Hoeveel personeel telt Stad eigenlijk? (2)

Het is hier nu nog altijd maandag 10 september en al over 20 uur en ik ben nog aan het tellen. Terwijl Terzake bezig is. En WTV zit in Belgisch Congo.

2002
Om deze stress te begrijpen moet u maar even meelezen in het “Verslag over het bestuur en de toestand der stadzaken ” van 2002, het hoofdstuk betreffende het gemeentepersoneel.

Daar staat een telling van het bestand (dus niet: de formatie) te lezen van het gemeentepersoneel op 31 december 2002. Dat bestand bedroeg toen blijkbaar 972 “eenheden” (mensen?) oftewel 870,64 voltijdse equivalenten (VTE’s). Voor de goede orde: dit is zonder de politie.
Mét politie waren er hier in 2000 dan nog 1.204 eenheden. 165 vanaf trekken.

Daarna – in het verslag van 2002 – is een vergelijking gemaakt met, jawel – ook december 2002.
“Voor december 2002 werden er in het totaal 1.204 eenheden effectief betaald, inclusief mandatarissen, gewezen mandatarissen, en vrijwillige brandweer, gelegenheidspersoneel.”
Wie wil weten hoeveel gemeentepersoneel hier werkt dient volgens dit verslag dus ook te tellen wie er zoal wordt betaald. Gewezen mandatarissen.

Maar hoe geraak je helemaal de tel kwijt?
Nog door het verslag van 2002 te lezen.
Daar staat ook de ‘voorlopige’ toestand in van het gemeentepersoneel op 31 december 2002.
Aantal eenheden: 930. Uitgedrukt in VTE: 798,59.

En nu nemen we het begrotingsdocument van 2002 even ter hand. Het is lang geleden maar goed om te weten.
Personeelsformatie: 891,87.
Personeelsbestand: 790,05.

2003
We tellen verder.
Eind 2003 hadden we volgens het verslag af te rekenen met 998 eenheden, d.w.z. 808,29 VTE’s.
Begroting zegt:
– personeelsformatie: 891,84.
– bestand: 800,12.

2004
Het laatste verslag van 2004 over de stadszaken heb ik verdomd niet in mijn bezit. Vind het ook niet op de website van Stad.
Maar goed. Volgens het begrotingsdocument 2004 – dat dus is opgesteld in het najaar van 2003 – bestond de formatie toen uit 891,02 VTE’s. En het bestand uit 807,70.
Vergelijk met het verslag de stadszaken van eind december 2003. Van de een op de andere dag, na oudejaars.

2005.
Formatie: 904,84.
Bestand: 832,… komma zoveel. (Vergeten!)

2006.
Formatie: 904,84.
Bestand: 826,24.

En nu: 2007.
Formatie: 907,65.
Bestand: 843,15.

Al die cijfers dienen gewoon om u te vertellen dat niemand weet waar het College het “richtcijfer” vandaan haalt om voortaan 787 VTE als totale personeelsformatie te beschouwen. Zonder cijfers na de komma. En qua bezetting: die van 1 januari. Dat zou dus volgens het begrotingsdocument moeten zijn: 843,15.
Dit is waarlijk NIET minder dan vroeger. Wat bezetting betreft.
Althans.

En die 787 VTE?
Heeft Stad misschien minder dan vroeger te doen?
Het grootse Kerntakendebat moet nog altijd komen.

Tot een volgende keer. Rekenmachine gloeit.
Hoe kan een ‘bezetting’ groter zijn dan een ‘formatie’?
Ook door overuren? Vraag het gewoon aan Vera.