BREAKING NEWS/ Gunstig advies voor mega Cora-winkeldorp Moeskroen

Het grootschalig handelscomplex Cora Moeskroen kreeg vandaag van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor Distributie met een nipte meerderheid van één stem een gunstig advies.
Dat wordt weer werk voor onze stadsadvocaat (huize Laga) terzake. WEERWERK, inclusief gigantische honoraria.

Kan Unizo niet te weten komen wie er in het Comité zoal heeft pro gestemd? En waarom?
Het NSECD bestaat uit 18 vaste stemgerechtigde leden. Elk met een verschillend aantal stemmen.
Federale ambtenaren en gewestambtenaren.
Vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en van de grootdistributie. Vakbondsleden en middenstandsorganisaties.

U moet echt eens gaan kijken naar het terrein waar dat mega winkel- en recreatiedorp (o.a. bioscopen) komt. Het is, laat ons zeggen: bruto even groot als ons eigenste historische stadscentrum. Gemakkelijk te vinden. Vanaf onze Grote Markt en zonder snelheidsovertredingen of rode lichten ongeveer 15 minuten zuidwaarts rijden op de A17 (E403). Afrit 2 in Dottignies. Rond punt naar rechts. Nu nog een troosteloze vlakte – met rare ronddolende kwasten – die waarschijnlijk bodemsanering zal nodig hebben. Op ons kosten.
Op grondgebied van Moeskroen en Estampuis, de zgn. site Queveaucamps. Tussen de N511, N512 en E403. Stafkaart bijhebben! Praten met de buren die voor en tegen zijn. Die net als wij en ons stadsbestuur en huize Laga en UNIZO-Kortrijk van toeten noch blazen weten. Nog eens uitkijken naar dat bord, met de plannen. (Als het er nog staat, in weer en wind. Vroeger stonden er twee, verschillend van elkaar.)

Hoelang sleept die zaak nu al aan?
Sinds 1998. Bouwvergunningen en socio-economische vergunning al een keer in 2003 verleend. Nietig verklaard, ook in 2005. In september 2006 opende stad Moeskroen nog een nieuw openbaar onderzoek. Zie stuk alhier van 22 september.

Het Kortrijkse stadsbestuur (huize Laga) laat het bij de Raad van State sinds 2003 regenen van schorsings- en annulatieberoepen. Schepen Jean de Béthune zweert (weliswaar buiten de gemeenteraad) dat de Cora-vestiging er nooit komt.

Het weerwerk van Stad is nochtans tamelijk beleefd begonnen. In de gemeenteraad van 12 november 2001 is er ooit een brave motie van raadslid Carl Decaluwé gestemd waarbij men vroeg om bij de federale minister en de burgemeester van Moeskroen de bezwaren van Kortrijk toe te lichten. Men zou diverse missives schrijven, ook naar de Walen. (Is daar ooit antwoord op gekomen?) Iedereen pro. 36 stemmen. Slechts één onthouding: van raadslid Vincent Van Quickenborne, toen nog bij Spirit.

Goed om nog even het mondeling verslag van de raadszitting van 12 november 2001 in te kijken.
Raadslid Matthieu (toen van Agalev) herinnerde zich dat haar voorgangster (Hilde Damman) al in 2000 uitpakte met een motie tegen de inplanting van Cora. Maar de toenmalige burgemeester Manu De Béthune wou daar niet op ingaan want hij zei: “We houden ons hier niet bezig met zaken die niet van gemeentelijk belang zijn.”
Raadslid Van Quickenborne vond het goed dat Koen Byttebier van de overkoepeling van de handelscomités (nu VLD-raadslid) toen niets van zich liet horen. Want er wordt beter werk gemaakt van het aantrekkelijk maken van onze eigen stadskern.
“We moeten ons niet blind staren op concurrentiële initiatieven maar integendeel zelf de handschoen opnemen om het imago van onze stad en streek te verbeteren.”
En gewezen raadslid Tony Descamps (VLD) sprak achteraf bekeken (de komst van het mega winkelcomplex Sint-Jan in hartje Kortrijk) profetische woorden: “Laat ons nu meer dan ooit de handen in elkaar slaan en ervoor zorgen dat vóór CORA er is wij in Kortrijk een bruisende inkoopstad creëren waar alle inwoners wel bij varen.”

UNIZO overweegt de mogelijkheid om in beroep te gaan. Want vreest een nefaste invloed op de kleinhandel in onze provincie.
Verwijst hierbij ondermeer naar een studie van het WES over de koopstromen in West-Vlaanderen. (Ik heb die opgevraagd, krijg niet eens een antwoord. Zie nog stuk van 10.04.2007.)
Dat beroep kan slechts uitgeoefend tegen de ultieme beslissing van het Schepencollege van Moeskroen. En het kan slechts uitgeoefend door de aanvrager (wat hier natuurlijk niet zal gebeuren) en door…7 leden van het Nationaal Comité voor de Distributie zelf.
Heel de zaak komt dan voor een Interministrieel Comité voor de Distributie! Stel u voor: na de verkiezingen met CD&V-ministers en minister Q.

Vooraleer Stad met UNIZO en huize Laga verdere stappen overweegt zou de gemeenteraad spontaan kunnen ingelicht worden over het advies van het NSECD.
En ook over het feit of al dan niet een vertegenwoordiger van onze stad bij de zitting van 30 mei aanwezig was. Want de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen (beetje verkeerdelijk de IKEA-wet genoemd) voorziet dat voor ontwerpen tot inplanting van vestigingen met een netto handelsoppervlakte boven de 2.000 m² alle aangrenzende gemeenten worden uitgenodigd om zich uit te drukken tijdens de zitting van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie.

Nog dit.
Ongeveer alle partijen in onze gemeenteraad zijn voorstander van een confederale staatsinrichting, of zelfs van een onafhankelijk Vlaanderen. Moeten wij ons dan nog bemoeien met wat over de grens gebeurt? Die Walen schieten toch nog niet op ons?