Vragen staat vrij

Waar blijft de tweede duiventil?

Werkt er al iets in het Euro-district?

Hoeveel verkeersstudies zijn er in de maak of al gemaakt?

Hoeveel herbruikbare luiers zijn intussen gesubsidieerd?

Welke rechtszaken zijn er nog lopend? (Cora? Kanspelinrichtingen? Rosoux-schuld?)

Hoeveel heeft het plan om onze riolen te verkopen aan een Amerikaanse bank (cross border lease) ons gekost bij de advocatenkantoren?

Hoe staat het met het kippenproject?

Wat is de uiteindelijke kostprijs van het Nieuw Administratief Centrum (het stadhuis). En wat was de raming?

Zijn er al veel electronische identiteitskaarten uitgereikt?

Wordt er nog gewerkt aan onze stedenband met Cebu?

Komt er nog wat van, van dat Huis van de Streek op het kasteel van ‘t Hoge?

Waren er in het kader van ons plan “straatmeubilair” geen openbare toiletten voorzien?

Waar komt ons filmmuseum?

Waarom is het beloofde publieke debat over de musea niet doorgegaan?

Voor wanneer een deontologische code voor mandatarissen?

Hoeveel sociale woningen zijn er dit jaar al gebouwd?

Wordt er nog asbest gekipt op containerparken?

Komt er nu een parking op het EI?

Wanneer worden de huisvestingsmaatschappijen gefusioneerd?

Hoever staat het met de vernieuwing van onze Kortrijkse website?

En met die van het SOK?

Waar komt dat golfterrein?

Voor wanneer de plechtige opening van het doortrekkersterrein in Heule?

Heeft het mega-shoppingcenter al een naam?

Is het handelsdistrict (BID) in het winkelcentrum nu al opgericht?

Hoe staat het met onze competentiepool voor industrieel design?

Werkt dat nog een beetje, het Cambio-autodelen?

Wat doet onze rastermanager?

Worden onze 7 beleidsdirecties en 5 beheersdirecties nog gereorganiseerd?

Hoeveel processen inzake weigering van huwelijksvoltrekking hebben we al verloren?

Wie houdt er nu zoal kantoor in het Ondernemerscentrum?

Enzovoort, enzovoort.

Vragen genoeg voor de gemeenteraad van september.