Onze golfers zullen nog lang naar elders moeten

Zoals u weet (stukken van 15 en 16 november 2006) is er wel degelijk sprake van een golfterrein in het Kortrijkse ruimtelijk structuurplan.
Men dacht aan een ruim landschapspark met een netwerk van groenvoorzieningen en fiets-en voetpaden. En zonder dit expliciet te zeggen: in het zuiden van de stad. Om welk type het zou gaan werd in het ongewisse gelaten.

Een teken dat het huidig schepencollege niet echt van plan is om er werk van te maken is het zopas verschenen (20 juli) persbericht van de Vlaamse regering.
De titel ervan is overigens volstrekt overdreven triomfantelijk: “Uitvoering Vlaams golfmemorandum zit op volle kruissnelheid: nieuwe stappen in de democratisering van de golfsport”.
Drie bestaande golfterreinen kregen een herbestemming en daarmee bestaans- en rechtszekerheid. Daarbij krijgt in onze provincie enkel Damme Golf een uitbreiding. Ieper is nog altijd in onderzoek. Ook de creatie van 7 nieuwe locaties verspreid over het Vlaamse land (Knokke, Nevele, St.Giliis Waas, Schilde, Lommel, Bree, Sterrebeek) is nog altijd in onderzoek.

Met andere woorden: het persbericht zegt niets méér dan we al niet wisten uit het Golfmemorandum van 2003 en de zgn. ‘bisnota’. Het herhaalt ook wat al te lezen stond in een persbericht van juli 2005, ondertekend door de ministers Dirk Van Mechelen (VLD) en Bert Anciaux (Spirit, dus ook SP.A).

Er zijn totaal geen nieuwe stappen gezet.

Intussen valt er in het laatste Vlaams persbericht geen woord te bespeuren over een mogelijk golfterrein in Kortrijk.
Landelijk bekeken is (was) Groen fervent tegenstander van de uitvoering van het golfmemorandum. Spirit dus niet.
En de kartelpartner in onze plaatselijke olijfboomfractie “SP.A-Groen-Spirit” is zeker geen voorstander van een golfterrrein type III (40 tot 70 ha) in Kortrijk.
In het huidige Schepencollege liggen curieus genoeg nu de middenstandschepenen even dwars. Eerder was dat de ACW-fractie.
Welke belangen wil in het bijzonder Jean de Béthune nu verdedigen? Die van de landbouwers, of van adellijk patrimonum?

DUIDING
Onze Kortrijkse golfers willen overal elders tegelijk zijn, en naartoe. Zo zijn ze. Karakterieel. Per definitie. Golf is geen sport.
Het is spel maken. Gezien en gezien worden. Golfers vinden Kortrijk – om te golfen – te dicht bij de deur, achterlijk. Vertellen het elders dan. Zitten goed. Snobs. Ijdeltuiten.

OPINIE
Dat er in de lengte van dagen geen golfterrein in Kortrjk komt is op een bepaalde manier een zegen. Incest is er hier al genoeg.

Tegelijk (mondiaal bekeken dan): er moet iets blijven, tussen ons. Vlassers.

FEITEN
Wil het geslacht de Bethune op zijn eentje golfen?

Weet je wat?
Het kan die golfers allemaal niet schelen.