Fondsen van koning Boudewijn voor Kortrijkse instellingen

Het jaarverslag 2006 van de Koning Boudewijnstichting is zopas veschenen.
De KBS is een stichting van openbaar nut die in 1976 werd opgericht naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de troonsbestijging van Koning Boudewijn. Opdracht is de levensomstandigheden van de Belgische bevolking te helpen verbeteren.
Nooit geweten dat er hier zoveel caritatieve fondsen bestaan.
De fondsen van de Koninginnen kennen we al. Ook die van Albert en Filip en Mathilde.
Maar dat er ook een filantropisch fonds Jeanne Van Quickenborne bestaat, wisten we niet.
Verder nog, ondermeer een fonds Franciscus O, fonds Arnould van der Straten Wailet, Raou Kok-Krahé, Pankert en Clärchen Deneffe, Marie-Luzia en Klaus Kleis. A Chacun son Cervin, enzovoort, enzovoort. Allemaal met rare namen. Inzake de filantropie alleen al tellen we er zowat 100.

Even turven wat Kortrijkse organisaties via de KBS en andere fondsen vorig jaar voor bepaalde werkingen zoal aan subsidies konden bemachtigen. Bij sommige initiatieven kijk je wel even verbaasd in het ijle. Die G-voetbal. Artistieke contacten tussen leerlingen van het bijzonder lager onderwijs en bejaarden in een rusthuis.

Ouderen en de digitale samenleving
Een feitelijke vrijwilligersgroep uit Marke-Rollegem, werkend binnen het OCMW, gaf computerlessen in plattelandsgemeenten. 6.700 euro.
Voorzitter van de jury voor dit soort projecten is Hilde Houben-Betrand, eregouverneur van Limburg.

Veroudering
* OCMW-Bissegem bevorderde contacten tussen senioren en schoolkinderen door ervaringsuitwisseling bij de aanleg van een spelparcours. 7.500 euro.
* OCMW-Kortrijk, Sint-Jozef en De Condé. Kinderen en ouderen leggen samen een moestuin aan en verwerken hierbij de oogst. 10.000 euro.
* OCMW-Kortrijk, Heilig Hart. Artistieke ontmoeting tussen leerlingen uit het bijzonder lager onderwijs De Brug en rusthuisbewoners. 10.000 euro.

Veiligheid
* Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. Lezingen en workshops voor jongeren en volwassenen rond geweld en media. 5.000 euro.
* Stadsbestuur, gebiedswerking. Buurtinitiatief om de dialoog tussen culturen te bevorderen. 5.000 euro.
Voorzitter van de jury is Alex Reyn, een voormalig amassadeur bij de VN !

Gezondheidszorg
Bond Moyson. Bekendmaking van de werking van een ombudsdienst in ziekenhuizen. 15.000 euro.

Sport en vrije tijd
* Vzw Mentor. Personen met een handicap organiseren een vertelcarroussel. 10.000 euro van het Elia Fonds.
* vzw Zorg-Inzicht. Aanbieding van een interactief vormingspakket voor chauffeurs die gehandicapten vervoeren. 4.000 euro uit het Elia Fonds.
Het Elia Fonds werkt rond vrijetijdsbesteding voor gehandicapten.

Onderwijs en opleiding
Kortrijk-Stad. Basisinitiatie Nederlands voor kwetsbare gezinnen. 5.000 euro van het Postfonds voor Alfabetisering.
Het Postfonds biedt steun aan innoverende en bewustmakende projecten rond alfabetisering.

Milieu en ruimtelijke ordening
vzw Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel. Versterking van de landschapskwaliteiten in het Scheldse-Leie interfluvium door sensibilisatie van politici en overheden. 10.000 euro van het Electrabelfonds.
Dit fonds biedt steun aan vrijwilligers die gericht zijn op milieubehoud en grote milieurampen. Het fonds sluit zijn activiteiten af en verdeelde zijn restbedrag.

Lokale ontwikkeling / creatief ondernemen
* Hogeschool West-Vlaanderen, PIH. Via een elektronisch scherm op een publieke plaats de burger bewust maken van de milieuproblematiek. 7.500 euro van het Streekfonds West-Vlaanderen.
Over dit fonds is hier al geschreven. Zoek ook met trefwoord Levi Strauss.
* Marke, vzw Avanti. Jongeren konden een jaar lang voor journalist spelen. 5.000 euro van het Streekfonds.

Lokale ontwikkeling / “Een Hart voor West-Vlaanderen”
* Heule, vzw revalidatiecentrum Accent. Een eigen busdienst opzetten. 7.500 euro van het Streekfonds.
* Centrum Overleie. Spelmateriaal voor kinderen. 7.500 euro van het Streekfonds.
* vzw Home Bethanie. Speeltuin in dagcentrum De Horizon. 6.991 euro van het Streekfonds.
* vzw Mentor. Computerlessen voor kinderen met een verstandelijke beperking. 5.000 euro van het Streekfonds.
* vzw Recreas. Opstarten van G-voetbalclubs voor kinderen met beperkingen in samenwerking met reguliere voetbalclubs. 6.000 euro van het Streekfonds.
* vzw Zorg-Inzicht. Vertelcarrousel voor kinderen met handicap én allochtonen. 5.000 euro van het Streekfonds.
* Vzw Kinderboerderij Marke. Gehandicapte jongeren maken kennis met het leven op een boerderij. 6.966 euro van het Streekfonds.

Intercommunautaire uitwisselingen voor het hoger onderwijs
Hogeschool West-Vlaanderen, Hiepso. Uitwisseling met de Haute-Ecole Galilée uit Brussel. 1.240 euro van Trialoog.
Trialoog (Prins Filipsfonds) wil studenten uit de diverse landsgedeelten leren elkaars achtergrond te kennen.

Intercommunautaire ontmoetingen tussen burgers
vzw Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel. Ontmoetingen tussen natuurverenigingen uit Vlaanderen en Wallonië. 1.000 euro van Drie Plus.
Drieplus (Prins Filipsfonds) wil ideeën uitwisselen tussen burgers via niet-commerciële verenigingen uit de drie Gemeenschappen.

Kommentaar.
Kortrijkse instellingen zouden via de Koningbouwdewijnstichting véél meer subsidies kunnen ophalen dan nu het geval is.
Onvermoede mogelijkheden zijn te ontdekken bij de lectuur van het jaarverslag en bij raadpleging van de website.