vzw Buda Kunstencentrum krijgt ietwat meer subsidies

De vzw Buda KC van Franky Devos, Barbara Raes en Joost Fonteyne absoluut niet verwarren met het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Buda. (Zie een vorige item hierover.)

Vlaams Minister voor Cultuur Bert Anciaux besliste afgelopen vrijdag om Buda Kunstencentrum in 2008 en in 2009 te honoreren met een jaarlijkse subsidie van 824.000 euro. In de huidige erkenningsperiode (2006-2007) kreeg het kunstencentrum jaarlijks 800.000 euro. Nog in vroeger jaren: 595.145 euro.
Met het dossier vroeg de organisatie een bestendiging van de erkenning en net als vorige keer een verhoging van de subsidie tot EUR 1.180.000.

Zakelijk advies

Uit het zakelijk advies van het Agentschap Kunsten en Erfgoed blijkt dat Buda KC de subsidieverhoging ondermeer bepleitte met de wens om de huidige tewerkstelling van 12,5 VTE te verhogen tot 14,5 VTE. Men wil meer bepaald halftijdse functies voor een contentmanager website (die nu al maanden ‘under construction’ is), een educatief medewerker, een administratief en een ICT-medewerker.
Alle verloningen samen vormen bijna 42 procent van de totale kosten. Het gemiddelde in de kunstencentra ligt op bijna 48 %.

De gevraagde subsidie aan de minister wou bijna 70 % van de totale inkomsten uitmaken. Alle subsidies samen zouden dan voor ongeveer 85 procent van de totale inkomsten zorgen.
Het Agentschap Kunsten en Erfgoed vindt het positief dat Buda nog 18 % van de totale subsidie-inkomsten wil halen bij andere overheden: stad, provincie, Europa. (Over sponsoring wordt niet gerept.)

Het aandeel van zelf gegenereerde inkomsten ligt met 15 % bij Buda wel iets lager dan het gemiddelde van de aanvragers (23 procent) als kunstencentrum.
In de periode 2001-2005 haalden de kunstencentra gemiddeld 62 % van hun inkomsten uit subsidies, al of niet structureel. (Het vroegere Limelight werd voor 52 % gesubsidieerd, Dans in Kortrijk 80 %.)

Buda heeft dus in zijn begroting aan dat men nog méér “subsidieafhankelijk” wil gaan werken dan zijn voorlopers. Argumentatie hierbij is dat de organisatie de ticketprijzen voor het podiumgedeelte van de programmatie laag wil houden.
(KW: cultuur is nu al te duur in Kortrijk.)

De adviescommissie vraagt zich toch nog af of de zelf gegenereerde inkomsten niet wat zijn onderschat. In een repliek hierop stelt Buda dat men nu eenmaal aan creatie en residentiewerking wil doen. (Onder verstaan: dat brengt niet veel op.) En coproductie is geen evident gegeven met beginnende kunstenaars. Voorts zijn de ticketinkomsten beperkt bij festivalwerking en door het feit dat Buda geen receptieve podiumwerking heeft.

Artistiek advies

De beoordelingscommissie Kunstencentra en Werkplaatsen vond dat Buda een helder, zelfkritisch en dynamisch dossier heeft voorgelegd.
Er is nu ook meer aandacht voor beeldende kunsten, en een grondige reflectie en beleidsoefening rond de rol van de bioscoop in het actuele medialandschap.
De commissie heeft vertrouwen in de vernieuwde ploeg.

Plannen voor 2008

Men hoopt op 40 residenties van kunstenaars. (KW: Is dat niet een beetje teveel van het goede?)
Ter ondersteuning bouwt Buda twee nieuwe netwerkplatformen uit. Een met ondernemers die knowhow, productiemethodes en productiemiddelen inbrengen. En een met “companeros”. Dat zijn ‘medeplichtigen’ die het artistiek creatieproces kritisch volgen.

Buda zal nu ook werk maken van een nieuwe artistieke lijn: mediakunst. Curator van een overzichtstentoonstelling eind dit jaar: Christoph Dejaeghere.

Het vroegere tiendaags festival FRESH wordt opgesplitst in vier of vijf ‘momenten’ van twee of drie dagen.

Als filmhuis organiseert Buda een week van de Franse fim, een festival van licht en dans (“Voltage”) en een ‘festival de cine hispanico’.