De quote van de dag (3)

Voorlopig hou ik me nu voltijds bezig met mijn schepenambt.”

Aldus schepen Stefaan Bral in de regionale editie van “Het Nieuwsblad” van vandaag, zaterdag 9 juni 2007.

(Bral wil namelijk na zijn beroepsbezigheden bij Koramic later naast zijn schepenambt weer andere professionele activiteiten ontplooien.)

P.S.
“Het Nieuwsblad” maakt weer een professionele fout.
Stefaan Bral is géén schepen voor grote evenementen.
Begin dit jaar was hij dat nog wel.
Maar middels een Collegebeslissing van 27 maart zijn de bevoegdheden binnen het College herverdeeld.
Bral is nu schepen van leefmilieu, afvalstoffen, publiek domein (groen) en sport. Punt.
In feite is er geen schepen meer voor grote evenementen.
De burgemeester is bevoegd voor o.m. cultuur. Jean de Bethune voor (ondermeer) markten, foren, braderieën, toerisme, ontmoetingscentra.