Trefpunt, op WTV

Oei.
Dat ziet er niet goed uit voor de steden en gemeenten uit West-Vlaanderen die op WTV/Focus nog geen informatieve uitzending – genaamd “Trefpunt” – hebben laten maken over wat er ter plekke allemaal gebeurt.
Nieuwe gemeenten-adverteerders zullen moeilijk het monopolie van Roularta- Regionale Media Maatschappij en de creatievelingen van PicStory (cfr. de ledwall) van meneer Rik kunnen omzeilen. Want WTV heeft een patentaanvraag ingediend voor het programma !
Zal dat lukken, onder die naam?
Want er zijn heelwat “Trefpunten” in de wereld. Vzw’s. Voor zelfhulp, voor de organisatie van festiviteiten. Boekhandels. Er is aan de Costa del Sol een eetcafé met die naam. En…ook nog een eetcafé met die naam in ons eigenste gloednieuwe Ondernemerscentrum (Leiestraat). Men kan zich trouwens ook nog afvragen wat er aan de uitzendingen “Trefpunt” dusdanig origineel is dat er hierop een patent kan worden genomen. Het idee?

Er zijn nog niet zoveel gemeenten of steden in West-Vlaanderen die met behulp van de Regionale Media Maatschappij (RMM) uit Roeselare op VTM/Focus aan stadstelevisie doen. Ieper, Roeselare, Oostende, Koksijde.
Onze stad heeft in de gemeenteraad van 14 april 2003 een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met de plaatsvervanger van meneer Rik van Roularta. Misschien wel de dochter van onze burgemeester. De VLD – toen in de oppositie – onthield zich. Er waren op dat moment al wel twee uitzendingen geweest. Die overeenkomst hield eind vorig jaar op te bestaan, en is nu pas hernieuwd in de laatste Raad van 16 april.

De kosten voor 26 afleveringen van Trefpunt Kortrijk (telkens op de eerste en de derde woendag van de maand, 3 à 4 minuten) worden geraamd op 90.000 euro per jaar. Ik vermoed indexeerbaar en zonder BTW, want bij het vorige contract ging het om 81.000 euro, exclusief BTW en indexeerbaar.
Nieuw is dat Stad zich nu verbindt voor een looptijd van niet minder dan 6 jaar, tot eind 2011. Het contract is per 31 december van elk kalenderjaar wel opzegbaar, door beide partijen.
Stad kan vragen om de reportages ook uit te zenden in het zendgebied van Focus. Hoeveel dat kost weet ik niet, maar vroeger ging het om 1.065 euro per aflevering, zonder BTW.

Er zijn enkele raadselachtige clausules in het nieuwe contract.
* Voor de overdracht van de rechten verbonden aan de reportages betaalt Stad aan WTV-Zuid én de NV RMM een nog overeen te komen vergoeding.
M.a.w. de laatste gemeenteraad heeft een contract goedgekeurd waarbij de kosten nog niet vaststonden. Doet u dat ook, in uw privé-leven, een huurcontract tekenen bijvoorbeeld, een hypotheeklening ondertekenen waarop geen cijfers vermeld staan?
* De Stad betaalt per uitgezonden aflevering nog een overeen te komen vergoeding aan RMM.
Ook weer niet bepaald om hoeveel het gaat.

Hebben we dan iets tegen de uitzendingen van Trefpunt-Kortrijk?
Welneen. (2X.)
Journalistiek-financieel bekeken is er een probleempje.
WTV verzorgt betaalde uitzendingen over Kortrijk waarvan de nieuwswaarde soms dusdanig groot is dat de zender er normaal gezien zelf spontaan én op eigen kosten een item zou kunnen aan wijden. Volgende woensdag 9 mei bijvoorbeeld komt in ons Trefpunt de “week van de smaak” en de actie “lach voor een plant” aan bod. WTV komt er weer goedkoop vanaf. Moet voor deze reportages niet meer zelf opdraaien voor de kosten van de ploeg.

Wat journalistiek bekeken ook kan ergeren is dat de onderwerpen mede bepaald worden door het criterium of er daarrond wel voldoende beeldjes kunnen geschoten of gedraaid worden. Zonder beeld immers geen nieuws. Dus zal je op onze “stadstelevisie” geen ietwat abstracte onderwerpen behandeld zien. De begroting? De jaarrekening? Het OCMW-budget? Je zult zelfs nooit een grafiekje te zien krijgen over het verloop van de belastingontvangsten over de jaren heen. En dat is wel beeld!

Een puur praatprogramma is ook uit den boze. Een reportage uit de gemeenteraad: kan niet, want dan komt de oppositie in beeld.
En als men dan toch even burgers of ambtenaren aan het woord laat zul je nooit een kritische stem horen.
Even uitkijken naar een reportage over het te bouwen crematorium, met kommentaar van de bewoners op de Lange Munte. Even niet van Frans Destoop.
Kortrijk, Stad zonder problemen !