Aantal niet-werkende werkzoekenden hoog

(Vorige stukken over de werkloosheid in Kortrijk verschenen op 22 en 25 juni.)

Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) bestaan uit vier categoriën: werkzoekenden met een werkloosheiduitkeringaanvraag (WZUA), schoolverlaters (in wachttijd), vrij ingeschrevenen bij de VDAB, en een restgroep (bijvoorbeeld werkzoekenden die door het OCMW zijn doorverwezen).
Sommige werkzoekenden zijn niet opgenomen omdat zij bijvoorbeeld een opleiding volgen bij de VDAB. Ook is het zo dat die werkzoekenden soms niet al te manifest naar werk zoeken. Men schat die “latente” werkzoekers soms op 20 à 30 procent.

In mei van dit jaar waren er hier 2.147 NWWZ. In mei 2006: 2658. En in mei 2005 en 2004 ongeveer evenveel. Tussen mei 2003 en mei 2007 is de werkloosheid ter stede evenwel gedaald met 14,1 procent.

Tellen we hier veel werklozen?
Hiervoor kijken we naar de werkloosheidgraad. Dat is de verhouding tussen het aantal NWWZ jonger dan 65 jaar en de beroepsbevolking jonger dan 65 jaar.
In Kortrijk bedroeg de werkloosheidgraad in mei 6,31 procent. In Vlaanderen 5,49 procent. In onze provincie 4,63 procent. In de regio Kortrijk-Roeselare 4,31 procent. In het arrondissement 4,94 procent.

In de regio Kortrijk-Roeselare doen we het met die 6,31 procent eigenlijk absoluut niet best. In Spiere-Helkijn is het wel erger gesteld: 8,74 procent. Maar Kortrijk wordt slechts door Spiere en Menen (6,69 %) voorbijgestoken.
De werkloosheidgraad is het laagst (tussen 2 en 3 procent) in Ingelmunster, Ledegem, Lichtervelde, Oostrozebeke, Pittem, Staden, Wingene.

Bij de 2.147 NWWZ van mei zijn er 62 schoolverlaters, 1.091 mannen, 421 jongeren, 1.247 laaggeschoolden, 371 arbeidgehandicapten en zelfs 1.056 langdurig werklozen. Etnisch niet-EU: 490 oftewel 22,8 procent.
(Arbeidgehandicapt wijst niet noodzakelijk op een fysiek gebrek. Het kan ook gaan om werkzoekenden uit het buitengewoon onderwijs.)

Doet Stad iets aan die werkloosheid?
Er worden alleszins veel inspanningen geleverd binnen de sociale economie. Schepen Lybeer is daar een krak in, om stemmen te winnen.
En Jean De Béthune.
En er zijn starterspremies en waarborgfaciliteiten. Innovatiecontracten. Toegankelijkheidscontracten. Zie het stedelijk reglement ter bevordering van de economische activiteit. Jean zorgt daarvoor.
Leiedal zorgt voor bedrijventereinen.
En er is in de Leiestraat een ondernemerscentrum, maar dat Trefpunt draait niet goed
.
Zie maar de website. Blababla.