Financiële meevallers (3): Gemeentelijke Holding

Zoals u weet achten we het broodnodig om hier, van zodra de gelegenheid zich voordoet, de financiële meevallers voor Stad publiek te maken. Voor al wie het tot nut kan strekken.
Zie nog stukken van 10 februari.

Op 30 mei laatstleden heeft de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding ingestemd met een dividend van 270 euro voor het boekjaar 2006. Het staat nog niet op de website van de holding.
Oorspronkelijk voorzag men 230 euro per aandeel.
Dus gaat het nu om een stijging met 40 euro, of 17,4 procent.

In zes jaar tijd zagen de gemeenten hun dividend per aandeel verdubbelen. Voor het boekjaar 2000 bedroeg het slechts 136 euro.

De gemeenten krijgen dit nieuwe dividend op 8 juni eerstkomend uitbetaald op hun rekening.
Kan onze vertegenwoordiger bij de Holding dit niet even spontaan melden op de aanstaande gemeenteraad van 11 juni?

Kortrijk bezit 2.030 aandelen.
Met daarnaast nog certificaten van Dexia (863.394).
Het nettoactief van de Holding bedroeg eind vorig jaar waarschijnlijk 1.506 euro per aandeel. (VVSG maakt een tikfout? 10.506 euro?)
In veel gemeenten (ook in Kortrijk?) staan de aandelen nog tegen veel minder genoteerd, zegt VVSG.

P.S.
De Gemeentelijke Holding is zowat de bank van de Belgische lokale besturen, voortgesproten uit het Gemeentekrediet en later Dexia.