Verbruik en prijs aankoop aardgas schromelijk onderschat (1)

Ik kan mijn ogen niet geloven.
Zal nog eens nauwkeurig de paperassen herlezen en morgen verslag uitbrengen.
In elk geval alvast dit.
In 2005 kostte het verbruik van aardgas op jaarbasis aan Stad ca. 400.000 euro. Nu wordt het méér dan 1 miljoen euro.

Spijts alle energiebesparende maatregelen, die overigens ook veel geld kosten.