist wou bezig zij bij Knack moest eerst passeren bj moeder Nolfie. Alles uitleggen.
Of je naar de mis ging?

Kiezers weten dat onze burgemeester bij iedere gemeenteraadsverkiezing zegt dat hij voluit gaat voor Kortrijk. Zie bijvoorbeeld een interview in De Standaard van 12 augustus 2006. (Hier gememoreerd in een stuk van 22 augustus.) In de vorige bestuursperiode is hij het wel even afgetrapt om voorzitter te worden van de CVP. Liet zich toen vervangen door schepen Frans Destoop.

Stefaan zegt er telkens wel bij dat hij met volle energie en goesting meedoet aan de federale verkiezingen.

Zo ook nu, in een interview van vandaag in het weekblad “Humo”.
Enkele citaten.

Vraag Humo: In de nationale politiek speelt u tegenwoordig een meer bescheiden rol: mist u de Wetstraat soms?
De Clerck: Natuurlijk. (…)

Humo: Maar een ministerportefeuille mogen ze u toch aanbieden na 10 juni?
De Clerck: Elke politicus droomt van een ministerpost, uiteraard. Ik voel dat de goesting er opnieuw is, en ik ben beschikbaar om me in te schakelen in de CD&V-campagne. Maar ik ben geen vragende partij voor wat dan ook, ik zit niet op mijn knietjes te smeken. (…) Maar dat belet niet dat ik, zonder iets te vragen, toch nog enige ambitie heb.

Welk ministerambt zou burgervader dan wel willen bekleden?
Geen kleintje, zo liet hij toch al horen in dat vorige interview met De Standaard. “Ik ga niet naar Brussel om minister van de regie der gebouwen te worden.”
De slotvraag was toen: “En minister Van Justitie?”
Antwoord: “Ook niet. Ik zal nooit met hetzelfde elan hervormingen kunnen doorvoeren als in in mijn vorig mandaat.”

Tja, als de CD&V mederegeert zal Tony Van Parys (Gent) natuurlijk met de meeste hardnekkigheid justitieminister willen worden.

Stefaan heeft één voordeel, maar dat is dan ook alles: hij is goed bevriend met Yves Leterme. Alhoewel dit ook betwijfeld wordt.
Weet het niet. Yves is het prototype van een post-modernistische Kalote. Wacht maar.
Voor het overige zijn er voor Stefaan alleen nog handicaps.

Zeker als de volgende regering een tripartite wordt. Dan moet men 15 ministerposten verdelen onder VLD-MR, SP.A-Spirit-PS, CD&V- N-VA -CDH. In het kader van zijn ‘goed bestuur’ kan Leterme niet zonder gezichtsverlies het aantal ministers verhogen.

Ander obstakel is dat het traditioneel moeilijk ligt om binnen één provincie (West-Vlaanderen) met drie ministers tegelijk uit te pakken (Leterme, Vande Lanotte, De Clerck).

En binnen de CD&V staan er anderzijds nog genoeg ministeriabelen te trappelen van ongeduld: Carl Devlies, Hendrik Bogaert, Pieter De Crem, Herman Van Rompuy, Tony Van Parys.
Dat zijn niet allemaal hartsvriendjes van Stefaan.
En wat dacht u van senatoren als Marc Van Peel, Wouter Beke, Etienne Schouppe, Hugo Vandenberghe? En de vrouwen moeten nog gelijke kansen maken! Sabine de Bethune, Mia De Schampelaere. Jups! Door het glazen plafond.

Binnen zijn partij “in Brussel” heeft Stefaan wel wat aan prestige ingeboet, door zijn niet al te gelukkig verlopen CD&V-voorzitterschap en het zetelverlies in de gemeenteraad van onze Stad.

Laat ons maar weer eens eindigen met een constructief voorstel.
Als het zover komt dat Stefaan minister wordt kunnen we een soort adviserende volksraadpleging houden over de vraag wie best de waarnemende burgemeester zou kunnen zijn. Guy Leleu zal winnen.

Fatsoenshalve zou Lieben bij die gelegenheid misschien beter verzaken aan het ambt. Hij heeft véél te véél werk. Zijn website vermeldt op heden nog 30 mandaten. En hij vergeet er dan nog één: Het Centrum voor Basiseducatie. En was u het ook vergeten dat hij provincieraadslid is?

P.S.
Stefaan De Clerck hecht veel belang aan de vraag hoe politiek én een gelukkig leven kunnen samengaan.
Er is heus een uitkomst voor dit specifieke probleem: gouverneur van West-Vlaanderen worden.