Over een eindafrekening en verwijlintresten

Altijd boeiend om na te gaan hoeveel EUR er oorspronkelijk voor een openbaar werk is geraamd, hoeveel er werd gevraagd door de aannemer (de gunningsprijs), en hoeveel de uiteindelijke afrekening dan bedraagt.
Neem nu de heraanleg van het Begijnhofpark, naar een ontwerp van Paul Deroose uit Jabbeke.
Wel, de uiteindelijke kostprijs blijft nog altijd in het ongewisse, niettegenstaande er een eindafrekening is voorgelegd.
Er zijn namelijk verwijlintresten in het verschiet. En dat is iets wat hier nog zelden is gezien.

In de gemeenteraad van oktober 2005 werd het ontwerp van de heraanleg van het park goedgekeurd en de uitvoering ervan geraamd op 427.961 euro, inclusief BTW.
Reeds op 21 november 2005 kwam er een openbare aanbesteding en bij de vier weerhouden inschrijvingen was slechts één aannemer eventjes boven dit bedrag geraakt. Met nog geen 5.000 euro.
Maar ja, bij openbare aanbestedingen wint de laagste inschrijver en dat was de NV Penninck uit Roeselare. Vroeg slechts 369.147 euro.
Dat bedrag is intussen opgelopen tot 411.761 euro, BTW inclusief.

Nu wel even bepeinzen dat Stad voor de heraanleg van het Begijnhofpark in de begroting 2005 slechts 350.000 euro had voorzien.
De overschrijding van die post vraag dus een begrotingswijziging.

Maar in afwachting daarvan zit Stad met een vorderingsstaat die 21.522 euro (exclusief BTW) hoger ligt dan het gunningsbedrag. En met nog uit te voeren werken voor 16.432 euro. Ook exclusief BTW.
In het slechtste geval dienen er verwijlintresten betaald op de som van die twee bedragen.
En die kunnen oplopen tot 11,44 euro PER DAG, exclusief BTW.

P.S.
Het ereloon voor de ontwerper vind ik niet terug. Een percentage? Ook op de meerkosten?