Vier culturele teamplayers gevraagd

(Er is nog een P.S.)

Solliciteren bij Stad lijkt bijwijlen een gokspel.
Nu verscheen plots op de officiële stadswebsite (en min of meer de ledwall) dat er niet minder dan vier (nieuwe?) medewerkers nodig zijn bij de directie cultuur. Van Stad. Niet van ons.
Teamplayers.
Bericht van 5 juni op de website, en men kan nog slecht tot 15 juni solliciteren.
Hoeveel potentiële kandidaten van hier of elders raadplegen gedurende zo’n korte periode de website? Zien de ledwall helemaal uit? Kunnen in een oogwenk beslissen om hun leven een nieuwe wending te laten nemen?

De rubriek vacatures op de website zoekt om volgende “teamplayers”:
1) een directeur Cultuurcentrum, 2) een cultuurmarketeer / promotie / PR, 3) een coördinator voor het Muziekcentrum, 4) een cultuur- en gemeenschapswerker.

Wie meer info wenst kan die vinden via de banner “vacatures” bovenaan de homepage van Stad, zo staat er te lezen. Dus vlug gekeken, want ik acht me ook een goede teamplayer !
Niet de minste bijkomende informatie gevonden op die banner….
Hier passen nu wel enkele vragen.
We beginnen met de meest simpele.

Wat is een (culturele) teamplayer? Zijn dat wat men noemt cultuurfunctionarissen? Adjunct-directeurs van het een of het ander?
Waarom zijn er nu plots vier nodig? (Er is al een keer een sollicitatieproef voor één “teamplayer” geweest, – zie verder.)
Passen de vier medewerkers in een personeelsbehoefteplan, een cultuurbeleidsplan? Hoeveel “marketeers” voor Stad (dienst communicatie) hebben we hier nu al?
Kan het eigen stadpersoneel ook solliciteren? Gaat het om bevorderingen of aanwervingen? Een reserve?
Hoeveel kandidaten weten dat onder “Cultuurcentrum” eigenlijk in de praktijk verstaan wordt: de Schouwburg, die overigens binnen afzienbare tijd wordt versmolten met het Muziekcentrum?
Met wie of wat moet die coördinator Muziekcentrum dan wel coördineren? Met “De Kreun”, of wordt het iemand van “De Kreun” zelf?
Wat is in godsnaam “een cultuur- en gemeenschapswerker”? Is dat een cultuurfunctionaris die zich zal moeten bekommeren om alle of sommige Ontmoetingscentra?

Worden die “teamplayers” zgn. stafmedewerkers?
Gaat het om voltijdse jobs? Contractuelen of statutairen?
Is er in de begroting 2007 een krediet voorzien voor lonen en werkingskosten van de players?

Hoe is de jury samengesteld?
Aan welke diplomavereisten moeten kandidaten voldoen?
Wat is het gevraagde profiel?
Over welke vaardigheden, attitudes, kennis, enz., dient men zoal te beschikken?
Moet men reeds over wat ervaring in de sector beschikken?
En gaat het examen misschien door tijdens de zomermaanden? (Alle interessante gasten zijn dan weg.)

Dat zijn allemaal simpele vragen.
Over de moeilijke vragen is ook nauwelijks (geen) informatie te vinden.
(Kortrijkwatcher heeft als grote journalistieke stelregel dat men best afgaat op officiële documenten. Niet op de gazetten, niet op cafépraat.)

In mijn papieren geen antwoord gevonden over de vraag hoe die vier vacatures nu plots uit de lucht komen te vallen.
Vermoedelijk heeft het ondermeer te maken met het feit dat er in het College van 8 mei is beslist tot “aanstelling van een cultuurbeleidscoördinator én vervangingen binnen de directie cultuur”. Die coördinator is Rooske Desmet geworden, overgekomen van De Schouwburg. Dus daar komt een plaats vrij van “directeur”, alhoewel zij dat niet echt was. Rooske was van “Dans”.
Voorheen was de directrice van de stadsdienst cultuur (Machteld Claerhout) namelijk tegelijk directeur van Stadscultuur (niet van de schouwburg) ̩n beleidsco̦rdinator cultuur Stad. Nu is dat opgesplitst: er is een directeur en daarnaast of daaronder Рkan ook Рeen beleidsco̦rdinator. Van Stad. Binnen de directie cultuur van Stad. (Ik word gek.)
Maar dit alles legt nog niet goed uit waarom er nu naar vier teamplayers wordt gezocht. Voor Stad.

Het gebrek aan openbaarheid van bestuur maakt dat we geen spoor vinden van het feit dat er alhier al een keer is uitgekeken naar een “stafmedewerker cultuurcommunicatie”. Voor Stad. En nog niet zo lang geleden. Schriftelijke proef en interviews in februari-maart. Naar het schijnt 150 of meer inschrijvingen, waarvan zowat de helft is opgedaagd. Uiteindelijk zou na de interviews althans gebleken zijn dat er niemand was geslaagd. Vandaar die nieuwe vacature voor een “marketeer”?

Zijn de kandidaten die het er toen in dat examen redelijk hebben vanaf gebracht nu weer uitgenodigd voor het gokspel?
Dat kan men enkel in de wandelgangen vernemen.
Daar zegt men dan iets waar men kan van opkijken.
In de schriftelijke proef werd de kandidaten van toen gevraagd om een campagne uit te werken voor een toekomstig cultureel evenement in Kortrijk. En aan die kandidaten werd zowat geëist om de auteursrechten van hun marketeersplan zomaar af te staan aan Stad.
De nieuwe marketeer van Stad zal niet veel werk hebben, als teamplayer. Heeft het maar af te schrijven.

P.S.
Enkel voor bestuurskundigen, politicologen.
De machtstrijd is volop aan de gang. Ruw gezegd: tussen de ambtenarij die zichzelf nodeloos wil waar maken en méér wil zijn dan ambtenarij (de vierde macht) en de veldwerkers. Buda KC, de culturele VZW’s, nog vele anderen. Artiesten. Semi-artiesten.
Kunnen die ambtenaren niet gewoon hun werk doen? Bij hun papieren blijven? ‘t Is al werk genoeg, dat.
In de toelichting bij de vacatures “teamplayers” kan men lezen dat die players van Stad ook cultuur zullen MAKEN.
Stad – dat is overheid – zal aan cultuur doen!
Burgemeester (nu ook “schepen” van cultuur): let op uw zaak !
Hou uw ambtenaren in toom. Laat ze achter de PC hun eenvoudig administratief werk doen. Stad draaiend houden. Noch min noch meer.