Riolen zonder scheute (1)

Zoals geweten mogen riolen niet al te veel scheute hebben. Het water loopt dan te snel weg, en de vaste substantie blijft achter.
Maar de realisatie van ons Totaal Rioleringsplan (TRP) – waar geen (groen) gemeenteraadslid of de nieuwe oude schepen van milieu iets van weet – verloopt wel uitermate traag. Door de traagheid van bestuur zullen we zelfs gewestelijke subsidies verliezen.

(Wordt vervolgd. Ben ook wat traag vandaag.)