VLD-programma over lokale besturen

Het Open-VLD-programma heeft geen specifiek hoofdstuk over deze problematiek.
Wel komen her en der lokale besturen even ter sprake.

Bijvoorbeeld qua veiligheid.
De wijkagent moet gepromoveerd worden en verlost van “oneigenlijke” taken.
Private bewakingsfirma’s kunnen ingeschakeld om toezicht te houden op bedrijventerreinen en winkelstraten, weliswaar in complementariteit met politie.
Zeker in de grotere steden kan een jeugdbrigade instaan voor het volgen van probleemjongeren.

Inzake sociaal beleid mag de gemeentelijke autonomie niet ingeperkt. (De problemen en situaties zijn per gemeente te verschillend.)
Het OCMW moet uitgroeien tot een echt Sociaal Huis, een uniek loket voor alle burgers. En het OCMW mag ook taken uitbesteden aan derden.
Langdurig werklozen kunnen ingezet worden in buurtjobs.
Lokale besturen kunnen ook kinderopvang realiseren.
Alle overheden dienen een voorbeeldfunctie te vervullen inzake het voeren van een open en creatief diversiteitsbeleid: rekrutering van personeel mag “minderheidsgroepen” niet laten uit de boot vallen.
Gezinshereniging kan pas als het onderhoud van de meegebrachte personen gegarandeerd is.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van de hen toegewezen asielzoekers.
In achtergestelde buurten dienen er “wijkgezondheidscentra” (medische huizen) te komen.
Steden en gemeenten moeten aangemoedigd om een lokaal holebi-gelijkekansenbeleid uit te werken.

Over gemeentefinanciën slechts één bemerking gevonden.
Qua energie dient niet een zo hoog mogelijk dividend voor de gemeenten voorop te staan, maar wel een zo gunstig mogelijke prijs voor de consument.

Over het bestuur wordt weerom gezegd dat er op alle niveaus referenda moeten mogelijk zijn. En als de helft van de bevolking eraan meedoet dienen ze bindend te zijn.
Het is nog niet bij iedereen doorgedrongen dat met een x procent aantal inwoners vragen en voorstellen kunnen ingediend bij de gemeenteraad.