Happy New Ears krijgt véél minder dan gevraagd

Het Happy New Ears (HNE) muziekfestival ontstond in 1996 onder impuls van Joost Fonteyne van het vroegere kunstencentrum Limelight. Joost is nog altijd de zakelijke en artistieke directeur van de vzw (tegelijk zakelijk directeur van Buda Kunstencentrum), en de voorzitter is Walter Couvreur.
De bedoeling is dat HNE na 2009 opgaat in Buda Kunstencentrum. (Men wou dit tot zolang uitstellen om te genieten van afzonderlijke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.)

Voor de periode 2003-2006 ontving het festival van hedendaagse, niet-commercële muziek (al meegemaakt? Klinkende Stad?) een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro. Voor de periode 2007-2009 vroeg men niet minder dan 265.000 euro. Jaarlijks. Bert Anciaux schonk 125.000 euro, me dunkt voor de gehele periode 2007-2009. (Niet juist te achterhalen op internet.)
HNE staafde de vraag naar meer middelen met een stijging van de loonkost en een stijging van de budgetten voor de receptieve én productieve werking.
Qua personeel wil men van 1 VTE naar 2,2 VTE gaan.
De administratie van Bertje vond dit allemaal niet gepermitteerd en bracht zelfs in oorsprong een voorlopig negatief advies uit over het beleidplan. Het was veel te weinig concreet uitgewerkt. Overigens kreeg het festival al 87.628 euro subsidies van de “internationale werking”. (Het bedrag van de stadstoelage en de provincie vind ik ook al niet terug.)
Na een verweerschrift van HNE is de administratie bijgedraaid. Er zijn wel degelijk veel huur-, reis- en verblijfkosten. Het communicatiebudget ligt hoog. En men wil verder internationaliseren en het evenement “Klinkende Stad” uitbreiden.

Het artistieke advies van de beoordelingscommissie was van meetaf aan positief, met evenwel een objectie over de gevraagde subsidies.
Het festival heeft een eigen identiteit opgebouwd die uniek is in West-Vlaanderen en die door samenwerking met Lille ook een duidelijk bovenlokaal élan heeft. Het programma is bijzonder boeiend en eigengereid en trekt daarenboven een ruim publiek aan.
(Is die beoordelingscommissie hier al wel geweest?)

Maar toch blijft de artistieke beoordelingscommissie met een aantal belangrijke vragen zitten.
Juist door de geplande fusie met Buda Kunstencentrum is de gevraagde stijging van de financiële middelen en van personen overdreven.
Ook het gecombineerde takenpakket van de directeur van BUDA KC (Joost) en HNE roept vragen op.
Na de repliek van HNE besluit de beoordelingscommisie toch akkoord te gaan met een zekere verhoging van de middelen, specifiek voor de internationale projecten.

Curieus hoeveel méér subsidies Buda KC dan zal krijgen na de incorporatie van het muziekfestival.
De administratie van de minister van Cultuur gaf nu al een schot voor de boeg: “Het verhogen van de samenwerking met Buda -eiland zou toch de vaste kosten moeten verlagen?”