Ulla zou zich heel graag willen amuseren

Zei Ulla van Lendelede (? – vind niet meer waar ze woont – zou haar willen bellen) gisteren dd. 28 juni 2007 na Christus op WTV.
Dat zij zich vooral wil amuseren in de politiek.
Als antwoord op de vraag wat zij als pas verkozen Kamerlid heel graag zou gaan doen, in “de politiek”.
Zovele eeuwen na het ontstaan van de democratie, en nog niet lang geleden na de uitvinding van de NPC, de Nieuwe Politieke Cultuur. Ulla toch. Waarom doe je dat?

Madamme voegde daar nog ten overvloede aan toe: “En dat is het belangrijkste.” DAT ZE ZICH JEUNT.
Ik val dood.
Goede gelegenheid om nu gedurende heel het weekend even te gaan kijken in de cafés en andere doeningen (bij Ivan Sabbe in Hulste?) van Lendelede, Emelgem (moeder had daar een lingeriezaakje), Wevelgem. Oostende. Wat is dat nu toch met Zottegem?
Zien hoe het met haar staat. Want op al die plaatsen verpoost ze toch wel een keer? Of kan ze zich toveral amuseren?

Ulla behaalde in de kieskring West-Vlaanderen 11.745 voorkeurstemmen.
Dat is bijna 9 procent Рen het tweede meeste Рvan het aantal voorkeurstemmen binnen de LDD. Ze stond ook op de tweede klaatse. Dedecker Jean-Marie haalde natuurlijk m̩̩r stemmen (51.120 / = 38,8 procent interne populariteit)
Dankzij het feit dat zij als tweede stond gerangschikt op de lijst kon ze van Dedecker nog 29.300 stemmen uit de pot afsnoepen en viel ze zonder enige schijnbeweging pardoes in een zetel van de Kamer. Het is echt niet haar schuld.
Toen ze in 2004 als republikein als Grootofficier nog eens in de Leopolsorde werd opgeheven wist ze – net als haar man, een voetballer nog – ook niet wat dat inhield. Ingenue. Veranderde van sponsor als het voor haar of Jean-Marie goed uitkwam.

En vandaag nog vertelt Ulla in “Het Nieuwsblad” dat zij nu nog niet weet waarmee ze zich als verkozen kamerlid zoal zal amuseren.
Met welke dossiers (portefeuille is het juiste woord, ULLA!). In welke commissies?
Laat Ulla maar een nieuwe Commissie oprichten, die van het Gezond Verstand. Met collega’s tot in de categorie van 70 kilo.
Zou ze al beseffen dat de federale overheid niets te vertellen heeft over sport?

Ulla toch !
Wees nu maar een keer en nog vele jaren blijvend mooi en zwijg intussen.
Dan zullen WIJ – die niet op u hebben gestemd – onszelven tenminste nog amuseren in de politiek.

Kan het in deze democratie eigenlijk nog erger??

TIP 1 voor Ulla
Tip voor het nieuwe co-voorzitterschap van LDD.
Stop Ulla in de Kamercommissies van bedrijfsleven en die van handelsrecht.
En als plaatsvervanger in de commissies sociale zaken en grondwettelijk recht.
Dan stuift ze alleszins op dinsdag (soms al op maandag), woensdag en ook donderdagvoormiddag in Brussel direct weg, naar de bars, binnen of/en buiten het parlement. Enkel daar – buiten Bloso – kan ze het nog enige tijd volhouden. En dan krijgen we Paul Vanhie uit Ledegem (3.012 naamstemmen) als opvolger. Ook iemand die gewoon uit eigen kracht continu uit is op amusement.
LDD kan zich dan omdopen tot de Partij van het Amusement. PVA.
Bijna PvdA.

TIP 2
Nog een praktische tip voor Ulla.
Op donderdagnamiddag altijd in Brussel zijn. Daar gaan dan namelijk stemmingen door, in het parlement wel te verstaan.
Ge weet wel. Vanuit uw amusementsgelegenheden dan bellen naar een bode van de Kamer die zot van jou is om te weten wanneer die stemmingen ongeveer zullen aanvangen. Als het goed gaat – voor jou dan – pas na 17 uur. Hoe meer keer je niet deelneemt aan de stemmingen, hoe meer je procentsgewijze verliest aan parlementswedde. Niet vergeten. Kan oplopen ! Tegenstemmen is gemakkelijk. Altijd rode knop gebruiken. Verkeerd gestemd? (Er zijn drie knopjes.) Zeggen aan de kamervoorzitter.
Soms zijn er nachtzittingen. Jean-Marie kent de juiste cafeetjes waar je die kunt meemaken. En ‘t is niet ver, achter het Parlement. Nooit voordeur gebruiken. Want dan kom je in dat park terecht waar de franse term voor ‘samuseren’ nog een negatieve, pejoratieve, zelfs gevaarlijke connotatie heeft.
In dat park – nochtans vlakbij waar de koning woont – helpt geen zelfverdediging. Voor je het weet hebben ze al uw parlementaire stukken en persoonlijke notities weggetoverd. En daar sta je dan.
Koop maar een lange zetel voor in uw persoonlijk kantoor in Brussel. De bar vullen. Fax weggooien. PC naar de knoppen helpen. En tegelijk al uw 150 collega’s maar op de mat smijten. Je kunt dat.

TIP 3
Ulla!
Sommige dagen krijg je als parlementslid tuus bezorgd op uw adres nog wel 2, à 3 tot 4 kg papieren. Zelfs op zaterdag. Postbode op georoute zal nogal opkijken.
Die gele papieren (soms afzonderlijk twee cm dik) zijn niet echt voor jou bestemd. Dat is Senaat.
Smijt ze maar allemaal in de haard. En ga netjes op het schaapvelletje voor het vuur liggen. Amusement ! See you.

IF YOU CAN’T STEND THE HEAT, GET OUT OF THE KITCHEN.
Dat is echt het belangrijkste, nu even. Voor jou, en meer speciaal voor de politiek (samenleving). Voor uw kiezers die nooit gedacht hebben dat ze voor iemand zouden stemmen die zich in hun naam representatief wilde amuseren.
Ulla, gooi de ring of de bokschoen of iets anders maar op de mat, of omgekeerd. Amuseer je nu toch een keer.
Atlanta!

vzw Mobiel en UNIZO

Vanavond opent onze vzw Mobiel officieel zijn Fietspunt aan het station. Enkel voor genodigden. Geen doordeweekse fietsers ofte kansarmen..
Min. Kathleen Van Brempt met haar mooie benen (mag gezegd) wordt verwacht. En natuurlijk schepen Lybeer ,voorzitter van Mobiel. Plus eega. Rik Desmet van Kanaal 127, Piet Larou van het OCMW, leden van het bestuur van Mobiel. Al de toplui uit de sociale economie. Die daar hun bestaansredenen, geluk en indien mogelijk ook beroepsbestaan aan hebben te wijten. Ongeveer alles.

Zal de burgemeester er zijn? Onze fietsambtenaar (waar niemand nog iets van verneemt)? Onze verkeersdeskundigen? Welke schepenen en gemeenteraadsleden?
We vragen ons dit af omdat Unizo-Kortrijk fel protesteert tegen dat nieuwe Fietspunt. En u weet dat onze plaatselijke Unizo innig is gelieerd met de CD&V.
Komt er een actie?

Een fietspunt (in oorsprong enkel voorzien aan grote stations) is een plek waar men zijn ijzeren paard onder toezicht kan stallen, fietsen huren, en waar ook aan “klein fietsherstel” en onderhoud wordt gedaan. Dit jaar zijn of worden er in acht grote stations fietspunten geopend. Brussel, Antwerpen (2), Gent, Leuven, Kortrijk, Mechelen, Brugge.

Oorspronkelijke initiatiefnemers van het project waren de Brusselse minister Pascal Smet, Vlaams minister Kathleen Van Brempt, federale staatsecretarissen Els Van Weert, Bruno Tuybens en de NMBS-holding.
Curieus is toch een beetje dat voor de exploitatie van de fietspunten enkel wordt beroep gedaan op organisaties uit de sociale economie waarbij men dan hoopt dat er kansarmen zullen tewerkgesteld worden.
Vandaar dat juist de vzw Mobiel instaat voor het Kortrijkse station. (En later ook het fietsstation van Brugge wil veroveren.)

Unizo-Kortrijk (voorzitter Michel De Clerck) protesteert, zij het wat laat.
De bond van de middenstanders vreest dat het nieuwe fietspunt de werkgelegenheid bij de zelfstandige fietsenhandelaars zal bedreigen. Schade toe brengen.
Unizo erkent nu wel de functie van een sociale economie, als die maar gericht is op complementariteit met de reguliere sector en doorstroom van werknemers naar die reguliere sector. Maar met deze fietspunten is dit niet het geval. Unizo vindt dat in stations enkel sprake kan zijn van bewaking en verhuur. “Elk ander initiatief kannabaliseert de bestaande economie”.

De vzw Mobiel doet trouwens van alles. Ook fietsenverkoop, pechverhelping over het grondgebied, fietslessen, fietsherstelcursusen. Ik geloof dat je er zelfs uw strijk kunt inleveren.

Met het protest raakt Unizo een heel heikel punt aan over de sociale economie. Die kan slechts bestaan dank zij uiterst gulle overheidsteun en werkt daarmee concurrentievervalsend ten opzichte van de reguliere economie.
Voor wanneer trouwens een keer een studie over de kosten van één jobcreatie in de diverse werkvormen van sociale economie (sociale en beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, buurt- en nabijheidsdiensten, arbeidszorg) ?

Al die zwaar gesubsieerde sociale vzw’s doen nooit hun boeken open.
Het is zelfs praktisch onmogelijk om nauwkeurige gegevens te verkrijgen over de genoten overheidsteun.

Laat het ons even proberen te hebben over de Kortrijkse vzw Mobiel.

* Hoeveel geld krijgt de vzw eventueel van het Vlaamse Gewest?
Kathleen maakt per jaar 174.720 euro vrij voor de 7 Vlaamse fietspunten. Als ieder evenveel krijgt zou dat 24.960 euro opleveren. (In een ander persbericht had men het evenwel over 200.000 euro als starpremie.)

* Hoeveel geld krijgt de vzw van de federale overheid?
Els voorziet een opstartsubsidie van 125.000 euro voor de 8 fietspunten (Brussel ook). Dit maakt 15.625 euro.
En daarnaast reserveert zij per fietspunt minimum één startbaner. Wat bespaart dat aan lonen voor de VZW Mobiel? Joost weet het.

* Hoeveel geld krijgt de vwz van de NMBS-holding?
Voogdijminister Bruno trekt voor de 8 stations een budget uit van 400.000 euro. Dat geeft 50.000 euro. Dient als vergoeding van de prestaties van de uitbaters.
Daarnaast stelt hij de locaties aan de treinstations ter beschikking. Hoeveel dat in geld kan uitgedrukt worden? Raadpleeg weerom Joost.

* Hoeveel geld krijgt de vzw van Stad?
Volgens de begroting van dit jaar: 60.000 euro. Dat is tenminste duidelijk. En toch is er weer een complicatie. Er bestaat in Bissegem nog een vzw Fietsrijk/Kant-werk. Die krijgt van Stad niet minder dan 121.362 euro. Deze vzw zorgt ervoor dat jonge werklozen of jongeren die deeltijds leren werkervaring opdoen door ze ondermeer fietsen te laten herstellen. Bromfietsen ook waarmee ze zich snel kunnen verplaatsen om het even wat te doen.
Zijn er wederzijds financiële stromen of is er onderlinge logistieke steun? Geen idee. In elk geval zetelt Regine Moreel van Fietsrijk ook in het bestuur van Mobiel.

* Hoeveel geld krijgt de vzw van Europa?
Pff.. Mobiel is via zijn afgevaardigd bestuurder Gunter de Baerdemaeker wel lid van een schimmige Europese organisatie van steden, SustAcces genaamd. Doet in het kader van Interreg IIIb aan “sustainable accesbility” en daar hoort veel fietsen bij.

Kent u een beginnende zelfstandige fietsenmaker en bewaker die zomaar in het handje per jaar en minstens 150.000 euro ontvangt aan overheidsubsidies? Plus goedkope werkkrachten en locatie?

Verder heeft Mobiel natuurlijk nog allerhande inkomsten uit zijn eigen werkzaamheden. Zelfs uit advertenties.
En hoeveel zal zo’n kleine herstelling kosten?

Heeft UNIZO-Kortrijk toch niet een beetje gelijk?

Steden waar het goed is te leven

IK KOM ZIEK VAN AL DIE PERCEPTIES.

In het zopas verschenen nummer (511, juli-augustus) van Test-Aankoop staat het verslag van een onderzoek bij diverse Europese en Belgische steden over de leefkwaliteit.
Elf aspecten werden onder ogen genomen:
huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit en vervoer,
stadslandschap, werkgelegenheid en arbeidmarkt, milieu en vervuiling, veiligheid en criminaliteit, winkels en diensten, cultuur-sport-ontspanning, stadsplanning-beheer-bestuur.

Bij de 20 ondervraagde Belgische steden staat Kortrijk globaal genomen op de zesde plaats. Internationaal op de achtste plaats.

Zie vooral nog de website van Test-Aankoop voor een uitgebreid overzicht. Men kan er ook per stad een fiche raadplegen en steden met elkaar vergelijken. Ook telkens zien welke stad het maximum of minimum behaalde.
Prachtig.

Wie kijkt er een keer naar gelijkenissen of verschillen met de stadsmonitor?

Maar wat zijn we toch een zeurpieten! Stad scoort slecht inzake veiligheid en criminaliteit (4,6), parkeergelegenheid (5,8), openbaarheid van bestuur (5,8), respons op de noden van de burgers (5,8).
Kom nou! ‘ t Zal gaan zeker?

En bij al dit soort opiniepeilingen vergeet men altoos dat de helft van de mensen een IQ heeft van minder dan honderd.
De emotionele IQ laten we buiten beschouwing. Telefonisch gemiddeld bekeken is die te hoog.

Aantal niet-werkende werkzoekenden hoog

(Vorige stukken over de werkloosheid in Kortrijk verschenen op 22 en 25 juni.)

Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) bestaan uit vier categoriën: werkzoekenden met een werkloosheiduitkeringaanvraag (WZUA), schoolverlaters (in wachttijd), vrij ingeschrevenen bij de VDAB, en een restgroep (bijvoorbeeld werkzoekenden die door het OCMW zijn doorverwezen).
Sommige werkzoekenden zijn niet opgenomen omdat zij bijvoorbeeld een opleiding volgen bij de VDAB. Ook is het zo dat die werkzoekenden soms niet al te manifest naar werk zoeken. Men schat die “latente” werkzoekers soms op 20 à 30 procent.

In mei van dit jaar waren er hier 2.147 NWWZ. In mei 2006: 2658. En in mei 2005 en 2004 ongeveer evenveel. Tussen mei 2003 en mei 2007 is de werkloosheid ter stede evenwel gedaald met 14,1 procent.

Tellen we hier veel werklozen?
Hiervoor kijken we naar de werkloosheidgraad. Dat is de verhouding tussen het aantal NWWZ jonger dan 65 jaar en de beroepsbevolking jonger dan 65 jaar.
In Kortrijk bedroeg de werkloosheidgraad in mei 6,31 procent. In Vlaanderen 5,49 procent. In onze provincie 4,63 procent. In de regio Kortrijk-Roeselare 4,31 procent. In het arrondissement 4,94 procent.

In de regio Kortrijk-Roeselare doen we het met die 6,31 procent eigenlijk absoluut niet best. In Spiere-Helkijn is het wel erger gesteld: 8,74 procent. Maar Kortrijk wordt slechts door Spiere en Menen (6,69 %) voorbijgestoken.
De werkloosheidgraad is het laagst (tussen 2 en 3 procent) in Ingelmunster, Ledegem, Lichtervelde, Oostrozebeke, Pittem, Staden, Wingene.

Bij de 2.147 NWWZ van mei zijn er 62 schoolverlaters, 1.091 mannen, 421 jongeren, 1.247 laaggeschoolden, 371 arbeidgehandicapten en zelfs 1.056 langdurig werklozen. Etnisch niet-EU: 490 oftewel 22,8 procent.
(Arbeidgehandicapt wijst niet noodzakelijk op een fysiek gebrek. Het kan ook gaan om werkzoekenden uit het buitengewoon onderwijs.)

Doet Stad iets aan die werkloosheid?
Er worden alleszins veel inspanningen geleverd binnen de sociale economie. Schepen Lybeer is daar een krak in, om stemmen te winnen.
En Jean De Béthune.
En er zijn starterspremies en waarborgfaciliteiten. Innovatiecontracten. Toegankelijkheidscontracten. Zie het stedelijk reglement ter bevordering van de economische activiteit. Jean zorgt daarvoor.
Leiedal zorgt voor bedrijventereinen.
En er is in de Leiestraat een ondernemerscentrum, maar dat Trefpunt draait niet goed
.
Zie maar de website. Blababla.

CORA und kein Ende (2)

Unizo vraagt dus sinds gisteren om via de speciale website www.stopmegashop.be een petitie te ondertekenen tegen ondermeer de komst van een Cora-winkel- en recreatiedorp in de periferie van Kortrijk, maar wel net over de taalgrens. Men vraagt u ook – verbruikers – om ergens affiches uit te hangen.

Waar is de tijd? Dat we in de koffer, vooral achteraan, van onze volkwagen vanuit het noorden (Sluis) met kilo’s boter en porno en geld van ‘acties’ smokkelden over de grens en vanuit het zuiden (Costa Brava) met vaatjes wijn kwamen aangereden? Hypermarkten bestonden niet eens. Douane was tolerant, als je in goed gezelschap verkeerde. En we hebben nu allemaal fietsen en fietsroutes naar overal.

Nu Euroland. Eurodistrict. Alles grensoverschrijdend.
Velen (alhoewel? consumenten zijn ook niet zot, net zo min als kiezers) willen dat protest van Unizo-Vlaanderen of Kortrijk misschien waarschijnlijk wel ondersteunen, maar zouden daarbij graag eens volledig ingelicht worden over het dossier. Kennis maakt macht.

Unizo verwijst op de website naar “diverse” studies die de aandacht vestigen op de negatieve impact van megashops.
We krijgen er twee te lezen.

Vooreerst de “bevindingen” van het studiebureau WES over Cora.
Welnu, in die link naar het artikel van WES komt het woord Cora niet eens voor. Het gaat om een stuk waarbij op objectieve wijze de nieuwe wet op de handelsvestigingen wordt toegelicht. De zgn. IKEA-wet.

Verder is er een link naar de uitgebreide studie van prof. J.P. Grimmeau (ULB) van 2004. Titel: “De handel in grote Belgische steden en hun stadsrand”.
Uitermate interessant, maar om die studie nu te aanzien als een stevig ruggesteunend argument tegen megashops of meer speciaal tegen CORA is waarlijk tamelijk, heel ver gezocht. Het werk is eerder een soort nuchtere survey, kurkdroge cijfermatige stand van zaken over de ontwikkeling van de stads- en perifere handel in 17 grote steden.
Straks (infra) komen we daar nog op terug.

Unizo zou nu toch eens de potentiële ondertekenaars van de petitie wat zorgvuldiger kunnen voorlichten.
En daarbij in extenso het gunstig advies publiceren van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) met betrekking tot de inplanting van Cora in Moeskroen-Etaimpuis.
Eind mei is dat advies uitgebracht. In een persmededeling van 31 mei verklaarde Unizo dat het (gunstig) advies tot stand was gekomen met een nipte meerderheid van één stem. Nu zegt men dat er staking van stemmen was. Wel, volgens het huishoudelijke reglement van het NSECD geeft de stem van de voorzitter dan de doorslag. Die voorzitter is Erik Sterckx. Een adviseur bij de FOD Economie. Meer speciaal begaan met het aantrekken van buitenlandse investeringen in België.
Tel. 02/ 277 78 08. Email: Eric.Sterckx@economie.fgov.be .

Wil u het rapport opvragen bij de secretaris Romain Timmermans van het NSECD?? Kan ook.
Tel. 02/277 68 63. Fax 02/ 277 53 63. Email: csend.nsecd@economie.fgov.be.

Dat (gunstig) advies moet toch heel verhelderend zijn? Voor ons allemaal? Consumenten. Klanten. Kopers. Verbruikers. Great spenders.
Want zo’n sociaal-economisch dossier over een grote handelsvestiging wordt beoordeeld op grond van vier criteria: 1) de ruimtelijke ligging, 2) de belangen van de consumenten, 3) de invloed van het project op de werkgelegenheid, 4) de weerslag van het project op de bestaande handel.
Waarom onthoudt Unizo ons deze informatie?
Kunnen onze lokale persjongens dit (niet bindend) advies niet een keer opvragen? Of gemeenteraadsleden? (Zo’n kortrijkwatcher zou niet eens een antwoord krijgen.)

Wat iedereen via Unizo-websites ook nog wel graag zou lezen is de marktstudie en de argumentatie van Cora-Moeskroen zelf, plus die van Foruminvest over de inplanting van het mega woon- en winkelcentrum in onze eigenste stad. Kunnen we tenminste als ondertekenaar van de petitie een deskundig oordeel vellen over de globale situatie. Over de impact van Sint-Janspoort op onze lokale bestaande middenstandszaken. En hoe het met die beloofde centrumfondsen zit. Weet je nog? Het handelsdistrict (BID). Cf. en o.a. stuk van 8 december 2006.

******
Nu nog wat van Jean-Pierre Grimmeau.
Wel voorafgaandelijk te onthouden: de gegevensverzameling in de studie van prof. Grimmeau reikt niet verder dan 2002. Over het megawinkelcomplex Sint-Janspoort in hartje Kortrijk en de impact ervan is geen sprake.

Specifiek over Kortrijk lezen we op een bepaald moment (pag. 104) dit:
“Van de handel in Kortrijk is bekend dat hij niet zo goed draait. Volgens de klassieke verklaring moet de dichtbijgelegen Franse handel met de vinger worden gewezen, omdat die meer troeven in handen heeft, zoals de verschillen in taxatie (mineraal water bijvoorbeeld) of aantrekkelijke winkelketens die in België afwezig zijn. We willen deze invloed zeker niet ontkennen, maar we stellen vast dat zelfs binnen het gewest de concurrentie op zich al een niet te verwaarlozen factor is. De kans is groot dat het grootscheepse Cora-project in Moeskroen nog tot deze concurrentie zal bijdragen.”

De vraag of het slecht gaat met de handel in stadscentra wordt afgemeten met vijf parameters. Zie pag. 124. Niet eenvoudig. Veel verschillen.
En er zijn negen variabelen opgesteld die de mogelijke factoren voor de achteruitgang van de handel in de stadscentra meten. De druk van shoppingcentra is daar slechts een onderdeel van.
Een zeer belangrijk besluit van prof. Grimmeau (pag. 128) is dat de verschillen in ‘gezondheid’ van stadscentra in de eerste plaats worden verklaard door het totale beschikbare inkomen (welstand). En ja, ook door de concurrentiedruk van de geïsoleerde shoppingcentra, met inbegrip van de Cora-galerijen.

En nu de aanbeveling (pag. 142).

“De vergunningen voor shoppingcentra en grootschalige winkelcomplexen zouden bij voorkeur moeten worden toegekend aan ruimten waar de bevolking en de koopkracht zich ontwikkelen en die commercieel onderuitgerust zijn, kortom: bijkomende uitrustingen die leemten van het netwerk opvullen in plaatsen waar een groeiende vraag voelbaar is. Ze zouden tegelijkertijd zowel de te grote nabijheid ten opzichte van de bestaande commerciële kernen moeten vermijden, als de ruimten waar de commerciële vraag achteruitgaat, door de daling van de bevolking of van de koopkracht, en waar de bestaande handel reeds kwetsbaar is.”

Laatste zin uit de studie:

“Vernieuwingen van de stadscentra brengen over het algemeen nieuwe commerciële investeringen met zich mee en verhogen de aantrekkelijkheid van het stadscentrum en zijn handel. Om deze resultaten te stabiliseren, moet de koopkracht nog voldoende groot zijn.” (Redactie KW: welke vernieuwingen? Die van Foruminvest alhier?)

UNIZO! Stefaan Matton!
Twee grote onderliggende factoren die de vitaliteit van stadscentra garanderen: koopkracht (welstand) en demografie.
Voor Kortrijk STAD betekent dat: werken aan een fiscale en een woonpolitiek.

Inzake werkloosheid en werkgelegenheid vermag een stadsbestuur niet veel.

Naschrift.
Is de cliënt nog koning??

Unizo van Kortrijk slaat in elk geval met deze actie de bal mis. Weet de bal niet eens hangen. Vraagt er niet naar.
Die protest-affiches! Jongens toch.

CORA und kein Ende (1)

(Zie nog bericht alhier van 30 mei.)

Vanavond is voorzien dat Mouscron een vergunning zal afleveren voor de bouw van de megashop CORA. Dit grootschalige shoppingcentrum (110.000 m2) ligt op zowat 15 à 20 of 25 minuten rijden vanuit het Kortrijkse centrum. Hangt af van de file en of u rode lichten respecteert. Stad Kortrijk heeft in de voorbije jaren al vaak geprotesteerd en geprocedeerd tegen de komst van CORA.

Unizo trekt ten aanval met een petitiecampagne en een affiche. De bond van de Middenstand liet al aan burgemeester Gadenne (van de Waalse zusterpartij van de CD&V) weten dat men bij het Nationaal Intermininisterieel Comité voor de Distributie beroep zal aantekenen tegen de beslissing van het College.
Komt de CD&V in de regering? Wat zal Leterme – bevriend met onze burgemeester – dan ondernemen?

Unizo kant zich ook tegen de Media Markt in Schoten en tegen Ikea-Gent. Vraagt in dit verband aan de betrokken burgemeesters om een engagementsverklaring…met Unizo. Niet met het LVZ?
Dit is natuurlijk ongehoord. Getuigt van een stuitend tekort aan politiek bewustzijn. Oftewel van een verouderde CVP-arrogantie van de macht. Een burgemeester met zijn schepenen die een akkoord afsluiten met wat men toch kan aanzien als een heuse lobby?? Dit kan niet.

In die gevraagde verklaring zou het College er zich toe engageren om een “kernversterkend” beleid te voeren. Bestaande handelskernen zo aantrekkelijk mogelijke maken. De burgemeester moet ook beloven van geen socio-economische vergunning aan distributiebedrijven te verlenen als die inplantingen niet kaderen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Enzovoort.

Zie vooral de speciale website www.stopmegashop.be.
Men verwijst daar ook naar een studie van het WES dat zogezegd pleit tegen winkel- en recreatiedorpen. Die vijf aangelinkte bladzijden gaan eerder over de zgn. Ikeawet. En de studie over koopstromen in West-Vlaanderen staat er niet op. (Men vertikt het om die openbaar te maken.)
Wel te lezen is de studie van J.P. Grimmeau (ULB): “De handel in de grote Belgische steden en hun stadsrand”.
Even zien wat die vertelt. 150 tweetalige bladzijden.

Ons Schepencollege heeft intussen nog altijd niet aan niemand laten weten hoe het gunstig advies luidde over CORA van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor Distributie (30 mei). Misschien weet men het zelf niet. En of er daar een spreekbuis bij aanwezig was van Stad. Van het stadsbestuur. Een schepen bijvoorbeeld. Want dat mocht.
Meer info wellicht bij Stefaan Matton, directeur Unizo Zuid West-Vlaanderen. GSM 0496/536 335.

Om in beroep te gaan zijn er minstens 7 van de 18 ‘werkende’ leden van het NSECD nodig. Hoort Stefaan Matton daar ook bij? Als vertegenwoordiger van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen van onze provincie?
Ook voor deze SERV van onze provincie waren of zijn (werkend of niet?) vertegenwoordigers: Petra Breyne (familie van?), Katrien De Schrijver, Frederik Serruys. (Toestand op 25 september vorig jaar.)

(Wordt ongetwijfeld vervolgd.)

P.S.
De website van Moeskroen – die overigens nergens op lijkt – is vandaag niet te bereiken.
U zal daar ook nooit notulen op lezen van het College, noch van de gemeenteraad aldaar.

Aantal werkloze senioren daalt ietwat

We kunnen wel spreken van een lichte daling van het werkloosheidscijfer bij senioren van meer dan 50 jaar.
In mei van dit jaar telde men er hier ter stede 526. April: 529. Maart 542. Februari: 544. Januari: 559.
In mei van vorig jaar: 532.

Maar in de periode 2004-2005 is er een geweldige stijging gebeurd.
Men ging van 282 naar 444 oudere werklozen. Een stijging met liefst 57 procent. In Vlaanderen en in het arrondissement Kortrijk was het toen nog erger gesteld. Respectievelijk stijgingen met 71 en 77 procent. (Kent er iemand een verklaring hiervoor?)

Van die 526 werkloze senioren zijn er 249 mannen en 277 vrouwen.
De meesten (340) situeren zich in de leeftijdscategorie 50 t/m 54 jaar. En 18 zijn 60 jaar of meer.
292 werkzoekende senioren zijn laaggeschoold. 75 hooggeschoold.
Liefst 324 zijn al twee of meer jaren werkloos. En die groep stijgt almaar in aantal.
Etnisch-niet EU: 40. De helft daarvan zij Magrebijnen of Turken.

Aantal jonge werklozen daalt

Het heeft me toen in 2005 wel verbaasd.
In mei 2004 waren hier 660 jonge werklozen (<25 jaar), dat wil zeggen 25 procent van de niet-werkende werkzoekenden.
In mei 2005 waren het er 596, oftewel 22,1 procent.
En toch heeft Stad plus OCMW toen niet de gelegenheid aangegrepen om met de Vlaamse regering een convenant af te sluiten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 13 Vlaamse gemeenten deden dat wel en hebben daarbij van geweldig veel subsidies genoten. Mechelen bijvoorbeeld verkeerde ongeveer in dezelfde situatie als Kortrijk en ontving zomaar bijna 200.000 euro.

Nu, met of zonder convenant kunnen we intussen alleen maar verheugd vaststellen dat de jeugdwerkloosheid ter stede jaar na jaar dalend is. Niet te wijten aan de schepen van Jeugd, maar aan de voorspoedige economische conjunctuur.

In mei van vorig jaar ging het nog om 564 gevallen (21,2 procent). Afgelopen maand is het cijfer gedaald tot 421, oftewel 19,6 procent van de niet-werkende werkzoekenden.

Vergeleken met de rest van Vlaanderen is het percentage wel niet echt schitterend te noemen.
Vorige maand bedroeg de jeugdwerkloosheid in ons gewest 16,4 procent. In de provincie: 16,2 procent. In de regio Kortrijk-Roeselare: 18,0 procent (1.876). In het arrondissement: 18,4 procent (1.203). Spiere is heel erg!

Hoe is de cohorte van 421 jonge werklozen samengesteld?
Het gaat om 219 mannen en 202 vrouwen. Velen daarvan zijn laag geschoold: resp. 157 en 121. Laaggeschoold wil zeggen dat men hoogstens de tweede graad van het secundair onderwijs heeft afgewerkt.
42 gevallen van de 421 zijn al meer dan twee jaar werkloos.
343 zijn Belg. 83 zijn etnisch niet-EU en binnen deze categorie gaat het om 37 Magrebijnen en/of Turken (20 mannen en 17 vrouwen).

Naar leeftijd ingedeeld zijn er 52 jonge werklozen beneden de 18 jaar (35 mannen) en 93 (48 mannen) zijn 18 of 19 jaar.
——
Dit is een eerste stukje van een serietje gewijd aan de werkloosheid in Kortrijk.
De cijfers komen uit diverse bronnen.
Bijvoorbeeld http://aps.vlaanderen.be
http://vdab.be/trends (met zijn fameuse gemeentelijke cahiers).
Zeer omvangrijk en pertinent om te raadplegen is http://arvastat.vdab.be.

Een nieuwe serie neven-mandaten (3)

We proberen ze zo goed mogelijk bij te houden. Anders vergeet men die gemakkelijk. Zie nog stukken van 12 maart en 4 mei. Rubriek “mandaten”.
De plaatsvervangers worden niet vermeld.

In de gemeenteraad van mei was de oogst aan mandaten eerder mager.
* Vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO): schepen Lieven Lybeer.
* NV Ondernemerscentrum: raadsleden Koen Byttebier en Christine Depuydt, en deskundige Stan Callens.
* VZW (dus niet NV) Ondernemerscentrum: schepen Jean De Béthune.
* Autonoom Gemeentebedrijf Buda: de burgemeester, de raadsleden Christine Depuydt, Elisabeth Vandamme, Bart Caron; Jan Deweer. Als deskundigen zijn daar aangesteld Ronald Bastiaens, Liesbeth Decan, Barbara Raes, Dirk Vanderstede.

Voor de lijst van mandaten van bestuurders of vertegenwoordigers uitgedeeld in de gemeenteraad van juni nog even wachten op het officiële verslag.
In de gemeenteraad van volgende maand juli kan men een stortvloed van mandaten verwachten. Voor de EVAP’s (stedelijke vzw’s) en adviesorganen.

Misschien een gelegenheid om hier wat schijnbare evidenties te benadrukken.
Kandidaten die rechtstreeks solliciteren of zich via een fractie of “het middenveld” laten aanstellen dienen vooraf een aantal dingen te weten.
Fundamenteel is dat men zelf weet wat men behoort te weten en te kunnen als bestuurder.
Liefst iets te vertellen hebben. Intern gemotiveerd zijn.

Men dient er tijd voor over te hebben. Tijd en kunde en kennis en nieuwsgierigheid om zich te informeren en te documenteren.
Het verschil kennen tussen een Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Civil servant zijn?
En het verschil tussen uitvoerende bestuurders met een operationele taak en niet-uitvoerende bestuurders. (Het debacle van de vzw Bruisende Stad is ondermeer daaraan te wiijten.)
Een Raad van Bestuur heeft drie functies: sturen (strategische richting), toezicht houden op de prestaties, verantwoording afleggen (aan de Algemene Vergadering, aan de gemeenteraad).

In de voorbije legislatuur zijn bij diverse stedelijke vzw’s allerhande mankementen aan het licht gekomen.
Grote plaag was na verloop van tijd het absenteïsme in de bestuursorganen.
Nogal wat leden starten namelijk met de gedachte van een soort notabele te worden. Binnen de partijen die een voordracht mogen doen wordt bijna gevochten om een plaatsje. En dan hoort men niets meer van de uitverkorenen. Dit is een gevolg van een misplaatste externe motivatie.

Er was ook een tekort aan openheid tussen de Raden van Bestuur en de Algemene Vergaderingen. Niet eens een rapportering van de verslagen van de Bestuursraden. Allerhande documenten kregen leden van de Algemene Vergaderingen pas staande de vergadering te zien. Beslissingen in ‘Dagelijkse Besturen’ die niet eens officieel bestaan.
Totaal ondoorzichtige boekhoudingen. Diverse soorten revisors.

Mag ik eens een zeer concreet en recent voorbeeld geven, betreffende de Musea?
De directrice van het Broelmuseum is onlangs naar New York getrokken. Als lid van de Algemene Vergadering heb ik dat per toeval kunnen vernemen, en nog weet ik niet juist wat zij daar is gaan doen. Naar het schijnt kadert deze expeditie in de voorbereiding van een tentoonstelling “Futurotextiel”, waarvan we met zijn allen ook niet eens weten wat het opzet is.

De relatie tussen de VZW’s en de directies van het stadsbestuur (ambtenaren) was ook niet altijd duidelijk. Wie doet wat? (Merk hoe geplande activiteiten van de vzw Bruisende Stad toch doorgaan, niettegenstaande al die ontslagen bij het Bestuur.)

Laten we hopen dat er bij de oprichting van de nieuwe EVAP’s een en ander verandert. Dat er verse krachten komen, nieuw talent, nieuwe daadkracht.
Fantasierijke voorstellen en plannen. Wat meer professionalisme.
Intrigerend is dit.
Voortaan hebben gemeenteraadsleden het voor het zeggen in de EVAP’s. ‘Het primaat van de politiek’. Ik ken geen gemeenteraad waarbij ooit eens grondig de problemen van een stedelijke vzw zijn besproken. Tenzij die ene keer over het speelplein De Warande.

P.S.
Wat is externe motivatie om iets te doen?
Voor een student bijvoorbeeld: blokken om het lief te behagen. Niet omwille van het vak.
Voor kandidaten bij gemeentelijke mandaten een soort al of niet vermeende belangenverstrengeling. Een reputatie verwerven. Opgang maken in de partij of bij het middenveld. Misschien zelfs zaken willen doen met Stad. Alles is mogelijk. Gek zijn van de burgemeester.
Je kunt het niet zo goed bedenken of het is waar. Hier in Kortrijk. Hoe het er elders aan toegaat??

Nieuwe camerawet van kracht

Hier is in het verleden al met ellenlange items gefulmineerd tegen camera’s op openbaar domein.

Voor Kortrijk dan concreet tegen de vier bewakingscamera’s op het Schouwburgplein. Zie bijvoorbeeld de meer recente stukken van 4 maart en 7 februari.
Ten overvloede: de objecties slaan niet zozeer op mogelijke schendingen van de privacy. Die is op velerlei manieren al lang totaal aangetast. Helemaal om zeep gebracht.
Wij zeuren over de fenomenale kosten (geld en personeel dat efficiënter kan gebruikt om de veiligheid te garanderen).
We betwijfelen de resultaten.
We zeggen dat er geen rekening is gehouden met het proportionaliteitsbeginsel. Dat beginsel houdt ondermeer in dat de beelden passend en noodzakelijk moeten kaderen in het veiligheidsbeleid. De vraag of men niet met andere middelen het beoogde doel kan bereiken.
De vrees heerst nog dat men straks de centrum-winkelstraten en heel de stad zal bezaaien met die griezelige dingen. Het station en omgeving. De parken. De Venning. Kooigem. De Brugse Bane.
Alle fusiedeelgemeenten. Ook Kuurne en Lendelede, want zij behoren tot de politiezone VLAS. (Er rest nog wat hoop: de burgemeester is geen fervente voorstander!)

Sinds 10 juni is de zgn. camerawet van kracht.
Die regelgeving slaat niet enkel op bewakingscamera’s op openbaar domein (“niet-besloten plaatsen”). Ook camera’s op “besloten maar voor het publiek toegankelijke plaatsen” komen in het vizier. Bijvoorbeeld handelszaken. En de “besloten plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn”. Bijvoorbeeld appartementsgebouwen.

De nieuwe wet vergt nog enkele uitvoeringsbesluiten.
Een KB zal handelen over het verplichte pictogram om aan eenieder te vertellen dat er camera’s zijn geplaatst. Dat pictogram zal ook zeggen wie verantwoordelijk is voor de de bewaking en het toezicht. Met telefoonnummer erbij.
Een tweede KB zal gaan over het verplichte meldingsformulier. Volgens de federale administratie van Binnenlandse Zaken komen die besluiten er nog deze zomer.
Een derde KB zal het bekijken van de beelden in ‘real time’ regelen.

Bewakingscamera’s die geplaatst werden vóór 10 juni hebben waarlijk nog drie jaar tijd om zich in regel te stellen met de bepalingen van de camerawet.
Voor wat onze bewakingscamera’s van de politie betreft, plus de camera op Sint-Maartenskerk moet men toch niet zolang wachten?
Zou de korpschef niet dit jaar nog kunnen uitpakken met een veiligheids- en doelmatigheidanalyse van het bewakingssysteem in Stad? Een evaluatie?
En daarbij nog vertellen welke verschuivingen en veranderingen van modus men zoal vanwege die camera’s opmerkt in de aard van onze lokale criminaliteit?

Kortrijkzanen !
Iedereen die gefilmd wordt heeft recht op inzage van de beelden. Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

P.S.
Op internet is onvoorstelbaar veel info te vinden over bewakingscamera’s.
Voor wat onze wetgeving betreft, zie meer speciaal: www.privacycommission.be