vzw Mobiel en UNIZO

Vanavond opent onze vzw Mobiel officieel zijn Fietspunt aan het station. Enkel voor genodigden. Geen doordeweekse fietsers ofte kansarmen..
Min. Kathleen Van Brempt met haar mooie benen (mag gezegd) wordt verwacht. En natuurlijk schepen Lybeer ,voorzitter van Mobiel. Plus eega. Rik Desmet van Kanaal 127, Piet Larou van het OCMW, leden van het bestuur van Mobiel. Al de toplui uit de sociale economie. Die daar hun bestaansredenen, geluk en indien mogelijk ook beroepsbestaan aan hebben te wijten. Ongeveer alles.

Zal de burgemeester er zijn? Onze fietsambtenaar (waar niemand nog iets van verneemt)? Onze verkeersdeskundigen? Welke schepenen en gemeenteraadsleden?
We vragen ons dit af omdat Unizo-Kortrijk fel protesteert tegen dat nieuwe Fietspunt. En u weet dat onze plaatselijke Unizo innig is gelieerd met de CD&V.
Komt er een actie?

Een fietspunt (in oorsprong enkel voorzien aan grote stations) is een plek waar men zijn ijzeren paard onder toezicht kan stallen, fietsen huren, en waar ook aan “klein fietsherstel” en onderhoud wordt gedaan. Dit jaar zijn of worden er in acht grote stations fietspunten geopend. Brussel, Antwerpen (2), Gent, Leuven, Kortrijk, Mechelen, Brugge.

Oorspronkelijke initiatiefnemers van het project waren de Brusselse minister Pascal Smet, Vlaams minister Kathleen Van Brempt, federale staatsecretarissen Els Van Weert, Bruno Tuybens en de NMBS-holding.
Curieus is toch een beetje dat voor de exploitatie van de fietspunten enkel wordt beroep gedaan op organisaties uit de sociale economie waarbij men dan hoopt dat er kansarmen zullen tewerkgesteld worden.
Vandaar dat juist de vzw Mobiel instaat voor het Kortrijkse station. (En later ook het fietsstation van Brugge wil veroveren.)

Unizo-Kortrijk (voorzitter Michel De Clerck) protesteert, zij het wat laat.
De bond van de middenstanders vreest dat het nieuwe fietspunt de werkgelegenheid bij de zelfstandige fietsenhandelaars zal bedreigen. Schade toe brengen.
Unizo erkent nu wel de functie van een sociale economie, als die maar gericht is op complementariteit met de reguliere sector en doorstroom van werknemers naar die reguliere sector. Maar met deze fietspunten is dit niet het geval. Unizo vindt dat in stations enkel sprake kan zijn van bewaking en verhuur. “Elk ander initiatief kannabaliseert de bestaande economie”.

De vzw Mobiel doet trouwens van alles. Ook fietsenverkoop, pechverhelping over het grondgebied, fietslessen, fietsherstelcursusen. Ik geloof dat je er zelfs uw strijk kunt inleveren.

Met het protest raakt Unizo een heel heikel punt aan over de sociale economie. Die kan slechts bestaan dank zij uiterst gulle overheidsteun en werkt daarmee concurrentievervalsend ten opzichte van de reguliere economie.
Voor wanneer trouwens een keer een studie over de kosten van één jobcreatie in de diverse werkvormen van sociale economie (sociale en beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, buurt- en nabijheidsdiensten, arbeidszorg) ?

Al die zwaar gesubsieerde sociale vzw’s doen nooit hun boeken open.
Het is zelfs praktisch onmogelijk om nauwkeurige gegevens te verkrijgen over de genoten overheidsteun.

Laat het ons even proberen te hebben over de Kortrijkse vzw Mobiel.

* Hoeveel geld krijgt de vzw eventueel van het Vlaamse Gewest?
Kathleen maakt per jaar 174.720 euro vrij voor de 7 Vlaamse fietspunten. Als ieder evenveel krijgt zou dat 24.960 euro opleveren. (In een ander persbericht had men het evenwel over 200.000 euro als starpremie.)

* Hoeveel geld krijgt de vzw van de federale overheid?
Els voorziet een opstartsubsidie van 125.000 euro voor de 8 fietspunten (Brussel ook). Dit maakt 15.625 euro.
En daarnaast reserveert zij per fietspunt minimum één startbaner. Wat bespaart dat aan lonen voor de VZW Mobiel? Joost weet het.

* Hoeveel geld krijgt de vwz van de NMBS-holding?
Voogdijminister Bruno trekt voor de 8 stations een budget uit van 400.000 euro. Dat geeft 50.000 euro. Dient als vergoeding van de prestaties van de uitbaters.
Daarnaast stelt hij de locaties aan de treinstations ter beschikking. Hoeveel dat in geld kan uitgedrukt worden? Raadpleeg weerom Joost.

* Hoeveel geld krijgt de vzw van Stad?
Volgens de begroting van dit jaar: 60.000 euro. Dat is tenminste duidelijk. En toch is er weer een complicatie. Er bestaat in Bissegem nog een vzw Fietsrijk/Kant-werk. Die krijgt van Stad niet minder dan 121.362 euro. Deze vzw zorgt ervoor dat jonge werklozen of jongeren die deeltijds leren werkervaring opdoen door ze ondermeer fietsen te laten herstellen. Bromfietsen ook waarmee ze zich snel kunnen verplaatsen om het even wat te doen.
Zijn er wederzijds financiële stromen of is er onderlinge logistieke steun? Geen idee. In elk geval zetelt Regine Moreel van Fietsrijk ook in het bestuur van Mobiel.

* Hoeveel geld krijgt de vzw van Europa?
Pff.. Mobiel is via zijn afgevaardigd bestuurder Gunter de Baerdemaeker wel lid van een schimmige Europese organisatie van steden, SustAcces genaamd. Doet in het kader van Interreg IIIb aan “sustainable accesbility” en daar hoort veel fietsen bij.

Kent u een beginnende zelfstandige fietsenmaker en bewaker die zomaar in het handje per jaar en minstens 150.000 euro ontvangt aan overheidsubsidies? Plus goedkope werkkrachten en locatie?

Verder heeft Mobiel natuurlijk nog allerhande inkomsten uit zijn eigen werkzaamheden. Zelfs uit advertenties.
En hoeveel zal zo’n kleine herstelling kosten?

Heeft UNIZO-Kortrijk toch niet een beetje gelijk?