CORA und kein Ende (2)

Unizo vraagt dus sinds gisteren om via de speciale website www.stopmegashop.be een petitie te ondertekenen tegen ondermeer de komst van een Cora-winkel- en recreatiedorp in de periferie van Kortrijk, maar wel net over de taalgrens. Men vraagt u ook – verbruikers – om ergens affiches uit te hangen.

Waar is de tijd? Dat we in de koffer, vooral achteraan, van onze volkwagen vanuit het noorden (Sluis) met kilo’s boter en porno en geld van ‘acties’ smokkelden over de grens en vanuit het zuiden (Costa Brava) met vaatjes wijn kwamen aangereden? Hypermarkten bestonden niet eens. Douane was tolerant, als je in goed gezelschap verkeerde. En we hebben nu allemaal fietsen en fietsroutes naar overal.

Nu Euroland. Eurodistrict. Alles grensoverschrijdend.
Velen (alhoewel? consumenten zijn ook niet zot, net zo min als kiezers) willen dat protest van Unizo-Vlaanderen of Kortrijk misschien waarschijnlijk wel ondersteunen, maar zouden daarbij graag eens volledig ingelicht worden over het dossier. Kennis maakt macht.

Unizo verwijst op de website naar “diverse” studies die de aandacht vestigen op de negatieve impact van megashops.
We krijgen er twee te lezen.

Vooreerst de “bevindingen” van het studiebureau WES over Cora.
Welnu, in die link naar het artikel van WES komt het woord Cora niet eens voor. Het gaat om een stuk waarbij op objectieve wijze de nieuwe wet op de handelsvestigingen wordt toegelicht. De zgn. IKEA-wet.

Verder is er een link naar de uitgebreide studie van prof. J.P. Grimmeau (ULB) van 2004. Titel: “De handel in grote Belgische steden en hun stadsrand”.
Uitermate interessant, maar om die studie nu te aanzien als een stevig ruggesteunend argument tegen megashops of meer speciaal tegen CORA is waarlijk tamelijk, heel ver gezocht. Het werk is eerder een soort nuchtere survey, kurkdroge cijfermatige stand van zaken over de ontwikkeling van de stads- en perifere handel in 17 grote steden.
Straks (infra) komen we daar nog op terug.

Unizo zou nu toch eens de potentiële ondertekenaars van de petitie wat zorgvuldiger kunnen voorlichten.
En daarbij in extenso het gunstig advies publiceren van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) met betrekking tot de inplanting van Cora in Moeskroen-Etaimpuis.
Eind mei is dat advies uitgebracht. In een persmededeling van 31 mei verklaarde Unizo dat het (gunstig) advies tot stand was gekomen met een nipte meerderheid van één stem. Nu zegt men dat er staking van stemmen was. Wel, volgens het huishoudelijke reglement van het NSECD geeft de stem van de voorzitter dan de doorslag. Die voorzitter is Erik Sterckx. Een adviseur bij de FOD Economie. Meer speciaal begaan met het aantrekken van buitenlandse investeringen in België.
Tel. 02/ 277 78 08. Email: Eric.Sterckx@economie.fgov.be .

Wil u het rapport opvragen bij de secretaris Romain Timmermans van het NSECD?? Kan ook.
Tel. 02/277 68 63. Fax 02/ 277 53 63. Email: csend.nsecd@economie.fgov.be.

Dat (gunstig) advies moet toch heel verhelderend zijn? Voor ons allemaal? Consumenten. Klanten. Kopers. Verbruikers. Great spenders.
Want zo’n sociaal-economisch dossier over een grote handelsvestiging wordt beoordeeld op grond van vier criteria: 1) de ruimtelijke ligging, 2) de belangen van de consumenten, 3) de invloed van het project op de werkgelegenheid, 4) de weerslag van het project op de bestaande handel.
Waarom onthoudt Unizo ons deze informatie?
Kunnen onze lokale persjongens dit (niet bindend) advies niet een keer opvragen? Of gemeenteraadsleden? (Zo’n kortrijkwatcher zou niet eens een antwoord krijgen.)

Wat iedereen via Unizo-websites ook nog wel graag zou lezen is de marktstudie en de argumentatie van Cora-Moeskroen zelf, plus die van Foruminvest over de inplanting van het mega woon- en winkelcentrum in onze eigenste stad. Kunnen we tenminste als ondertekenaar van de petitie een deskundig oordeel vellen over de globale situatie. Over de impact van Sint-Janspoort op onze lokale bestaande middenstandszaken. En hoe het met die beloofde centrumfondsen zit. Weet je nog? Het handelsdistrict (BID). Cf. en o.a. stuk van 8 december 2006.

******
Nu nog wat van Jean-Pierre Grimmeau.
Wel voorafgaandelijk te onthouden: de gegevensverzameling in de studie van prof. Grimmeau reikt niet verder dan 2002. Over het megawinkelcomplex Sint-Janspoort in hartje Kortrijk en de impact ervan is geen sprake.

Specifiek over Kortrijk lezen we op een bepaald moment (pag. 104) dit:
“Van de handel in Kortrijk is bekend dat hij niet zo goed draait. Volgens de klassieke verklaring moet de dichtbijgelegen Franse handel met de vinger worden gewezen, omdat die meer troeven in handen heeft, zoals de verschillen in taxatie (mineraal water bijvoorbeeld) of aantrekkelijke winkelketens die in België afwezig zijn. We willen deze invloed zeker niet ontkennen, maar we stellen vast dat zelfs binnen het gewest de concurrentie op zich al een niet te verwaarlozen factor is. De kans is groot dat het grootscheepse Cora-project in Moeskroen nog tot deze concurrentie zal bijdragen.”

De vraag of het slecht gaat met de handel in stadscentra wordt afgemeten met vijf parameters. Zie pag. 124. Niet eenvoudig. Veel verschillen.
En er zijn negen variabelen opgesteld die de mogelijke factoren voor de achteruitgang van de handel in de stadscentra meten. De druk van shoppingcentra is daar slechts een onderdeel van.
Een zeer belangrijk besluit van prof. Grimmeau (pag. 128) is dat de verschillen in ‘gezondheid’ van stadscentra in de eerste plaats worden verklaard door het totale beschikbare inkomen (welstand). En ja, ook door de concurrentiedruk van de geïsoleerde shoppingcentra, met inbegrip van de Cora-galerijen.

En nu de aanbeveling (pag. 142).

“De vergunningen voor shoppingcentra en grootschalige winkelcomplexen zouden bij voorkeur moeten worden toegekend aan ruimten waar de bevolking en de koopkracht zich ontwikkelen en die commercieel onderuitgerust zijn, kortom: bijkomende uitrustingen die leemten van het netwerk opvullen in plaatsen waar een groeiende vraag voelbaar is. Ze zouden tegelijkertijd zowel de te grote nabijheid ten opzichte van de bestaande commerciële kernen moeten vermijden, als de ruimten waar de commerciële vraag achteruitgaat, door de daling van de bevolking of van de koopkracht, en waar de bestaande handel reeds kwetsbaar is.”

Laatste zin uit de studie:

“Vernieuwingen van de stadscentra brengen over het algemeen nieuwe commerciële investeringen met zich mee en verhogen de aantrekkelijkheid van het stadscentrum en zijn handel. Om deze resultaten te stabiliseren, moet de koopkracht nog voldoende groot zijn.” (Redactie KW: welke vernieuwingen? Die van Foruminvest alhier?)

UNIZO! Stefaan Matton!
Twee grote onderliggende factoren die de vitaliteit van stadscentra garanderen: koopkracht (welstand) en demografie.
Voor Kortrijk STAD betekent dat: werken aan een fiscale en een woonpolitiek.

Inzake werkloosheid en werkgelegenheid vermag een stadsbestuur niet veel.

Naschrift.
Is de cliënt nog koning??

Unizo van Kortrijk slaat in elk geval met deze actie de bal mis. Weet de bal niet eens hangen. Vraagt er niet naar.
Die protest-affiches! Jongens toch.