Communicatie, beetje verlaat

Stad besteedt terecht veel aandacht aan communicatie met de burger. Je hebt er ook geen idee van hoeveel ambtenaren daarmee zijn belast. En geld. Voor dit jaar minstens een half miljoen euro. Kan oplopen tot 650.000.
Komt daar nog bij dat bepaalde schepenen geen gelegenheid laten voorbijgaan om plaatselijke journalisten bij de arm te nemen. Kampioen hierin is schepen Guy Leleu die als het ware een persoonlijke correspondent heeft bij “Het Laatste Nieuws”. Rode telefoon met die Peter.

Op het moment van dit schrijven is het maandag 7 mei. Plaatselijke tijd: 18u46.
Volgende maandag is er gemeenteraad.
Nog altijd geen agenda noch toelichting te bespeuren op de officiële website van Stad. Ook niet op de ledwall op de Grote Markt. Volgens de gemeentewet moeten agenda en toelichting ten minste 8 dagen vóór de vergadering openbaar worden gemaakt.

Als u het per se wil weten, belangrijke punten voor ons allemaal op de gemeenteraad van volgende maandag 14 mei zijn:
– Oprichting Buda-kunsteneiland als autonoom gemeentebedrijf en benoeming van de leden van de Raad van Bestuur.
– Aansluiting op het electriciteitsnet van het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners in Heule-Watermolen.
– Een eerste wijziging van de stadsbegroting 2007.
– Rekeningen 2006 van 1) Stad, 2) OCMW, 3) Parko.

De besprekingen over de drie grote rekeningen (balansen) van 2006 hierboven aangestipt kunnen hallucinant worden. (Alhoewel, niemand leest die boeken.) Tenzij er niets wordt over gezegd. Dat kan ook. Want de democratische oppositie van voorheen (VLD) heeft nu schepenen. Dat wil zeggen: SP.A (voorheen in coalitie met CD&V, met één schepen) kan niet veel meer vertellen over het verleden, en VLD ook niet. Dat is politiek. Om zot van te worden.
Even duidelijk over politiek.
Waar je vroeger tegen was moet je nu voor zijn. Het omgekeerde kan ook.

Ongetwijfeld ook van belang: alweer toekenningen van mandaten, titels van ere-schepenen en raadsleden, de verrekening nummer 1 van de heraanleg van het Volksplein, vernieuwen fietspaden.

Kom maar eens af.
En als u zich daar goed wil op voorbereiden: iedereen kan inzage krijgen van de dossiers. Al acht dagen vóór de Raadsvergadering.