Over een mogelijke belastingverlaging (2)

Toen de SP.A in de laatste gemeenteraad een tariefverlaging voor de aanvullende personenbelasting (APB) voorstelde was de schepen van financiën in zijn repliek nog veel te weinig demagogisch.

Alain Cnudde kon er de SP.A fijntjes hebben op gewezen dat die fractie nog in december vorig jaar enkele retributies fors heeft verhoogd. Trouwens ook met goedkeuring van de VLD. (Retributies zijn geen belastingen, maar je dient ze wel te betalen. De leuze is nu dat er geen aanslagvoeten worden verhoogd, maar wel retributies. Dat is boerenbedrog.)

Financiële uitdagingen in de toekomst

Maar is schepen Alain Cnudde op 6 maart wel naar dat Dexia-seminarie over gemeentefinanciën geweest?
Daar is een heel referaat gehouden over de komende financiële uitdagingen voor de steden en gemeenten. Waarom heeft de schepen geen slides getoond die de negatieve impact op ontvangsten illustreren door bijv. het uitdoven van de Elia-taks? De “positieve” impact op de uitgaven vanwege de brandweerhervorming, de vergrijzing en de ouderenzorg, de kosten voor waterzuivering en riolering? Die laatste vooral zullen voor Stad torenhoog worden. Daarmee had hij kunnen aantonen dat we voorzichtig moeten omgaan met belastingverlagingen.

Uitgaven versus ontvangsten in de toekomst

Schepen Cnudde kon ook even het “financieel beleidsplan” voor de jaren 2007 tot 2010 hebben bovengehaald. Daarin staan de verwachtingen voor de ontvangsten en uitgaven in gewone dienst voor de komende jaren opgesomd.
Mogen we die prognoses even op een rij zetten? Maak zelf het saldo, per dienstjaar.

Ontvangsten 2008: 103.890.087 euro. Uitgaven: 106.939.244 euro.
Ontvangsten 2009: 106.588.264 euro. Uitgaven: 109.146.409 euro.
Ontvangsten 2010: 108.747.317 euro. Uitgaven: 111.195.727 euro.
Dat ziet er niet zo best uit, als men dat beleidsplan mag geloven. (Hilde Demedts, voormalig schepen van Financiën, zei ooit dat men niet moest letten op dat beleidsplan.)

Leningslast (in de toekomst)

Hoe zit het met de jaarlijkse last van onze leningen?
Tot 2008 gaat die in stijgende lijn, niettegenstaande de lage rente.
2006: 11,4 miljoen euro.
2007: 13,6 miljoen.
2008: 14,7 miljoen.
2009: 13,6 miljoen.
2010: 12,7 miljoen.
Maar, maar, maar! Vanaf 2008 zijn in die budgettaire vooruitzichten geen nieuwe leningen ingeschreven ! Wees gerust, met al die voorgenomen grootse infrastructuurwerken zullen die er wel aankomen. Uit het hoofd: de nieuwe bib alweer met ondergrondse parking, de hele stationsomgeving, de torens langs de Leie, ondergrondse parking op de Dam, het nieuwe politiekantoor, de verlaging van de kaden langs de oude Leie. Als schepen van Financiën zou men daar kunnen van wakker ligggen.

Schulden en balans

Hier had schepen Alain Cnudde ook een argument kunnen vinden om de voorgestelde belastingverlaging af te wijzen.
Ik heb altijd geleerd dat de aanvaardbare norm voor het bedrag van de schulden ten opzichte van het totaal van de balans 27 procent is.
Voor 2006 bedraagt het totaal van de schuld 169.826.329 euro. De balans: 433.742.996 euro. Percentage van de schuld: 39 procent !

Bestuursakkoord en belastingen

Belooft het bestuursakkoord CD&V en VLD een belastingvermindering?
Ja en neen.
Jammer dat de term “aanslagvoeten” er niet in voorkomt. Er is enkel sprake van “een plafonering van de globale belastingen op het huidige niveau.”
We zagen al dat het financieel beleidplan bepaalde groeivoeten voorziet voor de spontane (dit is : zonder wijziging van de tarieven) groei van de belastingontvangsten. Betekent een “plafonering van de globale belastingen” dan dat dat men die spontane groei wil afremmen? Dat kan alleen door een verlaging van de tarieven.
Het bestuursakkoord voorziet ook dat de belastingen en retributies zullen worden vereenvoudigd of herschikt.
Tot op heden zagen we vooral een verhoging van een aantal retributies.
En dan is er nog een belofte in het bestuursakkoord die nog moet waar gemaakt worden. De nieuwe coalitie wil de taks op het reclamedrukwerk “aanpassen”. En de belasting op onbebouwde percelen “toespitsen naar de speculatieve belegger”.

Er is dus nog werk aan de winkel voor de ” progressieve en democratische oppositie”.

P.S.
Een toelichting over de begrippen APB en OV is hier al gegeven op 27 november 2005. Zie zoekmachien ook. Rechtsbovenaan.