Hoeveel personeelsleden telt Stad eigenlijk ? (5)

We zetten even de gekende cijfers op een rij en beginnen bij het eerste jaar van de vorige bestuursperiode.
Daarna stellen we nog wat vragen die de raadsleden in de bevoegde raadcommissie van gisteren vergaten.
En in een volgend stukje hebben we het over de personeelskosten.

Kan er hier iemand een grafiekje van maken?

2001
Volgens de begroting:
– formatie: 1.142,73 VTE (voltijdse equivalenten)
– bestand: 1.084,69 VTE
Volgens het Verslag van het Bestuur:
– bestand: 798,59 VTE
– 930 eenheden

2002
Begroting:
– formatie: 891,87
– bestand: 790,05
Verslag van Bestuur:
– bestand: 798,59
– 930 eenheden

2003
Begroting:
– formatie: 891,84
– bestand: 800,12
Verslag van Bestuur:
– bestand: 808,29
998 eenheden

2004
Begroting:
– formatie: 891,02
– bestand: 807,70
Verslag van Bestuur:
– bestand: 887,33
– 974 eenheden

2005
Begroting:
– formatie: 904,84
– bestand: 832,28
Verslag van Bestuur:
– bestand: 828,02
– 976 eenheden

2006
Begroting:
– formatie: 904,84
– bestand: 832,28
Verslag van Bestuur:
nog niet verschenen.

2007
Begroting:
– formatie: 907,65
– bestand: 843,15

Voor de nieuwe personeelsformatie die komende maandag in de gemeenteraad zal worden goedgekeurd dacht het schepencollege oorspronkelijk aan 787 VTE als “richtcijfer”. En als “toetssteen” aan 843,15 VTE.
Uiteindelijk ligt er nu in de gemeenteraad een nieuw voorstel neer dat spreekt over 795,2 VTE.

Raadsleden vergaten te vragen hoeveel mensen (eenheden) er in 2006 werkten aan Stad. En hoeveel dat er nu zijn. Hoeveel mensen er op de paylist staan? Jaar na jaar. Of daar iets aan te doen is, en hoe dat komt.
Uit het dossier leren we enkel dat er op eind december 2006 een formatie was van 761,38 voltijdse equivalenten. En op 31 mei van dit jaar 770,62 VTE. Vergelijk met het begrotingsdocument.
Een interessante vraag is ook wat het voorstel van de 795,2 VTE eigenlijk betekent, in eenheden uitgedrukt.
En welke categorie van personeel (graad, niveau) moet er vooral inleveren?
En waarom is het oorspronkelijke richtcijfer van het College niet gehaald?
En hoe kwam men aan dat richtcijfer, en aan het uiteindelijke voorstel?
En wat is de betekenis van het cijfer dat men als “toetssteen” wil gebruiken? Toch niet dat het aan het eind van de rit wel mag gaan om 844 VTE?

Het enige wat we weten is dat het College ernaar streeft om een formatie voor te stellen die financieel verantwoord is op basis van de begroting 2007 en de meerjaren begroting. Het gemeentedecreet bepaalt dat in de toekomst de formatie dient te kaderen in de financiële nota van een strategische meerjarenplanning. Maar die is nog in de maak.

Ons Hilde, nu schepen van personeel, heeft de studie naar de financiële verantwoording uitbesteed aan de firma SD Worx.
Het is een interessant document geworden.
Met ook een intrigerend zinnetje: “(Het is) de intentie van het bestuur om de personeelsaantallen en het personeelsbudget NIET te verkleinen binnen deze legislatuur.”
Terwijl net de personeelskosten een uitgavenpost is waar structureel kan op bezuinigd worden. Maar het is een taboe-onderwerp.