Muziekclub “De Kreun” krijgt toch nog 240.000 euro

“De Kreun” kende 25 jaar geleden een bescheiden begin in een Bissegems café met achterzaaltje.
Nu huist de club voorlopig in het voormalige Limelight. Want men hoopt in 2008 zijn intrek te nemen in een nieuwe concertzaal en het Muziekcentrum.
De artistieke leiding van de club is in handen van Bart Geldhof, de zakelijke leiding (directeur) berust bij Stijn Roggeman.
Voorzitter van de Vzw De Kreun is Henk Vandenbroucke. Frany Devos van Buda KC nam eind maart ontslag als bestuurder. Nico Haemers is de nieuwe secretaris.

Bij de laatste subsidieronde van minister Bert Anciaux voor de periode 2007-2009 kreeg De Kreun 240.000 euro, dat is 20 procent méér dan de vorige keer.
En het zag er nochtans niet goed uit.
De subsidie- aanvraag werd door de administratie van de minister van Cultuur totaal de grond ingeboord. Negatief geadviseerd.

Wat was er mis mee?
Het zakelijk beleidsplan was niet duidelijk en onvoldoende toegelicht. Er werd geen loonberekening bijgevoegd zodat de administratie niet kon checken of de ingebrachte loonkosten realistisch zijn. (Bij De Kreun werken 5,5 voltijdse equivalenten en men wil er 7 van maken.)
De toelichting bij de begroting was ondermaats. (Het boekjaar 2004 werd afgesloten met verlies, maar er was een gecumuleerde winst van 51.000 euro.
De Kreun vraagt veel te veel subsidies: 79 procent van de totale uitgaven. Nergens wordt nochtans een verwachte Europese steun ingebracht.
Qua infrastructuur is de samenwerking met Stad niet duidelijk en wordt niet gestaafd met de nodige documenten.

Gelukkig kon De Kreun nog een en ander rechtzetten bij de repliek.
Hieruit bleek dat er nu plots 4,5 voltijdse equivalenten werken bij de club. En die kosten elk 29.476,55 euro.
En nu is er voor 2005 sprake van een “internationale” subsidie van 25.000 euro.
Toch blijft de administratie bij haar standpunt dat de inkomstensamenstelling onevenwichtig is. Bepaalde subsidies (Interreg) en ander inkomsten (sponsoring) zijn zeer voorzichtig ingebracht. Er schort ook iets aan het publieksbereik.

Ook de oorspronkelijk nogal kritische artistieke beoordeling is na het verweerschrift van de club bijgedraaid.
De toekomstplannen met het Muziekcentrum zijn ambitieus. De Kreun zal een heel nieuwe organisatie worden. Met een nieuwe lijn in de concertprogrammering, een artistieke schaalvergroting, een muziekeducatief luik, nieuwe samenwerkingsverbanden.
“Maar omdat het af te wachten is hoe de plannen zullen worden gerealiseerd zal De Kreun zich opnieuw moeten bewijzen.”
Vandaar dat de artistieke beoordelingscommissie akkoord kon gaan met een eerder beperkte stijging van de subsidies.

Ter info: het “jeugdhuis “De Kreun” krijgt dit jaar van Stad 26.335 euro. Maar er zijn ook niet te achterhalen niet-financiële vormen van steun. En ook een toelage uit de stedelijke pot voor podiumkunsten.

P.S.
Een volgende keer hebben we het over de subsidiëring van het festival “Happy New Ears”.
Verwarring met ‘De Kreun’ is onvermijdelijk, en tevens Buda KC.