CORA und kein Ende (1)

(Zie nog bericht alhier van 30 mei.)

Vanavond is voorzien dat Mouscron een vergunning zal afleveren voor de bouw van de megashop CORA. Dit grootschalige shoppingcentrum (110.000 m2) ligt op zowat 15 à 20 of 25 minuten rijden vanuit het Kortrijkse centrum. Hangt af van de file en of u rode lichten respecteert. Stad Kortrijk heeft in de voorbije jaren al vaak geprotesteerd en geprocedeerd tegen de komst van CORA.

Unizo trekt ten aanval met een petitiecampagne en een affiche. De bond van de Middenstand liet al aan burgemeester Gadenne (van de Waalse zusterpartij van de CD&V) weten dat men bij het Nationaal Intermininisterieel Comité voor de Distributie beroep zal aantekenen tegen de beslissing van het College.
Komt de CD&V in de regering? Wat zal Leterme – bevriend met onze burgemeester – dan ondernemen?

Unizo kant zich ook tegen de Media Markt in Schoten en tegen Ikea-Gent. Vraagt in dit verband aan de betrokken burgemeesters om een engagementsverklaring…met Unizo. Niet met het LVZ?
Dit is natuurlijk ongehoord. Getuigt van een stuitend tekort aan politiek bewustzijn. Oftewel van een verouderde CVP-arrogantie van de macht. Een burgemeester met zijn schepenen die een akkoord afsluiten met wat men toch kan aanzien als een heuse lobby?? Dit kan niet.

In die gevraagde verklaring zou het College er zich toe engageren om een “kernversterkend” beleid te voeren. Bestaande handelskernen zo aantrekkelijk mogelijke maken. De burgemeester moet ook beloven van geen socio-economische vergunning aan distributiebedrijven te verlenen als die inplantingen niet kaderen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Enzovoort.

Zie vooral de speciale website www.stopmegashop.be.
Men verwijst daar ook naar een studie van het WES dat zogezegd pleit tegen winkel- en recreatiedorpen. Die vijf aangelinkte bladzijden gaan eerder over de zgn. Ikeawet. En de studie over koopstromen in West-Vlaanderen staat er niet op. (Men vertikt het om die openbaar te maken.)
Wel te lezen is de studie van J.P. Grimmeau (ULB): “De handel in de grote Belgische steden en hun stadsrand”.
Even zien wat die vertelt. 150 tweetalige bladzijden.

Ons Schepencollege heeft intussen nog altijd niet aan niemand laten weten hoe het gunstig advies luidde over CORA van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor Distributie (30 mei). Misschien weet men het zelf niet. En of er daar een spreekbuis bij aanwezig was van Stad. Van het stadsbestuur. Een schepen bijvoorbeeld. Want dat mocht.
Meer info wellicht bij Stefaan Matton, directeur Unizo Zuid West-Vlaanderen. GSM 0496/536 335.

Om in beroep te gaan zijn er minstens 7 van de 18 ‘werkende’ leden van het NSECD nodig. Hoort Stefaan Matton daar ook bij? Als vertegenwoordiger van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen van onze provincie?
Ook voor deze SERV van onze provincie waren of zijn (werkend of niet?) vertegenwoordigers: Petra Breyne (familie van?), Katrien De Schrijver, Frederik Serruys. (Toestand op 25 september vorig jaar.)

(Wordt ongetwijfeld vervolgd.)

P.S.
De website van Moeskroen – die overigens nergens op lijkt – is vandaag niet te bereiken.
U zal daar ook nooit notulen op lezen van het College, noch van de gemeenteraad aldaar.