Orde van grootte van subsidies aan Kortrijkse ziekenhuizen

De schriftelijke vraag nr. 121 kwam van Vlaams volksvertegenwoordiger en Kortrijks raadslid Bart Caron (Spirit). Gesteld aan mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, enz. Op 23 maart verstuurd en beantwoord op 20 april. Zopas gepubliceerd op de website van het Vlaams Parlement op 8 mei.

Bart Caron begint altijd met enige kennis te etaleren alvorens tot zijn vraagstelling te komen.
We slaan die inleiding van twaalf regels over.
Kortom, het ging om volgende vragen:
1. Hoeveel Vlaamse subsidies werden er voor investeringen in Kortrijkse ziekenhuizen in de periode 1995 tot op heden toegekend?
2. Welke subsidietoezeggingen zijn gedaan voor de komende jaren?

Het antwoord van Vervotte op vraag 1.
* Sint-Niklaaskliniek
Er werden “voor het laatst” subsidies ten bedrage van 800.000 euro toegekend voor bouwwerken in 1995.
* Maria’s Voorzienigheid
Vanaf 1995 tot op heden werden er geen subsidies verleend voor bouwwerken.
* Sint-Maarten
De laatste aanbesteding voor verbouwingswerken gebeurde in 1996. ORDE VAN GROOTTE subsidies: 500.000 euro.
* O.L.V. Hospitaal
De bouw dateert van de periode 1995-2000. Orde van grootte subsidies: 9.100.000 euro. (Deze campus wordt niet verlaten.)

Het antwoord van Vervotte op vraag 2.
Stap 1 van de nieuwbouw AZ Groeninge (deelprojecten 1 en 2) omvat de aanzet van de bouw van een nieuw ziekenhuis. De subsidie bedraagt 35.192.472,76 euro, nu niet in orde van grootte, maar tot op de cent nauwkeurig.
Stap 2 omvat de deelprojecten 3,4 en 5 en zou aansluitend worden uitgevoerd (periode 2008-2010). De toekenning van een principieel akkoord wordt onderzocht.
Stap 3 (sluitstuk – deelprojecten 6 en 7) werd nog niet voor subsidiëring ingediend.
We schrijven: 20 april 2007.

O.K.
Dat weten we nu.
Nogal wat van die gegevens zijn te vinden op de website van VIPA. Dat is het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Een financieringsinstrument voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren.

MIS.
Intussen zijn de jaarverslagen van VIPA doorploegd, van 2005 tot 1999. Bart Caron had gelijk om die vragen te stellen.
Wat het AZ Groeninge betreft enkel gevonden dat er door VIPA in 2004 een subsidie is verleend van 11.774.583,37 euro. En dat er een belofte voor de vorige jaren was van 17.089.699,92 euro.
Van de andere ziekenhuizen: geen spoor.
Intussen wel veel bijgeleerd. Over de orde van grootte. Beloften en beslissingen.
Hoeveel het CAW Stimulans krijgt. Het nursinghuis H.Hart. De vzw Achtkanter. Het rusthuis Sint-Carolus. Ter Melle. Saint-Jozef. MPI De Kindervriend. Het revalidatiecentrum Overleie. De vzw Pamela. Enzovoort.

Dank u, Bart. Dankt u VIPA.
Het kan me geen barst schelen, maar niemand die het weet.