Nieuwe camerawet van kracht

Hier is in het verleden al met ellenlange items gefulmineerd tegen camera’s op openbaar domein.

Voor Kortrijk dan concreet tegen de vier bewakingscamera’s op het Schouwburgplein. Zie bijvoorbeeld de meer recente stukken van 4 maart en 7 februari.
Ten overvloede: de objecties slaan niet zozeer op mogelijke schendingen van de privacy. Die is op velerlei manieren al lang totaal aangetast. Helemaal om zeep gebracht.
Wij zeuren over de fenomenale kosten (geld en personeel dat efficiënter kan gebruikt om de veiligheid te garanderen).
We betwijfelen de resultaten.
We zeggen dat er geen rekening is gehouden met het proportionaliteitsbeginsel. Dat beginsel houdt ondermeer in dat de beelden passend en noodzakelijk moeten kaderen in het veiligheidsbeleid. De vraag of men niet met andere middelen het beoogde doel kan bereiken.
De vrees heerst nog dat men straks de centrum-winkelstraten en heel de stad zal bezaaien met die griezelige dingen. Het station en omgeving. De parken. De Venning. Kooigem. De Brugse Bane.
Alle fusiedeelgemeenten. Ook Kuurne en Lendelede, want zij behoren tot de politiezone VLAS. (Er rest nog wat hoop: de burgemeester is geen fervente voorstander!)

Sinds 10 juni is de zgn. camerawet van kracht.
Die regelgeving slaat niet enkel op bewakingscamera’s op openbaar domein (“niet-besloten plaatsen”). Ook camera’s op “besloten maar voor het publiek toegankelijke plaatsen” komen in het vizier. Bijvoorbeeld handelszaken. En de “besloten plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn”. Bijvoorbeeld appartementsgebouwen.

De nieuwe wet vergt nog enkele uitvoeringsbesluiten.
Een KB zal handelen over het verplichte pictogram om aan eenieder te vertellen dat er camera’s zijn geplaatst. Dat pictogram zal ook zeggen wie verantwoordelijk is voor de de bewaking en het toezicht. Met telefoonnummer erbij.
Een tweede KB zal gaan over het verplichte meldingsformulier. Volgens de federale administratie van Binnenlandse Zaken komen die besluiten er nog deze zomer.
Een derde KB zal het bekijken van de beelden in ‘real time’ regelen.

Bewakingscamera’s die geplaatst werden vóór 10 juni hebben waarlijk nog drie jaar tijd om zich in regel te stellen met de bepalingen van de camerawet.
Voor wat onze bewakingscamera’s van de politie betreft, plus de camera op Sint-Maartenskerk moet men toch niet zolang wachten?
Zou de korpschef niet dit jaar nog kunnen uitpakken met een veiligheids- en doelmatigheidanalyse van het bewakingssysteem in Stad? Een evaluatie?
En daarbij nog vertellen welke verschuivingen en veranderingen van modus men zoal vanwege die camera’s opmerkt in de aard van onze lokale criminaliteit?

Kortrijkzanen !
Iedereen die gefilmd wordt heeft recht op inzage van de beelden. Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

P.S.
Op internet is onvoorstelbaar veel info te vinden over bewakingscamera’s.
Voor wat onze wetgeving betreft, zie meer speciaal: www.privacycommission.be