Verkiezingsprogramma’s en lokale besturen

De impact van de federale overheid op lokale besturen is nog steeds groot. Zowel wat inhoudelijke bevoegdheden betreft als financiën.
Als de federale regering bijvoorbeeld de personenbelasting verlaagt heeft dat gevolgen voor de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting in de gemeenten. Ze zijn dan geneigd om de aanslagvoeten te verhogen. Steden en gemeenten genieten anderzijds ook van allerhande subsidies (dotaties) vanwege de centrale overheid.
En die hogere overheid bemoeit zich ook met bestuursdomeinen die rechtstreeks raken aan wat er zoal kan gebeuren in gemeenten. Veiligheid, openbaar vervoer (spoor), volksgezondheid, werk, enzovoort. Grootstedenbeleid!
Vandaar dat het nuttig kan zijn om even na te gaan wat de federale verkiezingsprogramma’s van de partijen zoal te vertellen hebben over hoe ze willen omgaan met de lokale besturen.
Wordt vervolgd.
Want niets, maar dan ook niets is beter dan dat onze lokale gemeenteraadsleden- federale kandidaten hun partijprogramma kennen.