Het nieuwe AGB BUDA (2): het businessplan

EXPLOITATIEREKENING

Het financiële luik van het ondernemingsplan slaat op de jaren 2007 tot en met 2009.
Men voorziet dat Buda AGB (autonoom gemeentebedrijf) in 2009 op kruissnelheid zal komen. Voor dat jaar raamt men de inkomsten op 295.750 euro, en de uitgaven op 444.000 euro. Het negatieve saldo wordt dan wel – zoals ieder jaar – gecompenseerd door de stadstoelage van 150.000 euro zodat er een positief resultaat mogelijk is van 1.750 euro.
Volgend jaar zijn er 240.875 euro aan inkomsten voorzien en 388.000 euro uitgaven.

De Stad zal dus een jaarlijkse vaste toelage aan AGB Buda betalen ten belope van 150.000 euro.
Denk nu vooral niet dat dit veel is. Onze lezers weten pertinent hoeveel bijv. de vzw Habbekrats per jaar krijgt: 100.000 euro ! Sint-Maartenskerk, ook iets van dat. Van Clé-kinderboerderij. Het ondernemerscentrum.
Voor het eerste jaar krijgt Buda AGB nog een starttoelage van 25.000 euro.

Hoe staat het nu voor de rest van dit jaar?

Inkomsten: 189.250 euro.
Uitgaven: 364.000 euro.
Negatief exploitatiesaldo: – 174.750 euro.
Eigenaardig genoeg schrijft het businessplan nu 175.000 euro in als stadstoelage. Maar dat is met het startkapitaal inbegrepen.

Er is nog iets wat ik niet begrijp.
Momenteel betaalt de bestaande vzw Buda Kunstencentrum (KC) aan Stad 110.000 euro voor het gebruik van de Budascoop, de Buda(k)toren, de Budafabriek.
Goed om te weten is dat Stad voor bepaalde van die gebouwen zelf moet opdraaien voor de erfpacht ervan. De familie Bert krijgt voor de Budascoop ca. 89.000 euro uitbetaald op jaarbasis. En voor de erfpacht voor de fabriek geeft Stad aan de H.HART-groep 670.000 euro, eenmalig. Per jaar komt die cijns uit op 20.800 euro. Met andere woorden: de huurgelden die Stad krijgt van Buda KC compenseren netjes de erfpachten.

Nu, de huurgelden die Buda KC aan Stad betaalt, worden in het businessplan van BUDA AGB als (huur)inkomsten van …Buda KC geboekstaafd.
Blijft de vzw Buda KC dan bestaan???

Momenteel neemt Stad alle exploitatiekosten van de Buda(k)toren (45.000) en de Budascoop (60.000) voor haar rekening.
Nu ligt het in de bedoeling om in de toekomst deze kosten recurrent uit te keren aan het AGB Buda, want het bedrijf moet dan maar zelf instaan voor het onderhoud van de gebouwen. Voor de fabriek, die ten vroegste in 2009 zal omgebouwd zijn, geldt hetzelfde.

Aan werkingskosten denkt men voor dit jaar nog 32.000 euro te besteden. Promotiekosten zijn hierin hoog: 24.000 euro. (Buda houdt van recepties.) Volgende jaren 53.000 euro, waarvan 45.000 voor promotie.

Merkwaardig is dat in het zakenplan totaal geen sprake is van de nochtans vroeger in het vooruitzicht gestelde integratie van Happy New Ears.

LOONKOST EN ORGANOGRAM

Het businessplan voorziet drie aanwervingen: een eilandcoördinator (halftijds), de adjunct van de eilandcoördinator (voltijds), een logistiek medewerker (voltijds). Totale loonkost: 133.000 euro.
Voor de technische staf suggereert het plan dat de bestaande equipes van Stad en de “kernactoren” (Buda KC, Theater Antigone, Happy New Ears, en zelfs het Broelmuseum) de boel beredderen.

De organisatiestructuur die het zgn. Voorlopig Bewind voorstelt in zijn eindrapport ziet er toch wel enigzins anders uit.
Ja, er komt een part time directeur-intendant. Geen sprake van een adjunct. Wel van één FT voor het secretariaat, het onthaal en het kalenderbeheer. Er is wél een technisch en onderhoudsteam (4 voltijdse equivalenten) voorzien.
Ter info.
In de huidige vzw Buda KC is de algemeen directeur Franky Devos. Artistieke leiding: Barbara Raes. Financiële leiding (én programmator mediakunst): Joost Fonteyne. In het totaal zijn er drie programmators. Twee personen staan in voor de productie. Twee personen voor communicatie en onthaal. Vijf medewerkers voor techniek en onderhoud. Totaal: 14 medewerkers, al of niet voltijds. Daarnaast doet Buda KC nog beroep op een resem vrijwilligers.

In een volgend stuk vertellen we over het eindrapport van het zgn. Voorlopig Bewind, de beheersovereenkomst en de statuten (het bestuur).