Aantal werkloze senioren daalt ietwat

We kunnen wel spreken van een lichte daling van het werkloosheidscijfer bij senioren van meer dan 50 jaar.
In mei van dit jaar telde men er hier ter stede 526. April: 529. Maart 542. Februari: 544. Januari: 559.
In mei van vorig jaar: 532.

Maar in de periode 2004-2005 is er een geweldige stijging gebeurd.
Men ging van 282 naar 444 oudere werklozen. Een stijging met liefst 57 procent. In Vlaanderen en in het arrondissement Kortrijk was het toen nog erger gesteld. Respectievelijk stijgingen met 71 en 77 procent. (Kent er iemand een verklaring hiervoor?)

Van die 526 werkloze senioren zijn er 249 mannen en 277 vrouwen.
De meesten (340) situeren zich in de leeftijdscategorie 50 t/m 54 jaar. En 18 zijn 60 jaar of meer.
292 werkzoekende senioren zijn laaggeschoold. 75 hooggeschoold.
Liefst 324 zijn al twee of meer jaren werkloos. En die groep stijgt almaar in aantal.
Etnisch-niet EU: 40. De helft daarvan zij Magrebijnen of Turken.