Parko wordt AGB Parko

In de eerstkomende gemeenteraad van 11 juni wordt het “gewoon” gemeentebedrijf PARKO omgevormd tot een autonoom gemeentebedrijf. Een AGB. (Ik dacht eerlijk gezegd dat het parkeerbedrijf al een AGB was.)

Parko is het gemeentebedrijf dat het straatparkeren organiseert en exploiteert. Met zijn pakmadams. Parko beheert en exploiteert ook alle betalende openbare parkeergarages in de stad.
Parko is sinds zijn ontstaan enorm gegroeid. De omzet steeg van 1,14 miljoen in 1999 naar 4,12 miljoen euro. (Volgens de toelichting aan de gemeenteraad. Het jaarverslag van Parko spreekt van 3,63 miljoen, zonder BTW.)
Het personeel liep op van 9 naar 39 FTE. (Alweer volgens de toelichting van het stadsbestuur. Volgens het jaarverslag van Parko zelf: 34,7 voltijdse equivalenten.)
De parkeerplaatsen stegen in aantal van 2.418 naar 7.800.

Pakmadams laten het wat afweten

Er zijn hier (eind 2006) 3.138 betalende parkeerplaatsen. Een stijging van 8 procent ten opzichte van 2005. Aantal parkeerautomaten: 260, plus nog 12 parkeermeters met een beperkte parkeerduur.

In tegenstelling met wat u hoogst waarschijnlijk denkt is de opbrengst van de parkeerbelasting (de zgn. naheffing van 15 euro) gedaald.

Vorig jaar: ca. 477.000 euro. In 2005 was dat ca. 380.000 euro méér.
Hoe is dat zo gekomen? Wel, doordat de “toezichtsploeg” is afgeslankt van 8,5 voltijdsen naar 5,9. Sommigen werden een beetje ziek of dienden hun ontslag in. (Zij krijgen nogal wat naar hun hoofd geslingerd van overtreders.) Andere reden: de invoering van de 10-minutenregeling. Hierdoor liep het aantal vaststellingen gemiddeld per maand van 6.000 naar 2.350 terug !
Nu goed.
De opbrengsten van het straatparkeren zijn nog altijd veel groter dan de uitgaven. 2,3 miljoen tegenover 980.000 euro.

Parkings: winst en verlies

Het exploitatieresultaat 2006 van de parking Veemarkt is negatief. Al die afschrijvingen en intresten brachten voor 1,5 miljoen uitgaven mee. Opbrengsten: 248.000 euro.
Met de parking Schouwburg gaat het blijkbaar goed. 707.000 euro uitgaven en 566.000 euro opbrengsten.
De parking Expo is een ingewikkeld geval.
In de samenwerkingsovereenkomst tussen Parko, Kinepolis en Xpo is bepaald dat de kostprijs voor de uitrustingswerken door elk van de drie partijen wordt gedragen. Parko voor 50 procent. De andere elk voor 25 procent. Dit jaar was er een netto-verlies van ca. 65.000 euro. Rekening houdend met de kapitaalaflossing draagt Parko 95.000 euro verlies en de anderen elk 58.000 euro. Maar er is geen resultaatverdeling: de verliezen worden overgeboekt naar het volgende jaar.

AGB en politiek

Men beweert altijd dat de oprichting van een AGB “het primaat van de politiek” in het gedrang brengt. Een zekere beperking van de rechtstreekse politieke zeggenschap van de gemeenteraad en het College. Dan moet er nu onmiddellijk tegelijk wel even op gewezen worden dat de “bespreking” van een jaarrekening PARKO bijvoorbeeld in de Kortrijkse gemeenteraad welgeteld enkele seconden kan duren.

Met een AGB is het wel zo dat er een beheersovereenkomst dient gesloten tussen de gemeenteraad en het AGB-bestuur. En die wordt jaarlijks geëvalueerd.

Over dat bestuur en de statuten wordt er in de komende gemeenteraad nog niet gerept.
De leden van de Raad van Bestuur van een AGB worden volgens het nieuwe gemeentedecreet benoemd door de gemeenteraad. Elke fractie (SP.A, Spirit en Groen vormen nu één fractie!) kan minstens één lid voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.
Het aantal leden kan hoogtens de helft van het aantal gemeenteraadsleden bedragen, maar met een maximum van twaalf. Ten hoogste twee derde van de leden zijn van hetzelfde geslacht.
De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter. En dat moet ofwel de burgemeester zijn ofwel een schepen. Het wordt schepen Guy Leleu.